výroční zpráva 2019

EN

Propagace výstav a expozic

V roce 2019 si Národní muzeum připomnělo dvě významná jubilea, a to 100 let české egyptologie a 30 let od Sametové revoluce.  Tato výročí se staly leitmotivem roku. Egyptu se věnovaly v roce 2019 hned dvě výstavy - výstava Na březích Nilu, připravená v Náprstkově muzeu a virtuální výstava Tutanchmon RealExperiece připravená ve spolupráci s italskými kolegy, cyklus pak uzavře v roce 2020 výstavní projekt, který doveze návštěvníkům poprvé v historii artefakty nalezené českými egyptology v Egyptě. Na podzim roku 2019 si muzeum připomnělo jubilejní rok speciálním výstavním projektem Sametová revoluce, který přiblížil události roku 1989 návštěvníkům Muzejního komplexu hned prostřednictvím 3 výstav. Zároveň pak k výročí slavnostně otevřelo Muzejní komplex jako jeden celek a proipojilo tak Historickou a Novou budovu Národního muzea unikátní podzemní chodbou s multimediální expozicí.

Tutanchamon RealExperience

Výstava Tutanchamon RealExperience byla jako ústřední projekt roku 2019 podpořena intenzivní kampaní v podzimních měsících prostřednictvím všech marketingových kanálů. Probíhala distribuce letáků, výlepy v Praze i v regionech. Zároveň jsme se soustředili na komunikaci v duchu současných trendů – tedy prostřednictvím sociálních sítí a online portálů.  

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, variapostery, rámečky ve vlacích, tištěná inzerce, online inzerce, tv spot, rozhlasový spot

2x100

Ústřední propagační kampaň proběhla v roce 2018 při otevření Historické budovy Národního muzea.

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

Ústřední propagační kampaň proběhla v roce 2018 při otevření Historické budovy Národního muzea.

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi

Keltové

Ústřední propagační kampaň proběhla v roce 2018.

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi

Století trampingu

Ústřední propagační kampaň proběhla v roce 2018.

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi, tištěná inzerce

Import/Export/Rock´n´roll

Hlavní výstava Českého muzea hudby pro rok 2019 byla podpořena propagační kampaní v jarních měsících.

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, tištěná inzerce, online inzerce, rozhlasový spot

František Kretz-Alice Masaryková

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi

Armáda v povstání

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi

Vlastním hlasem

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, tištěná inzerce, online inzerce

Doba genová

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, tištěná inzerce, online inzerce,

Na březích Nilu

Hlavní výstava Náprstkova muzea pro rok 2019 byla podpořena propagační kampaní v letních měsících.

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi, CLV plakáty, variapostery, plakáty na plakátovacích plochách v centru Prahy,  tištěná inzerce, rozhlasový spot

Zdrávi došli

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN,

Rytíři nebes

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, variapostery, rámečky ve vlacích, tištěná inzerce, online inzerce, spot na vlakových nádražích

Tajný život sbírek

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi,

Historie a kultura kazašské stepi

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi

Labyrint informací a ráj tisku

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi, rozsáhlá tištěná inzerce a online inzerce v síti periodik spolupořadatele výstavy

Sbírky ve fotografiích

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi, tištěná inzerce

Sametová revoluce

Výstava k výročí 30. let od roku 1989 byla podpořena intenzivní kampaní v zimních měsících prostřednictvím všech marketingových kanálů. Probíhala distribuce letáků, výlepy v Praze i v regionech. Zároveň jsme se soustředili na komunikaci v duchu současných trendů – tedy prostřednictvím sociálních sítí a online portálů. Velkou roli v propagaci sehrál i výroční videomapping na Historickou budovu Národního muzea.

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, variapostery, rámečky ve vlacích, tištěná inzerce, online inzerce, spot na vlakových nádražích, rozhlasový spot

Momenty dějin

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi

Račte vstoupit do divadla

Propagace:         leták výstavy v česko-anglické verzi

Stará Ukrajina Františka Řehoře

Propagace:         leták výstavy v česko/anglicko/ukrajinské verzi

Propagace doprovodných akcí 

Pro školy byl v elektronické podobě vydán katalog vzdělávacích programů „Se školou“, který shrnoval nabídku vzdělávacích programů nabízených v jednotlivých pololetích. Jeho vizuální i technická stránka pokračovala v osvědčené podobě z předchozího roku.

 

Bulletiny doprovodných programů byly v roce 2019 vydávány jako dvouměsíční kalendář akcí, které Národní muzeum na svých objektech připravuje. V tomto provedení pak jsou akce zaměřené na rodiny s dětmi vizuálně jasně odlišeny a návštěvník má všechny potřebné informace prostřednictvím jedné tiskoviny. Distribuovány jsou v tištěné podobě jako cross-promo po objektech Národního muzea. V elektronické podobě je pak také uveřejňována aktuální verze na webových stránkách.

 

 

V průběhu celého roku byly vytvářeny propagační plakáty a letáky k jednotlivým doprovodným akcím Národního muzea, které byly distribuovány napříč jednotlivými objekty.