výroční zpráva 2019

EN

Vědecká rada Národního muzea

PŘÍRODOVĚDNÁ SEKCE

Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
Vlastivědné muzeum v Olomouci 

prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK 

doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
Ústav geologických věd PřF Masarykovy univerzity 

prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká geologická služba 

Mgr. et Mgr. Karel Chobot, Ph.D.
Odbor monitoringu biodiverzity, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
Taxonomické oddělení Botanického ústavu AV ČR 

RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D.
Přírodovědecké muzeum Národního muzea

Mgr. Martin Fikáček, Ph.D., Přírodovědecké muzeum Národního muzea

RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., Přírodovědecké muzeum Národního muzea

 

HUMANITNÍ SEKCE

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Český egyptologický ústav FF UK 

doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Katedra divadelní vědy FF UK 

Mgr. Stanislav Kázecký, Ph.D.
Ministerstvo zahraničních věcí 

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Ústav etnologie FF UK 

PhDr. Miroslava Kopicová
Národní vzdělávací fond 

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Ústav světových dějin FF UK 

Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Ústav hudební vědy FF UK 

doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. 

doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Ústav české literatury a komparatistiky FF UK 

Mgr. et Bc. Helena Heroldová, Ph.D.
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum

PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. 
Národní muzeum - České muzeum hudby 

Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D.
Knihovna Národního muzea

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
náměstek ředitele Národního muzea

Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D.
Historické muzeum Národního muzea