výroční zpráva 2019

EN

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

Expozice

Expozice mapuje Dvořákovy životní osudy s důrazem na jeho dětství strávené v Nelahozevsi a přilehlém okolí. Součástí je rodná světnička skladatele a několik originálních předmětů z Dvořákovy pozůstalosti. Místnost vybavená nábytkem z 19. století ze sbírek Národního muzea ilustruje měšťanský salón. Návštěvníci si mohou prohlédnout např. originální Dvořákovu violu nebo houpací křeslo z jeho bytu v Žitné ulici v Praze. 

Objekt byl předán zpět do správy majitele, rodiny Lobkowiczů. Ačkoliv Národní muzeum s majiteli stále spolupracuje, na jeho provozování se již nepodílí. Správa památníku byla majiteli předána na konci dubna roku 2019.

Památník Antonína Dvořáka byl 30. dubna 2019 vrácen do správy jeho majitele, rodině Lobkowiczů, kteří jej provozují jako Rodný dům Antonína Dvořáka. Národní muzeum již od tohoto data objekt neprovozuje.

Doprovodné programy

8. září 2019: 68. ročník festivalu Dvořákova Nelahozeves (ve spolupráci s obcí Nelahozeves, zámkem Nelahozeves – Lobkowicz Events Management a Společností Antonína Dvořáka).