výroční zpráva 2019

EN

Zajištění provozu objektů Národního muzea

Rok 2019 byl pro Národní muzeum velice významným, dalo by se říci přelomovým rokem. Po několikaleté rekonstrukci Historické budovy se tato otevřela návštěvníkům ve své plné kráse a úspěšně proběhl zkušební provoz. Tato zrekonstruovaná budova přinášela pro provozní úsek nové výzvy, které se mnohdy odehrávají tak trochu za oponou nebo je návštěvník vůbec nevnímá. 

Ve zrekonstruované budově se nachází zcela nový, vysoce moderní zabezpečovací systém, nový systém vzduchotechniky, osvětlení a mnoho dalších, dnes centrálně řízených systémů z bezpečnostního a technického velínu. Tyto systémy jsou technologicky velmi vyspělé a bylo důležité se s těmito systémy během prvního roku provozu naučit pracovat i přes veškeré výzvy, které byly před námi. Tuto fázi jsme postupně úspěšně zvládli a mohli jsme se věnovat i dalším, nejen pro návštěvníky důležitým činnostem, které nejsou tak viditelné, pokud fungují, jako je celková údržba budov. Tyto činnosti provozní odbor zabezpečuje ve všech budovách Národního muzea, jak v Praze, tak mimo Prahu. Jedná se o desítky objektů, nejen otevřených pro návštěvníky, ale i velkých depozitárních komplexů v Terezíně a Horních Počernicích.

Při budování expozic v Historické budově provozní odbor úzce spolupracuje se všemi složkami Národního muzea tak, aby se návštěvník dobře orientoval v tak velké a členité budově, jakým Historická budova zcela jistě je. Značné úsilí bylo věnováno vytvoření návštěvnických tras a bezproblémové orientaci návštěvníků po budově.

Dále se nám podařilo v minulém roce zprovoznit a pro návštěvníky otevřít vchod přizpůsobený návštěvníkům se speciálními potřebami. Vchod se nachází v Nové budově Národního muzea a doufáme, že bude dobře sloužit všem, pro které je určen.

Dalším, zcela výjimečným počinem bylo otevření spojovací chodby mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea. Jedná se o zcela ojedinělý počin, který zcela změnil provozní charakteristiku budov, nacházejících se na horním konci Václavského náměstí. Najednou se návštěvníkům, ale i zaměstnancům otevřela předtím zcela netušená možnost, projít mezi těmito dvěma budovami suchou nohou. To zcela zásadně změnilo veškeré provozní charakteristiky i návštěvnický komfort.

V neposlední řadě se můžeme pochlubit obrovským zájmem návštěvníků nejen v Muzejním komplexu na Václavském náměstí, ale i v dalších objektech. Do samotného komplexu přišlo téměř 900 tisíc návštěvníků, do ostatních objektů více než 150 tisíc. Můžeme se tedy za daný rok chlubit více než milionovou návštěvností. To samo o sobě vypovídá o tom, že jsme atraktivní a návštěvnicky úspěšné muzeum.

Byli jsme ovšem úspěšní i v komerčních pronájmech prostor. Konkrétní čísla jsou uvedená v příslušné tabulce, ale lze jednoznačně konstatovat, že rekonstruovaná Historická budova se stala velmi vyhledávaným místem setkání nejrůznějších profesí a firem. O to, aby veškeré tyto akce proběhli k naprosté spokojenosti našich zákazníků, se také stará provozní odbor.