výroční zpráva 2019

EN

Pražská muzejní noc 2019

Šestnáctý ročník Pražské muzejní noci proběhl v sobotu 8. června 2019.

Akci již tradičně pořádala trojice organizátorů AMG, Národní muzeum a Dopravní podnik hl. m. Prahy, společně s dalšími zúčastněnými pražskými muzei, galeriemi a dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi. Proběhla za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky.

XVI. ročníku PMN 2019 se zúčastnilo 45 institucí. Pro návštěvníky bylo zpřístupněno celkem 70 objektů. Současně byly zpřístupněny objekty Pražského Quadriennale. Vstup do všech objektů byl zdarma, pouze v objektech NKP Vyšehrad se platilo symbolické vstupné 1 Kč. 

Přeprava všech účastníků Pražské muzejní noci mezi jednotlivými objekty byla také zdarma. Dopravní podnik hl. m. Prahy zřídil 10 speciálních dopravních linek, 9 autobusových a 1 tramvajovou. Centrálním přestupním bodem bylo jako každoročně náměstí Jana Palacha. Informování návštěvníků probíhalo prostřednictvím informačních stanů před Historickou budovou Národního muzea a na náměstí Jana Palacha, zájemci mohli využít webové stránky akce a speciální mobilní aplikaci.

 

Pražské muzejní noci 2019 na rozdíl od přechozího ročníku přálo počasí. V průběhu akce bylo do zpřístupněných objektů zaznamenáno na 150 000 návštěvnických vstupů

Akce byla medializována průběžně od okamžiku spuštění webových stránek. XVI. ročník Pražské muzejní noci zaznamenal opět velké množství zmínek v tištěných, rozhlasových, televizních médiích a internetových médií.

Při příležitosti Pražské muzejní noci proběhla speciální akce pro neslyšící ve spolupráci s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. Akce přímo navázala na předchozí ročníky a na cyklus komentovaných prohlídek tlumočených do znakového jazyka. Letos se tak uskutečnil již 10. ročník Pražské muzejní noci pro neslyšící

Akce opět přinesla zájemcům možnost navštívit muzea a galerie v nezvyklé noční době od 19 hodin až do jedné hodiny po půlnoci. Noční návštěva byla v mnohých institucích doplněná bohatým doprovodným programem. Připraveny byly přednášky, koncerty, filmové projekce, komentované prohlídky, workshopy, výtvarné dílny a další. PMN tak hraje důležitou roli v komunikaci muzeí a galerií směrem k široké veřejnosti a přináší nové, netradiční kulturní zážitky. Díky tomu přispívá k pozitivnímu vnímání Prahy a jejích kulturních institucí širokou veřejností. 

Pražská muzejní noc byla i letos vyvrcholením celorepublikového Festivalu muzejních nocí 2019 – XV. ročníku.