výroční zpráva 2016

EN

Kulturní aktivity Zámku Vrchotovy Janovice

Foto: Zámek Vrchotovy Janovice, vstupní zámecké křídlo

Malebný zámeček uprostřed starého parku, jižně od Prahy v krajině mezi Vltavou a Sázavou. Prostřednictvím stálých expozic a také projektů a doprovodných programů se jeho staletá proměnlivá historie intenzivně dotýká současných návštěvníků.

Dny řetězového provázení (22. ročník) 

Originální projekt janovického zámku využívá metody zážitkové historie. Současným jedenáctiletým až čtrnáctiletým dává možnost pochopit život našich předků v 19. století a muzejníkům a pedagogům nabízí nové způsoby spolupráce. Jeho základní nápad spočívá ve výměně rolí mezi průvodci a návštěvníky. Skupina žáků se na týden stává řadou vzájemně na sebe navazujících průvodců. Zámek Vrchotovy Janovice funguje současně jako metodické centrum pro zájemce o přenesení projektu. V r. 2016 v zámku prováděli: žáci 5.–9. třídy ZŠ Vrchotovy Janovice 9.–15. 5. 2016 a žáci 9. tříd ZŠ Propojení, Sedlčany 23.–29. 5. 2016.

Foto: Řetězové provázení

Zásuvky (1. 5.–30. 9. 2016)

5. ročník programu, který přináší nové zážitky ve stálé expozici, 
Pohádkový les – program pro děti v zámeckém parku, ve spolupráci s městysem Vrchotovy Janovice, 28. 5. 2016

Víkend otevřených zahrad (11.–12. 6. 2016)

Foto: Literární zastavení

Během 4. ročníku s dvoudenním programem pro návštěvníky se park ve Vrchotových Janovicích připojil k celoevropskému svátku zahrad a parků. Různými způsoby spojoval místa v parku s osobností a životem poslední majitelky janovického zámku – Sidonie Nádherné z Borutína, dámy, jejíž fantazie mu vtiskla současnou podobu.

Ohlížení

3. ročník projektu pro místní komunitu (cesty k pochopení minulosti), zámek Vrchotovy Janovice ve spolupráci s farností Votice:

  • Velikonoční mše, 28. 4. 2016
  • Průvod Božího Těla v zámeckém parku, 29. 5. 2016
  • Zádušní mše za Sidonii Nádhernou, 1. 10. 2016.
Komentované prohlídky expozic (1. 5.–30. 9.)

Skupina sezonních průvodců provází zámkem. Prohlídky parku v rámci programů Ohlížení, Řetězové provádění a Víkendu otevřených zahrad, Mgr. Ludmila Fiedlerová.

Letní příměstské tábory

Letní příměstské tábory Národního muzea „Letem světem muzeem“, 11.–15. 7., 15.–19. 8. 2016.

Rehabilitace zámeckého parku (14. rok)

Oprava historické fořtovny a další části ohradní zdi parku. 


Stálé expozice

České zvonařství

Nabízí působivé setkání s díly dávných mistrů zvonařů v autentickém prostoru středověké vodní tvrze – expozice je jediná svého druhu v České republice.

Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Společnost v Čechách 19. století – tvoří společně prohlídku zámku, jehož novogotická podoba z doby poslední přestavby vytváří jedinečnou atmosféru k cestě Čechami předminulého století, která návštěvníky nakonec dovede přímo do Janovic a pokračuje příběhem Sidonie Nádherné z Borutína.

Společnost v Čechách 19. století

Díky zajímavé expozici se mohou návštěvníci dotknout života svých nedávných předků, zamyslet se nad kulturou doby, která je obklopovala, nad různými vlivy, které ji spoluvytvářely, protínaly a formovaly. To vše v působivém prostředí interiéru zámku mezi stovkami originálních předmětů (obrazů, šatů, nábytku, hraček, rozmanitých vzácných či kuriózních drobností).


Fotogalerie

Expozice České zvonařství

Expozice České zvonařství

Expozice České zvonařství

Expozice Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Expozice Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Expozice Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Expozice Společnost v Čechách 19. století

Expozice Společnost v Čechách 19. století

Expozice Společnost v Čechách 19. století

Průvod Božího Těla v zámeckém parku

Průvod Božího Těla v zámeckém parku

Průvod Božího Těla v zámeckém parku

Řetězové provázení

Řetězové provázení

Řetězové provázení

Řetězové provázení

Řetězové provázení

Řetězové provázení

Řetězové provázení

Řetězové provázení

Řetězové provázení

Řetězové provázení

Řetězové provázení

Řetězové provázení

Zámek Vrchotovy Janovice – řetězové provádění

Zámek Vrchotovy Janovice – řetězové provádění

Zámek Vrchotovy Janovice – řetězové provádění

Řetězové provázení

Řetězové provázení

Plakát k 22. ročníku projektu

Řetězové provázení

Plakát k 22. ročníku projektu

Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad

Cestovatelské zastavení

Víkend otevřených zahrad

Cestovatelské zastavení

Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad

Hudební zastavení

Víkend otevřených zahrad

Hudební zastavení

Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad

Literární zastavení

Víkend otevřených zahrad

Literární zastavení

Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad

Malířské zastavení

Víkend otevřených zahrad

Malířské zastavení

Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad

Přírodovědné zastavení

Víkend otevřených zahrad

Přírodovědné zastavení

Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad

Přírodovědné zastavení

Víkend otevřených zahrad

Přírodovědné zastavení