výroční zpráva 2016

EN

Akviziční činnost Českého muzea hudby

Rok 2016 byl v rozšiřování sbírek velmi úspěšný. Díky programu ISO/C České muzeum hudby (dále jen ČMH) získalo významné předměty. Na aukci vydražilo neznámý dopis Antonína Dvořáka a raritní kvitanci Josefiny Duškové. Dva zakoupené autografy stěžejních děl Vítězslava Nováka, Kantáta Bouře a Podzimní symfonie, prakticky kompletují soubor autografů představitele české hudební moderny. Paní Marie Suková u příležitosti výstavy darovala další památky na houslového virtuosa Josefa Suka. Zakoupen byl historický pár lesních rohů, vydaných církvi v rámci církevních restitucí. Cenná je i druhá část kreseb Karla Otáhala. Nemalou část přírůstků tvoří dary, mezi nimi i cenná pozůstalost naší přední jazzové zpěvačky Vlasty Průchové pro Centrum pro dokumentaci populární hudby a nových médií a soubor hudebních nástrojů z 18–19. století. Rozšířena byla i sbírka šelakových desek o unikátní nejstarší nahrávky árií z opery Rusalka.

Hlavní úkoly odboru

Mezi hlavní úkoly v oblasti práce se sbírkou bylo předložení koncepce sbírkotvorné a výstavní činnosti Centra pro dokumentaci populární hudby a nových médií, která byla vypracována a předložena k další diskusi. Postupně se také rozvíjí první etapa činnosti Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Byly zpřístupněny webové stránky projektu s průběžně doplňovanou sekcí metodických a odborných textů a databází. Významnou je také rekonstrukce objektu Centrálního depozitáře ČMH v Litoměřicích, která byla zahájena a prostory pro stavbu dočasně vystěhovány do náhradních prostor. Mezi důležitými úkoly v péči o sbírky je také koncepce dalšího uložení sbírek v plánované dostavbě tohoto areálu pro zpřístupnění dalších prostor budovy ČMH návštěvníkům. Soustavně také probíhají inventarizace sbírek a jejich zpracování a zpřístupnění katalogů on-line v rámci systému  VERBIS vlastními silami i v rámci programu VISK, nově také v oblasti zvukových záznamů. Jejich i obrazová digitální dokumentace sbírek se stále rozšiřují, stejně jako snahy o širší zpřístupnění v systému Kramerius. Do oblasti digitální komunikace se pak v důsledku přesunuje i část stále rostoucího badatelského zájmu o sbírku, stále častěji ze zahraničí.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů se podílelo na konzultacích k hudebním nástrojům mimo sbírky muzea. V oblasti hudebních nástrojů i sbírek na papírových nosičích pokračovala průběžná restaurátorská a konzervátorská péče o fondy všech oddělení a zlepšení jejich balení a ukládání.  V rámci vědeckého výzkumu se podařilo restaurovat vzácné hudební rukopisy ze 17. a 18. století. Restaurována a konzervována byla část cenného souboru dechových žesťových nástrojů Josefa Šedivy. V rámci digitalizačního centra zvuku byla zprovozněna linka na čištění gramofonových desek.

Odborná správa sbírek

ČMH dokončilo agendu restitucí majetku církví a náboženských společností. Katalogizace sbírek ČMH probíhala standardizovaně v systému VERBIS ve všech podsbírkách, včetně rekatalogizace. Záznamy jsou on-line přístupné na internetových stránkách Národního muzea s velkým ohlasem našich i zahraničních badatelů. Za podpory MK ČR proběhla další etapa úplné retrospektivní konverze historické evidence hudebnin a nově také zvukových nosičů do VERBIS. Inventarizace sbírek překročila stanové kvóty v prvním i druhém cyklu inventarizace.


Fotogalerie

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Amusement for Ladies, tisk, Londýn, konec 18. století
sbírka vokálních skladeb, příklad dobového hudebního života společnosti, obálka a titulní list

Sbírkotvorná činnost

Amusement for Ladies, tisk, Londýn, konec 18. století sbírka vokálních skladeb, příklad dobového hudebního života společnosti, obálka a titulní list

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Amusement for Ladies, tisk, Londýn, konec 18. století
sbírka vokálních skladeb, příklad dobového hudebního života společnosti, obálka a titulní list

Sbírkotvorná činnost

Amusement for Ladies, tisk, Londýn, konec 18. století sbírka vokálních skladeb, příklad dobového hudebního života společnosti, obálka a titulní list

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Dopis Antonína Dvořáka hudebnímu kritikovi Eduardu Hanslickovi, Praha 25. 10. 1882, 1. list

Sbírkotvorná činnost

Dopis Antonína Dvořáka hudebnímu kritikovi Eduardu Hanslickovi, Praha 25. 10. 1882, 1. list

