výroční zpráva 2019

EN

Dobrovolnický program Národního muzea

V roce 2019 působilo v Národním muzeu celkem 61 dobrovolníků na 63 pozicích napříč různými odděleními muzea. Téměř polovina všech účastníků programu se zapojila do činnosti Historického muzea, kde pomáhali se skenováním a digitalizací a zpracováním dat týkajících se sbírkových předmětů. Dobrovolníci tak velkou měrou pomáhají ve zpřístupňování sbírek veřejnosti a přispívají i k jejich podrobnějšímu prostudování. V Terezíně se dobrovolníci, kteří často studují příslušné obory, zapojili do odborné činnosti restaurátorských dílen Historického muzea, konkrétně se jednalo např. o restaurátorskou dílnu zaměřenou na sochařská díla, textil, papír a další.

Dobrovolníky Knihovny Národního muzea můžeme z hlediska odvedené práce zařadit mezi jedny z vůbec nejaktivnějších, kteří v rámci našeho programu v muzeu působí Na pracovištích knihovny pomáhají zájemci s digitalizací, přepisem evidenčních záznamů a záznamů z lokálních do elektronické podoby. 

I v Náprstkově muzeu, Českém muzeu hudby a Přírodovědeckém muzeu se můžeme setkat s dobrovolníky, kteří velkou měrou přispívají k dokonalejšímu zpracování sbírek, ať již v rámci přípravy různých pomocných rešerší či korekturou strojově převedených rukopisů, anebo pomocí se tříděním sběrného materiálu.

Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit, které formálně spadá pod Ředitelství Národního muzea, své dobrovolníky zapojuje do pravidelných akcí konaných pro veřejnost v různých objektech muzea. Jedná se především o akci pro rodiny s dětmi s názvem Aspoň na víkend.

V loňském roce dobrovolníci věnovali muzeu ze svého volného času úctyhodných 2500 hodin. Jako alespoň drobná odměna byla pro dobrovolníky muzejními pracovníky připravena komentovaná prohlídka výstav ve znovuotevřené Historické budově Národního muzea.