výroční zpráva 2016

EN

Výstavy Národopisného muzea

Venkov (1. 3. 2014–31. 1. 2018)

Výstava seznamuje návštěvníky s životem venkovského stavení na konci 19. století a počátku století 20. Je koncipována jako široce přístupná, s minimálním počtem vitrín a vhodná pro rodiny s dětmi. Důraz je kladen zejména na obstarávání obživy a ekonomiku malého hospodářství.

Národopisné ohlédnutí – Česká chalupa dnes (24. 7. 2015–4. 1. 2016)

Výstava věnovaná výročí Národopisné výstavy českoslovanské 1895 a dalším událostem, které položily na konci 19. století základ sbírkám Národopisného muzea.

Foto: Výstava Národopisné ohlédnutí – Česká chalupa připomněla výročí Národopisné výstavy Českoslovanské roku 1895

Na Piavě zvečera: Velká válka v lidové kultuře (16. 2.–15. 7. 2016)

Výstava představila folklor spojený s 1. světovou válkou, jako například dobové pověsti, fámy, písně nebo vtipy. Všímala si toho, jak se válka odrážela v materiální kultuře a jak ovlivňovala kulturu lidovou. Část vystavených předmětů (rukodělné výrobky válečných vězňů a čs. legionářů) byla zapůjčena z Armádního muzea VHÚ Praha.

Foto: Výstava Na Piavě zvečera využila salonek v letohrádku Kinských k prezentaci folkloru 1. světové války.

Lidová tradice v díle Václava Hrabánka (28. 7. 2016–6. 11. 2016)

Výstava představila lidové obrázky na skle Václava Hrabánka (1915–2005), jednoho z nejvýraznějších českých naivních umělců poslední čtvrtiny 20. století. Byl originálním pokračovatelem lidových tradic výroby podmaleb na Šumavě.

Milý Ježíšku, přeji si (25. 11. 2016–31. 1. 2017)

Výstava historických hraček s betlémy a vánočními ozdobami a s vystoupením folklorního souboru při zahájení.


Stálé expozice

Česká lidová kultura
Tradiční lidová kultura dotykem

Doprovodné programy a kulturní aktivity

Edukační programy k výstavě Venkov

Programy seznamují děti MŠ a žáky ZŠ se životem na vesnici, venkovským hospodářstvím, domácími zvířaty a tradičními řemesly, k zahájení a ukončení školního roku, červen a září 2016. 

V zákopech Sočské fronty, přednáška k výstavě Na Piavě zvečera, 23. 6. 2016, Ing. Michal Hejna, 

Výtvarná dílna nejen pro děti k výstavě podmaleb na skle V. Hrabánka, 28. 7. 2016
Mgr. Monika Tauberová,

Skašovské dřevěné hračky, přednáška k výstavě Milý Jezíšku, přeji si, 8. 12. 2016
Mgr. Monika Tauberová,

Domečky a pokojíčky pro panenky – Historie a současnost, přednáška k výstavě Milý Ježíšku, přeji si, 15. 12. 2016

Komentované prohlídky

Ke všem výstavám a stálé expozici dle zájmu veřejnosti průběžně probíhaly na objednávku komentované prohlídky.

Pravidelné cykly

Cyklus folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska, přednášky spojené s vystoupením hudebních souborů prezentujících lidovou hudbu a řemeslnými dílnami:

Masopustní zvyky ve Strání, 13. 2. 2016
Lidové tradice Rakovnicka, 12. 3. 2016
Turnovsko, 9. 4. 2016
Slovácká jízda králů, 11. 6. 2016
Beskydy a Podbeskydí, 10. 9. 2016
Hody na Slovácku, 8. 10. 2016
Výroční tradice Prácheňska, 12. 11. 2016
Betlémářství v Podještědí, 10. 12. 2016

Edukační cyklus Poznej své kořeny

Poznej své kořeny, edukační cyklus má za cíl seznámit děti od 4 do 10 let s nejvýznamnějšími českými a moravskými svátky, program:

Ztracený masopust, leden /únor
Velikonoční příběh, březen/duben
Dožínky a posvícení, září/říjen
Půjdem spolu do Betléma, prosinec

Cyklus přednášek

Cyklus přednášek Slovo, tradice a kontext věnovaný různým folkloristickým tématům na pomezí folkloru, literatury a umění:

