výroční zpráva 2016

EN

Doprovodné kulturní a vzdělávací akce pro dospělé i dětské návštěvníky

Kulturní a vzdělávací akce

Vzdělávání veřejnosti spojené s prezentací exponátů je jednou z hlavních rolí muzeí. Cílem kulturně vzdělávacích aktivit Národního muzea je přiblížení obsahu výstav a expozic nejen dětským, ale i dospělým návštěvníkům. Kromě klasických dětských linek a doprovodných programů k výstavám a expozicím nebo odborných přednášek bylo v roce 2016 pro návštěvníky tradičně připraveno množství soutěží, kurzů, workshopů a příměstských táborů, kde se zájemci dozvěděli zajímavosti o jednotlivých výstavách, expozicích a o historii Národního muzea a jeho jednotlivých složek.

Akce pro školní kolektivy

V roce 2016 probíhaly komentované prohlídky a výukové programy pro všechny věkové kategorie žáků všech typů škol. V rámci výstav a stálých expozic Národního muzea se programů pro školní kolektivy zúčastnilo více než 850 skupin.

Akce pro rodiny s dětmi

Novinkou loňského roku byla interaktivní část výstavy Retro, tzv. Retroherna. Jde o dětskou linku výstavy, zábavně-vzdělávací prostor, který kromě vystavených exponátů obsahuje množství her a úkolů a využívá tzv. „hands on“ metodu a zážitkovou pedagogiku.

Již tradičně probíhaly víkendové akce pro veřejnost z cyklu Aspoň na víkend. Cílem je představit dětským návštěvníkům téma konkrétní výstavy zábavnou formou, především s využitím zážitkové pedagogiky. Součástí programu jsou tvořivé dílny, komentované prohlídky a stanoviště se vzdělávacími aktivitami, jejichž programová náplň je vždy koncipována v závislosti na konkrétní výstavě a typu objektu. Cyklu se v průběhu roku zúčastnilo více než 4000 návštěvníků. Podobné sobotní akce pro veřejnost probíhaly každý měsíc v rámci doprovodných programů k výstavě Retro. Na sedm programů k této výstavě, v rámci nichž si návštěvníci mohli mimo jiné vyzkoušet jedny z prvních počítačových her, mohli se stát manekýnkou nebo manekýnem nebo se vyfotit v retrokoutku ve stylových kostýmech, přišlo na tisíce návštěvníků.

Již druhým rokem probíhaly večerní prohlídky expozice Archa Noemova, kterých se zúčastnilo přes 110 návštěvníků. Vzhledem k vysoké poptávce jsme v roce 2016 zdvojnásobili počet těchto prohlídek.

Akce pro dospělé

Kromě klasických komentovaných prohlídek s autory a kurátory výstav, odborných přednášek, workshopů a soutěží jsme pro dospělé návštěvníky v Nové budově připravili tzv. Retrotančírny, komentované prohlídky spojené s kurzem swingu nebo disca.