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Dopis Antonína Dvořáka hudebnímu kritikovi Eduardu Hanslickovi, Praha 25. 10. 1882, 1. list

Sbírkotvorná činnost

Dopis Antonína Dvořáka hudebnímu kritikovi Eduardu Hanslickovi, Praha 25. 10. 1882, 1. list

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Kvitance Josefiny Duškové při Christiana Clam Gallase o příjmu platby penze, 12. 1. 1821

Sbírkotvorná činnost

Kvitance Josefiny Duškové při Christiana Clam Gallase o příjmu platby penze, 12. 1. 1821

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Vítězslav Novák, Kantáta Bouře, op. 42, mořská fantasie pro velký orchestr, sólové hlasy a smíšený sbor, 1908–1910, autograf

Sbírkotvorná činnost

Vítězslav Novák, Kantáta Bouře, op. 42, mořská fantasie pro velký orchestr, sólové hlasy a smíšený sbor, 1908–1910, autograf

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Vítězslav Novák před svou bustou od sochaře Karla Otáhala (v pozadí), fotografie, Praha 1938

Sbírkotvorná činnost

Vítězslav Novák před svou bustou od sochaře Karla Otáhala (v pozadí), fotografie, Praha 1938

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Jan Kubelík stojí modelem sochaři Karlu Otáhalovi, fotografie, Praha 1931

Sbírkotvorná činnost

Jan Kubelík stojí modelem sochaři Karlu Otáhalovi, fotografie, Praha 1931

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Leonard Bernstein, kresba Karla Otáhala s autogramem a notovým incipitem, Pražské jaro, 15. 5. 1946

Sbírkotvorná činnost

Leonard Bernstein, kresba Karla Otáhala s autogramem a notovým incipitem, Pražské jaro, 15. 5. 1946

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Herbert von Karajan, kresba Karla Otáhala s autogramem, Pražské jaro, 26. 5. 1969

Sbírkotvorná činnost

Herbert von Karajan, kresba Karla Otáhala s autogramem, Pražské jaro, 26. 5. 1969

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Program k nastudování Prodané nevěsty v Teheránu v roce 1974

Sbírkotvorná činnost

Program k nastudování Prodané nevěsty v Teheránu v roce 1974

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Program k nastudování Prodané nevěsty v Teheránu v roce 1974

Sbírkotvorná činnost

Program k nastudování Prodané nevěsty v Teheránu v roce 1974

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Program k nastudování Prodané nevěsty v Teheránu v roce 1974

Sbírkotvorná činnost

Program k nastudování Prodané nevěsty v Teheránu v roce 1974

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Album standardních gramodesek, Prodaná nevěsta, ESTA, 40. léta 20. stol., orchestr a sólisté Národního divadla, dir. Otakar Jeremiáš.
obal a etiketa

Sbírkotvorná činnost

Album standardních gramodesek, Prodaná nevěsta, ESTA, 40. léta 20. stol., orchestr a sólisté Národního divadla, dir. Otakar Jeremiáš. obal a etiketa

Sbírkotvorná činnost

Sbírkotvorná činnost

Album standardních gramodesek, Prodaná nevěsta, ESTA, 40. léta 20. stol., orchestr a sólisté Národního divadla, dir. Otakar Jeremiáš.
obal a etiketa

Sbírkotvorná činnost

Album standardních gramodesek, Prodaná nevěsta, ESTA, 40. léta 20. stol., orchestr a sólisté Národního divadla, dir. Otakar Jeremiáš. obal a etiketa

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Zásmucký sborník AZ 35
Celkový pohled před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Zásmucký sborník AZ 35 Celkový pohled před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Celkový pohled po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Celkový pohled po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Zadní deska, hřbet a ořízka před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Zadní deska, hřbet a ořízka před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Poškození papírové podložky železogalovým inkoustem – stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Poškození papírové podložky železogalovým inkoustem – stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Poškození papírové podložky železogalovým inkoustem – stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Poškození papírové podložky železogalovým inkoustem – stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Mechanické poškození okrajů listů bloku a přední desky – stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Mechanické poškození okrajů listů bloku a přední desky – stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Mechanické poškození okrajů listů bloku a přední desky – stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Mechanické poškození okrajů listů bloku a přední desky – stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Poškození hřbetu – stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Poškození hřbetu – stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Poškození hřbetu – stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Poškození hřbetu – stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Zrestaurovaná kniha v úložném boxu s adjustovanými fragmenty

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Zrestaurovaná kniha v úložném boxu s adjustovanými fragmenty

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

The Musical Miscellany, Volume V, London 1731

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

The Musical Miscellany, Volume V, London 1731

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Detail poškození vazby před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Detail poškození vazby před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Odkyselování papíru v bloku

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Odkyselování papíru v bloku

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Detail restaurování vazby

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Detail restaurování vazby

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Svazek po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Svazek po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Adjustované sejmuté fragmenty hřbetu

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Adjustované sejmuté fragmenty hřbetu

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Josef Šediva - přelom 19. a 20. století - Kornet s echem a tremulátorem.
Část souboru inovovaných nástrojů výrobce českého původu působícího v Oděse.
Echo je druhý ozvučník, orientovaný na opačnou stranu, na který může hráč při hře přepnout a tím měnit barvu zvuku. Tremulátor je speciální měnič, který je poháněný hodinovým strojkem a v pravidelných intervalech zapojuje do trubice krátkou zápojku, čímž vytváří efekt vibrata. Hráč může regulovat rychlost pohybu.

