výroční zpráva 2016

EN

Propagace výstav a expozic

Afghánistán – Náprstkovo muzeum

Propagace: leták výstavy v česko-anglické verzi, FAN, billboardy, CLV plakáty
Distribuce letáku: únor - 20 stanic metra, v březnu na celkem 350 lokalitách po Středočeském kraji (kulturní a turistická centra, hotely, kavárny apod.)
Výlepová kampaň: Billboardy: únor; CLV plakát: únor, březen v metru a na povrchu; FAN (autobusové zastávky): únor, březen. Tato výstava byla dále propagována v rámci Veletrhu cestovního ruchu a v měsíčníku Země světa. 

.

Foto: plakát výstavy Afghánistán

Druhý život husitství – Národní památník na Vítkově

Propagace: leták výstavy v česko-anglické verzi
Distribuce letáku: v květnu v povrchové distribuční síti

Foto: plakát výstavy Druhý život husitství

Josef Suk. Housle – můj osud – České muzeum hudby

Propagace: leták výstavy v česko-anglické verzi, MHD plakáty, CLV plakáty
Distribuce: leták v květnu v povrchové distribuční síti, CLV plakáty: duben, květen, červen v 18 krajských městech, plakáty v MHD: květen, 100 ks plakátů v příměstské dopravě
 

Foto: plakát výstavy Josef Suk. Housle - můj osud

Retro – Nová budova Národního muzea

Stěžejní výstavou roku 2016, na které se oddělení marketingu Národního muzea podílelo velkou částí svých propagačních nástrojů, byla výstava v Nové budově Národního muzea - RETRO. Vizuální stránku výstavy vytvořila na základě předchozích pozitivních zkušeností reklamní agentura Havas Worldwide Prague. Televizní spot i vizuál pro billboard získaly značnou pozornost veřejnosti a médií, dokonce byly oba oceněny cenou za kreativitu v reklamě: Zlatou peckou, kterou každoročně vyhlašuje AČRA MK.

Televizní spot na výstavu RETRO

Spot se natáčel v srpnu 2016 na nábřeží Na Františku v Praze 1. V zajímavém medailonku na informačním portálu muzeum3000.cz se kromě jiného dozvíte, že: „Hlavní role starší dámy se zhostila bývalá modelka Michaela Křivánková, která svoji kariéru manekýny začínala již v 70. letech. Šarmu a elegance má i přes svůj věk tato energická žena stále na rozdávání. Na nerovném terénu nábřežní dlažby se na vysokých podpatcích pohybovala s neuvěřitelnou jistotou a ladností. Za touto šarmantní dámou se jistě muži otáčejí nejen v tomto spotu. V některých záběrech nahradila Michaelu Křivánkovou její mladší dublérka Romana Konečná. Ačkoli jí to v šatech a klobouku velmi slušelo, s nerovnou dlažbou zažívala mnohem větší boj než její kolegyně. Všechny nástrahy nábřeží se jí však podařilo překonat bez klopýtnutí a za nadšeného povzbuzování náhodného publika, které se během natáčení shromáždilo u zábradlí nad nábřežím.“ Zmiňovaný televizní spot byl vysílán v rámci dlouhodobé spolupráce s Českou televizí a těšil se velkému ohlasu diváků. Termíny vysílání TV spotu: 29. 8. - 2. 10. 2016 a 21. 11. – 31. 12. 2016.
Promítání proběhlo také v kinech Světozor (říjen 2016), Lucerna (září, říjen, listopad 2016) a Cinestar Anděl, Černý Most (září 2016).

Výstava Retro byla podpořena také placenou online kampaní skrze platformu Sklik.cz a na serverech praha.idnes.cz, idos.cz a echo24.cz. 
Dále byl tento projekt podpořen venkovní reklamní kampaní na území města Prahy v místech s vysokou koncentrací osob. Billboardová kampaň probíhala v období: červenec a září 2016. Kampaň Citylight (CLV) probíhala v období červenec−říjen 2016. Obsáhlá výlepová kampaň v autobusových zastávkách města Prahy proběhla v červenci a v září.

