výroční zpráva 2019

EN

Muzeum české loutky a cirkusu

Expozice 

První část expozice je věnována historii české loutky od nejstarších loutkářů přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Ve druhé části jsou vystaveny plakáty, fotografie, dokumenty, žonglérské náčiní, cirkusové kostýmy, či kouzelnické rekvizity.

Výstavy

Profese scénograf

28. 11. 2018 – 16. 4. 2019

Výstava představila to nejzajímavější z fondu scénografie Divadelního oddělení Národního muzea. 

Z výstavy Profese scénograf

Varieté – jiný cirkus

24. 5. – 21. 10. 2019

Výstava ukázala rozdíl mezi cirkusem a varieté, zabývala se tím, čím se lišila varietní zábava od té cirkusové. 

Z výstavy Varieté – jiný cirkus

UNI… Co? UNIMA! 100 zemí, 90 let, 1 vášeň

7. 11. 2019 – 3. 5. 2020

Výstava k 90. výročí založení mezinárodní loutkářské unie (UNion Internationale de la MArionette).

Z výstavy UNI… Co? UNIMA! 100 zemí, 90 let, 1 vášeň

Doprovodné programy

 • Cyklus tvůrčích dílen pro rodiče s dětmi Povídám, povídám pohádku (1 x měsíčně).
 • Lektorované programy: Masopust, Příběh svatého Václava, S loutkou v muzeu, Advent
 • Karneval pro děti, 24. 2. 2019
 • Divadelní představení ve spolupráci se Střední pedagogickou školou v Prachaticích: 15. 1., 8. 4., 15. 5., 19. 6., 12. 11. 2019; loutková představení Divadla BOĎI, 21. a 25. 7. 2019
 • Muzejní noc, 7. 6. 2019


Muzejní noc – vystoupení Divadla Kvelb

 • Floutek – pouliční festival loutek a cirkusu, 27. 7. 2019

 
Floutek – pouliční festival loutek a cirkusu

 

 • Letní tvůrčí dílny Hrajeme loutkové divadlo I a II, 12. - 16. 8. 2019, 19. - 23. 8. 2019


Hrajeme loutkové divadlo

 • Přehlídka loutkového divadla (6 loutkových představení během září a října), spolufinancování grantem Jihočeského kraje


Přehlídka loutkového divadla

 • Kroužek nejen loutkového divadla
 • Setkání přátel cirkusu, 4. 10. 2019
 • Koncerty prachatických pěveckých sborů Maraveja (13. 12. 2019), Fontána (30. 1. 2019) a Václava Kořínka (4. 5. 2019)
 • Adventní srdce – komponované adventní odpoledne (loutkové adventní představení, tvůrčí dílny, koncert), 30. 11. 2019