výroční zpráva 2016

EN

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi (dále jen PAD) je díky geniu loci, spojenému s narozením světoznámého skladatele, hojně vyhledáván turisty. Památník každoročně ožívá při celodenní kulturní akci Dvořákova Nelahozeves. Letošní ročník se konal 4. září 2016 výjimečně v rámci festivalu Dvořákova Praha. Součástí programu byl slavnostní příjezd do Nelahozevsi historickým vlakem z Prahy, koncert na zámku v Nelahozevsi, tradiční pietní akt u sochy Antonína Dvořáka, koncert s výkladem v PAD, bohoslužba v kostele sv. Ondřeje a dětské taneční dílny.


Fotogalerie

Dvořákova Praha - Dvořákova Nelahozeves - odjezd historického vlaku z Prahy

Dvořákova Praha - Dvořákova Nelahozeves - odjezd historického vlaku z Prahy

Dvořákova Praha - Dvořákova Nelahozeves - odjezd historického vlaku z Prahy

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi v průběhu akce

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi v průběhu akce

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi v průběhu akce

Slavnostní zahájení festivalu v parku u sochy Antonína Dvořáka

Slavnostní zahájení festivalu v parku u sochy Antonína Dvořáka

Slavnostní zahájení festivalu v parku u sochy Antonína Dvořáka

Socha Antonína Dvořáka po pietním aktu kladení věnců

Socha Antonína Dvořáka po pietním aktu kladení věnců

Socha Antonína Dvořáka po pietním aktu kladení věnců