Foto: plakát výstavy Retro

Nedílnou součástí propagace výstavy byly nepochybně tiskové materiály - obsáhlá skládačka výstavy a letáčky s doprovodnými programy. Tyto tiskoviny v anglickém i českém jazyce byly dostupné během července a září v distribučních sítích v metru a po Středočeském kraji, dále je bylo možné získat ve všech objektech Národního muzea. 

Další propagace výstavy proběhla na základě spolupráce s partnery výstavy a Retroherny. Časopis Čtyřlístek poskytl prostor pro inzerci, dále sdílel výstavu na svém FB, umístil banner výstavy na své webové stránce a také propagoval výstavu v obchodu Čtyřlístek. 

Více o proběhlých doprovodných programech k výstavě Retro se můžete dozvědět ZDE 

Lovci lebek – Náprstkovo muzeum

Propagace: leták výstavy v česko-anglické verzi, FAN, CLV plakáty metro, A2, A1, B1
Distribuce letáku: prosinec 20 stanic metra
Distribuce plakátu: CLV a B1 metro: říjen; FAN: říjen, listopad, prosinec


Foto: plakát výstavy Lovci lebek

Zaniklý svět na fotografiích E. St. Vráze – Náprstkovo muzeum

Propagace: leták výstavy v česko-anglické verzi
Distribuce letáku: 350 lokalit ve Středočeském kraji, listopad


Foto: plakát výstavy Zaniklý svět na fotogrfiích E. St. Vráze
Když císař umírá – České muzeum hudby

Propagace: leták výstavy v česko-anglické verzi
Distribuce letáku: distribuce ve 350 lokalitách po Středočeském kraji, listopad

Foto: plakát výstavy Když císař umírá

Expozice Archa Noemova - Nová budova Národního muzea

Propagace: leták v české a anglické verzi
Distribuce letáků: povrchová distribuční síť, leden, červen
Inzerce v časopisu pastelka
Spot na rádiu Beat v lednu 2016
Úspěšná expozice Archa Noemova byla opět doplněna o pravidelné doprovodné programy. 

Foto: plakát k expozici Archa Noemova

Kampaně

Národní muzeum není jen jedna budova

I v roce 2016 pokračoval věrnostní program Národního muzea „Objevujte a sbírejte"'. Další členové, kteří měli zájem o opakované návštěvy výstav a expozic Národního muzea a využití výhod z nich plynoucích, se mohli do programu přihlásit. 
V rámci rozšiřování práce s návštěvníky bylo možné zakoupit předplatné do Národního muzea, které je dalším nástrojem pro vytváření dlouhodobých vztahů a nabízí vedle věrnostního programu i další alternativu zvýhodněných opakovaných vstupů do objektů zapojených do kampaně.

Podpora Národopisného muzea

V rámci zvyšování návštěvnosti a informovanosti veřejnosti byla koncepčně řešena podpora objektu Národopisného muzea v Letohrádku Kinských.

Hlavními nástroji propagace byly:

 • Revitalizace stálé expozice a oživení střednědobé expozice Venkov – zdobení prostor dle svátků. Zahrnutí interaktivních pomůcek v rámci projektu Poznej svoje kořeny. 
 • Navýšení počtu doprovodných programů pro rodiny s dětmi i pro seniory. Realizace dočasných venkovních panelů před objektem na vybrané akce. Vydávání pravidelných půlročních bulletinů s doprovodnými programy zahrnující různé cykly vztahující se k tradičním řemeslům, folkloru, tradici či zvykům. Distribuce informačních materiálů ve 20 stanicích metra a 350 distribučních míst ve středočeském kraji. 
 • Vytvoření zázemí pro zahraniční návštěvníky: komentované prohlídky v anglickém jazyce. Spolupráce s Czech tourism a propagace větších doprovodných akcí.
 • Propagace dalších akcí – narozeniny, svatby − v Národopisném muzeu prostřednictvím CLV na povrchu v okolí objektu (březen, květen), plakát na autobusových zastávkách FAN v srpnu.
 • U vstupu do Kinského zahrady byl umístěn nový poutač se směrovkou do Národopisného muzea. Zároveň byl umístěn nový poutač u bočního vchodu do Kinského zahrady.
Podpora mimopražských objektů

V rámci projektu: „Nalaďte se na Střední Čechy“ byly podporovány mimopražské objekty – Zámek Vrchotovy Janovice, Památníky v Nelahozevsi, Křečovicích a Jabkenicích. Tyto objekty byly zařazeny do vyhledávače www.naladtestc.cz, které návštěvníkům poskytuje informace o jednotlivých subjektech a umožňuje přímo vstoupit na naše webové stránky. 

