výroční zpráva 2019

EN

Památník Jana Palacha ve Všetatech

Nově otevřený památník vznikl přeměnou původního vesnického domu rodiny Palachových. Palachovo sebeupálení je vnímáno jako klín, který rozdělil společnost a hluboce zasáhl osudy celé rodiny. Současně ale přibližuje Palachův odkaz široké veřejnosti a vytváří z něj věc veřejnou. Tento klín symbolicky reflektuje i architektonické řešení celého objektu. 

Expozice 

Historická expozice seznamuje se životním příběhem Jana Palacha a jeho protestem, kterým chtěl 16. ledna 1969 vyburcovat veřejnost z rezignace, do níž upadala necelých pět měsíců po srpnové okupaci. Jsou zde k vidění autentické předměty spojené se smrtí Jana Palacha – aktovka, kterou měl u sebe v den svého sebeupálení, státní vlajka, kterou bylo přikryto jeho tělo po smrti, nebo posmrtná maska od sochaře Olbrama Zoubka. Interaktivní obrazovky dále zprostředkují návštěvníkům dobové obrazové a zvukové záznamy, díky nimž poznají rodinné prostředí, ve kterém Jan Palach vyrůstal, ale také jeho další životní osudy až do ledna 1969. Expozice zachycuje i reakce společnosti a státní moci na Palachův čin nejen v roce 1969, ale také v následujícím období tzv. normalizace a rovněž po roce 1989. Součástí expozice je i projekce dokumentu o Janu Palachovi od Olgy Sommerové.