výroční zpráva 2016

EN

Činnost a hlavní akce Centra pro prezentaci kulturního dědictví

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví se v roce 2016 nadále zabývalo oblastí prezentace muzejních institucí a jejich sbírek a oblastí oboustranné komunikace muzeí s návštěvníky různých cílových skupin. Spravovalo a aktualizovalo oborový informační portál eMuzeum a portál Do Muzea!. V roce 2016 redakčně zpracovalo a vydalo další dvě čísla časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Rovněž dále rozvíjelo své aktivity zaměřené na návštěvníky se speciálními potřebami. Aktualizovalo a zpřístupnilo hmatovou expozici Tradiční lidová kultura dotykem v Národopisném muzeu Národního muzea a v dubnu spolupořádalo odbornou konferenci zabývající se stavem a perspektivami muzejní edukace. V průběhu roku publikovalo odborné příspěvky věnované muzejní a příbuzné problematice. Editovalo a publikovalo sborník Muzea a veřejnost. Aktuální otázky obsahující vybrané příspěvky z konferencí Muzea bez bariér: Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace a Perspektivy české muzejní edukace. Na podzim roku 2016 také pořádalo školení pracovníků v první linii, zaměřené na komunikaci a přístup k návštěvníkům se speciálními potřebami. 

Pražská muzejní noc

V pořadí třináctá Pražská muzejní noc, kterou i v roce 2016 koordinovalo Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, se uskutečnila v sobotu 11. června od 19.00 do 01.00 hodin. Do oblíbené kulturně-prezentační akce propagující činnost muzeí a galerií se zapojilo 52 institucí, které zpřístupnily návštěvníkům 80 objektů. V průběhu akce bylo zaznamenáno téměř 175 000 návštěvnických vstupů. Hlavními organizátory Pražské muzejní noci jsou Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR. Akce proběhla i v roce 2016 za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Jaká byla letošní Pražská muzejní noc?

Jaká byla letošní Pražská muzejní noc?
V sobotu 11. června proběhl 13. ročník Pražské muzejní noci. Padesát dva institucí přivítalo návštěvníky v rovných osmdesáti objektech. Doprava během...

Fotogalerie

Konference Perspektivy české muzejní edukace

Konference Perspektivy české muzejní edukace

Konference Perspektivy české muzejní edukace

Konference Perspektivy české muzejní edukace

Konference Perspektivy české muzejní edukace

workshop

Konference Perspektivy české muzejní edukace

workshop

Seminář pro pracovníky v první linii

Seminář pro pracovníky v první linii

Seminář pro pracovníky v první linii

Seminář pro pracovníky v první linii

Seminář pro pracovníky v první linii

Seminář pro pracovníky v první linii

Dotyková expozice

Dotyková expozice

Tradiční lidová kultura dotykem v Národopisném muzeu Národního muzea

Dotyková expozice

Tradiční lidová kultura dotykem v Národopisném muzeu Národního muzea

Dotyková expozice

Dotyková expozice

Tradiční lidová kultura dotykem v Národopisném muzeu Národního muzea

Dotyková expozice

Tradiční lidová kultura dotykem v Národopisném muzeu Národního muzea

Pražská muzejní noc 2016

Pražská muzejní noc 2016

Informační stan na náměstí Jana Palacha

Pražská muzejní noc 2016

Informační stan na náměstí Jana Palacha

Pražská muzejní noc 2016

Pražská muzejní noc 2016

Lapidárium Národního muzea

Pražská muzejní noc 2016

Lapidárium Národního muzea

Pražská muzejní noc 2016

Pražská muzejní noc 2016

Lapidárium Národního muzea

Pražská muzejní noc 2016

Lapidárium Národního muzea

Pražská muzejní noc 2016

Pražská muzejní noc 2016

Náprstkovo muzeum

Pražská muzejní noc 2016

Náprstkovo muzeum

Pražská muzejní noc 2016

Pražská muzejní noc 2016

Náprstkovo muzeum

Pražská muzejní noc 2016

Náprstkovo muzeum

Pražská muzejní noc 2016

Pražská muzejní noc 2016

Muzeum Antonína Dvořáka

Pražská muzejní noc 2016

Muzeum Antonína Dvořáka

Pražská muzejní noc 2016

Pražská muzejní noc 2016

Národní památník na Vítkově

Pražská muzejní noc 2016

Národní památník na Vítkově

Pražská muzejní noc 2016

Pražská muzejní noc 2016

Národní památník na Vítkově

Pražská muzejní noc 2016

Národní památník na Vítkově

Pražská muzejní noc 2016

Pražská muzejní noc 2016

Národopisné muzeum Národního muzea

Pražská muzejní noc 2016

Národopisné muzeum Národního muzea

Pražská muzejní noc 2016

Pražská muzejní noc 2016

Muzeum Bedřicha Smetany

Pražská muzejní noc 2016

Muzeum Bedřicha Smetany