Pro posílení ještě větší účinnosti projektu byla spuštěna velká letní kampaň citylightů na území Prahy a v regionech ČR, které sousedí se středočeským krajem. Probíhala také DL distribuce v klasických stojanech i ve stanicích pražského metra. Pro citylighty byl použit jednotný vizuál – velká mapa středních Čech s vyznačením našich objektů a také QR kódem pro rychlý přístup na webové stránky. 

Foto rotundy" a CLV v metru na podporu projektu Nalaďte se na Střední Čechy"

Dále probíhala distribuce DL letáku – mapa středních Čech se zakreslenými subjekty. Tato 12stránková DL tiskovina byla prezentována na veletrzích cestovního ruchu: na veletrhu Regiontour, ITF Slovakiatour, Holiday World a na veletrhu ITEP v Plzni, kde byly prezentovány i naše propagační materiály.

Narozeniny a Svatby v Národním muzeu

Národní muzeum úspěšně pokračovalo v projektu „Oslavte s dětmi narozeniny v Národním muzeu“ kde si mohou návštěvníci ve vybraných pražských objektech Národního muzea objednat zábavně-vzdělávací program, v rámci kterého mohou děti oslavit v Národním muzeu své narozeniny. Nově je též rozvíjen projekt „Řekněte si ANO“ v Národním muzeu zaměřený na pronájmy muzejních budov a zámku pro svatby.

Mobilní aplikace

Národní muzeum pokračovalo v tvorbě a rozšiřování obsahu mobilní aplikace, která vznikla v rámci kampaně Národní muzeum není jen jedna budova. Obsahově se aplikace věnuje nejen hlavním pražským expozicím, ale také aktuálním výstavním projektům. Návštěvníci mají možnost dozvědět se o nejzajímavějších exponátech bližší informace jako doplněk k těm, které naleznou na popiscích přímo ve výstavě. Dále si mohou prohlédnout tyto předměty ve svých chytrých mobilních telefonech v detailním rozlišení a v některých případech si mohou i přehrát audio či video ukázky. Mohou se dostat k informacím, jak přímo ve výstavě, tak následně i poté – průvodce je funkční i offline, přístup k jeho obsahu není návštěvou výstavy nijak omezen. 

Stěžejní výstavní projekty 2016, pro které byla aplikace vytvářena:

 • Retro, Nová budova Národního muzea
 • Druhý život husitství – Národní památník na Vítkově
 • Milý Ježíšku,… -  Národopisné muzeum
 • Lovci lebek – Náprstkovo muzeum
 • Zaniklý svět na fotografiích E. St. Vráze – Náprstkovo muzeum
 • Afghánistán – Náprstkovo muzeum

Propagace vzdělávacích aktivit

V roce 2016 se Národní muzeum soustředilo mimo jiné také na propagaci vzdělávacích aktivit nejen pro rodiny s dětmi a školy, ale i pro dospělé. Společně s oddělením vzdělávání jsme pokračovali s vydáváním a distribucí bulletinu „Doprovodné programy pro dospělé“, který zahrnuje doprovodné aktivity všech objektů. Bulletiny jsou také s čtvrtletní pravidelností aktualizovány a umisťovány v elektronické podobě na webové stránky www.nm.cz.  

Tištěné bulletiny „Doprovodné programy pro dospělé“ a „Národní muzeum dětem“ byly distribuovány skrz hlavní pražské objekty Národního muzea a rozesílány školám, které projevily zájem. Také jsou rozesílány všem členům věrnostního systému a předplatitelům. Tyto čtvrtletníky byly distribuovány prostřednictvím distribuční sítě v metru, kde byly vždy rychle rozebrány.

Foto: titulní strany bulletinů