Stav nástroje před restaurováním.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Josef Šediva - přelom 19. a 20. století - Kornet s echem a tremulátorem. Část souboru inovovaných nástrojů výrobce českého původu působícího v Oděse. Echo je druhý ozvučník, orientovaný na opačnou stranu, na který může hráč při hře přepnout a tím měnit barvu zvuku. Tremulátor je speciální měnič, který je poháněný hodinovým strojkem a v pravidelných intervalech zapojuje do trubice krátkou zápojku, čímž vytváří efekt vibrata. Hráč může regulovat rychlost pohybu. Stav nástroje před restaurováním.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Josef Šediva - přelom 19. a 20. století - Kornet s echem a tremulátorem.
Část souboru inovovaných nástrojů výrobce českého původu působícího v Oděse.
Echo je druhý ozvučník, orientovaný na opačnou stranu, na který může hráč při hře přepnout a tím měnit barvu zvuku. Tremulátor je speciální měnič, který je poháněný hodinovým strojkem a v pravidelných intervalech zapojuje do trubice krátkou zápojku, čímž vytváří efekt vibrata. Hráč může regulovat rychlost pohybu.

Stav nástroje před restaurováním.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Josef Šediva - přelom 19. a 20. století - Kornet s echem a tremulátorem. Část souboru inovovaných nástrojů výrobce českého původu působícího v Oděse. Echo je druhý ozvučník, orientovaný na opačnou stranu, na který může hráč při hře přepnout a tím měnit barvu zvuku. Tremulátor je speciální měnič, který je poháněný hodinovým strojkem a v pravidelných intervalech zapojuje do trubice krátkou zápojku, čímž vytváří efekt vibrata. Hráč může regulovat rychlost pohybu. Stav nástroje před restaurováním.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Josef Šediva - přelom 19. a 20. století - Kornet s echem a tremulátorem.
Část souboru inovovaných nástrojů výrobce českého původu působícího v Oděse.
Echo je druhý ozvučník, orientovaný na opačnou stranu, na který může hráč při hře přepnout a tím měnit barvu zvuku. Tremulátor je speciální měnič, který je poháněný hodinovým strojkem a v pravidelných intervalech zapojuje do trubice krátkou zápojku, čímž vytváří efekt vibrata. Hráč může regulovat rychlost pohybu.

Stav nástroje před restaurováním.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Josef Šediva - přelom 19. a 20. století - Kornet s echem a tremulátorem. Část souboru inovovaných nástrojů výrobce českého původu působícího v Oděse. Echo je druhý ozvučník, orientovaný na opačnou stranu, na který může hráč při hře přepnout a tím měnit barvu zvuku. Tremulátor je speciální měnič, který je poháněný hodinovým strojkem a v pravidelných intervalech zapojuje do trubice krátkou zápojku, čímž vytváří efekt vibrata. Hráč může regulovat rychlost pohybu. Stav nástroje před restaurováním.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Detail rozebraného nástroje před čištěním a restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Detail rozebraného nástroje před čištěním a restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Stav nástroje po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Stav nástroje po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Stav nástroje po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Stav nástroje po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Jakub Jan Ryba, Quartetti (1,2), autograf, 1811
Konvolut před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Jakub Jan Ryba, Quartetti (1,2), autograf, 1811 Konvolut před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Konvolut po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Konvolut po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Poškození okrajů listů a obalu

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Poškození okrajů listů a obalu

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Otevřený konvolut před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Otevřený konvolut před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Otevřený konvolut po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Otevřený konvolut po restaurování

CMH_R_4_6.JPG

CMH_R_4_6.JPG

CMH_R_4_6.JPG

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Kajetán Vogel, Requiem in F, rukopis
Titulní list před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Kajetán Vogel, Requiem in F, rukopis Titulní list před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Titulní list po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Titulní list po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Zadní strana přebalu před a po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Zadní strana přebalu před a po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Zadní strana přebalu před a po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Zadní strana přebalu před a po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Detail destruktivního poškození

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Detail destruktivního poškození

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Detail restaurovaných poškození

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Detail restaurovaných poškození