Pohádky a svět, 6. 10. 2016, Mgr. Barbara Storchová, Ph.D. 
Mokře chodí v suše – vodník v české literatuře, 3. 11. 2016, PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. 
Lidové drama v lidové kultuře Evropy, 1. 12. 2016, Mgr. Daniel Dědovský

Edukační programy pro školy

Život na vsi, jak jej (ne)znáte…
Život našich praprababiček a dědů
Tajemství muzea
O maminkách a madonách

Programy nejen pro rodiny s dětmi

Masopust v muzeu (řemeslné dílny, průvod, prohlídky), program pro rodiny, 13. 2. 2016
Aspoň na víkend zažijte tradiční Velikonoce, 26. 3. 2016
Textilní ateliér – tkaní na karetkách I, akce projektu Archeologie na dosah (OPAS, Mgr. Viktorija Čisťakova), 14. 5. 2016


Národopisná slavnost v Kinského zahradě – vystoupení hudebních a tanečních skupin věnujících se tradiční lidové kultuře, 21. 5. 2016–22. 6. 2016

Foto: Národopisná slavnost v Kinského sadech je dvoudenním vystoupením souborů lidové hudby a tance.

Festival rumunských tradic v Praze, 29. 5. 2016
Pražská muzejní noc (vystoupení souboru, tanec, tvorba, divadlo, prohlídky), 11. 6. 2016
Dožínky – slavnost a průvod v Kinského zahradě, samostatná kulturní akce, 3. 9. 2016


Slavnost Rumunů v České republice (spolupořádání v areálu), 11. 9. 2016
10. narozeninový festival Buchty a Loutky dětem – Pohádková Kinského zahrada, 17. 9. 2016
Podvečer s folklorním souborem z Ratíškovic, 22. 10. 2016
Aspoň na víkend si užijte přípravy na Vánoce, kombinovaný program pro veřejnost, 3. 12. 2016
Adventní odpoledne pro seniory, kombinovaný program, 17. 12. 2016

Foto: Během adventní akce z cyklu Aspoň na víkend se mohli návštěvníci seznámit s lidovými zvyky a maskami spojenými s tímto obdobím.

Letní a podzimní příměstské tábory „Letem světem muzeem“

Děti se na příměstském táboře seznamují s životem na venkově před 100 lety, s tradičními činnostmi a řemesly, (Termíny: 11.–15. 7., 1.–5. 8., 15.–19. 8., 26.–27. 10. 2016).

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

VIDEO: Česká chalupa dnes

VIDEO: Česká chalupa dnes
Výstava „Národopisné ohlédnutí – Česká chalupa dnes“ v Národopisném muzeu – Musaionu je věnována kulatému výročí Národopisné výstavy českoslovanské...

Dejte vejce malovaný!

Dejte vejce malovaný!
Velikonce jsou nejdůležitější částí zvykoslovného roku. Křesťané si připomínají umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Dodržují se však i další tradice....

Folklorní taneční v Národopisném muzeu

Folklorní taneční v Národopisném muzeu
Už několik let probíhají v Národopisném muzeu Národního muzea pod vedením zkušených lektorek folklorní taneční. Protože se opět blíží začátek kurzu,...

Dotkněte se venkova

Dotkněte se venkova
V Národopisném muzeu – Musaionu byl v rámci projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví otevřen nový experimentální prostor, který přiblíží...

"Milý Ježíšku, přeji si..."

Vánoce jsou dodnes nejvýznamnějším svátkem. České Vánoce mají osobitou kulturní podobu po staletí utvářené bohaté tradice zvyklostí. Národopisné...

Výrobci dřevěných hraček ze Skašova

Výrobci dřevěných hraček ze Skašova
Skašov leží mezi Nepomukem a Přešticemi, jižně od Plzně. V roce 1854 se nazýval Lhota Kašova, později Lhůta. Levné dřevěné skašovské hračky byly...

Fotogalerie

Výstava Lidová tradice v díle Václava Hrabánka

Výstava Lidová tradice v díle Václava Hrabánka

Představila veřejnosti dílo šumavského malíře navazujícího na umění podmaleb na skle.

Výstava Lidová tradice v díle Václava Hrabánka

Představila veřejnosti dílo šumavského malíře navazujícího na umění podmaleb na skle.

Doprovodné programy

Doprovodné programy

V rámci textilního ateliéru bylo možné se naučit tkaní na karetkách, 14. 5. 2016.

Doprovodné programy

V rámci textilního ateliéru bylo možné se naučit tkaní na karetkách, 14. 5. 2016.