výroční zpráva 2016

EN

Dobrovolnický program Národního muzea

V roce 2016 se podařilo úspěšně navázat na dobré fungování dobrovolnického programu Národního muzea. Podle dosavadního vývoje zapojení dobrovolníků do aktivit muzea se zdá, že se spuštěním programu se podařilo celý projekt dostat do povědomí té části veřejnosti, která by potenciálně mohla mít zájem o dobrovolnictví v kultuře, potažmo v muzeu. Zájemci o program se tak průběžně obracejí na jednotlivá oddělení. Trvající zájem veřejnosti pak dokládá i skutečnost, že mezi léty 2015 a 2016 nedošlo k výraznému poklesu celkového počtu zapojených dobrovolníků. V roce 2015 se do projektu zapojilo 130 zájemců, kteří celkem vykonali téměř 5 500 hodin dobrovolné činnosti. V roce 2016 v rámci různých objektů muzea působilo celkem 113 dobrovolníků, kteří Národnímu muzeu věnovali 5 100 hodin svého volného času.

Více informací o dobrovolnickém programu naleznete zde


Fotogalerie

Dobrovolníci na Divadelním oddělení pomáhají mimo jiné i s přípravou podkladů pro portál esbirky.cz

Dobrovolníci na Divadelním oddělení pomáhají mimo jiné i s přípravou podkladů pro portál esbirky.cz

Dobrovolníci na Divadelním oddělení pomáhají mimo jiné i s přípravou podkladů pro portál esbirky.cz

Mezi činnosti, do kterých jsou v Centru pro prezentaci kulturního dědictví zapojeni dobrovolníci, patří i pomoc při evidenci nových knih do knihovny centra

Mezi činnosti, do kterých jsou v Centru pro prezentaci kulturního dědictví zapojeni dobrovolníci, patří i pomoc při evidenci nových knih do knihovny centra

Mezi činnosti, do kterých jsou v Centru pro prezentaci kulturního dědictví zapojeni dobrovolníci, patří i pomoc při evidenci nových knih do knihovny centra

Dobrovolníci v restaurátorských dílnách Historického muzea

Dobrovolníci v restaurátorských dílnách Historického muzea

Dobrovolníci v restaurátorských dílnách Historického muzea