výroční zpráva 2019

EN

Akviziční činnost Historického muzea

9. 10. 2019 byl otevřen Památník Jana Palacha ve Všetatech připomínající nejen čin Jana Palacha, ale uvádí jej do širokého kontextu.

V listopadu 2019 byly zahájeny tři hlavní projekty s názvem Sametová revoluce. 

  • „Říká se jí sametová“ ukazuje vývoj a proměnu společnosti před Sametovou revolucí a bezprostředně po ní. 
  • „Poprvé svobodně“ zachycuje témata spojená s volbami v roce 1990.
  • „Zpátky do lavic“ představuje některé z politiků poprvé svobodně zvolených ve volbách 1990.

 

V ostatních objektech HM NM byly realizovány výstavy dle výstavního plánu a plynule pokračovala příprava stálých expozic.

 

Akviziční činnost

HM vynakládá na nákup do sbírek finanční prostředky ze svého rozpočtu i z celkového rozpočtu NM.  51 400 Kč využilo HM z daru paní Högerové a 400 000 Kč z dotace ISO C z MK ČR. HM rovněž čerpalo finanční prostředky na nové stálé expozice.

K nejvýznamnějším akvizicím roku 2019 patří část pozůstalosti manželů Benešových či kolekce řeckých helénistických mincí z oblasti Sýrie nebo 4 svazky starých tisků, ilustrovaných kouzelnických knih německé provenience z let 1766 – 1804.

Drobné nákupy a dary doplňují sbírky HM NM průběžně.

Všechny akvizice odpovídají sbírkotvorné a výstavní strategii NM

Fotografie:

H8-25.151

Klobouk prezidenta Edvarda Beneše, značeno: TONAK – typ Zephyr, 1945–1947

H8-25.152

Hůlka špacírka s rukojetí z přírodní rohoviny prezidenta Edvarda Beneše, před 1948

H8-26.153

Rukavice prezidenta Edvarda Beneše pietně uložené paní Hanou do krabičky od mýdla Elida se sušenou levandulí, před 1948

H8-26.154

Cestovní kufřík na kadeřnické a kosmetické potřeby prezidenta Edvarda Beneše, 30. – 1. polovina 40. let 20. století

H8-26.155

Župan Hany Benešové slézové barvy, zdobený vatovaným florálním vzorem, šité na zakázku, taft, 40. léta 20. století

H8-26.159

Letní klobouk Hany Benešové šarlatové barvy, kolem 1939

H8-26.167

Kabelka z dřevěných korálků s monogram „HB“ (Hana Benešová), výrobce: pravděpodobně J. Schowanek Albrechtice pro první dámu, 20.– 40. léta 20. století

SÝRIE, Seleukovci

Seleukos I. Nikator (312–281 před Kristem)

mincovna: Apameia ad Axios (?), AE nominál B, asi 300–281 před Kristem

Lit.: Hunterian Coll. 3, 9, č. 31; WSM, 102, č. 929; CSE, č. 12; SNG Spaer, č. 32; SC 2, 627–628, č. C25, Pl. 95:C25.

Ex.: SC 2, 627–628, č. C25, Pl. 95:C25; Iossif – Lorber 2010, Fig. 10.

Komm.: Pravděpodobně nejlepší známý publikovaný exemplář (Iossif – Lorber 2010, Fig. 10) tohoto mincovního typu. Podle výkladu ve výše citované studii je na líci zobrazen Dionýsos jako dobyvatel Indie a patron válečných slonů v seleukovské armádě.

6,776 g; 19,3/18,0 mm; 6 h (H5-259.475; sbírka P. Veselý 2019) 

 

Kleopatra Thea a Antiochos VIII. (125–121 před Kristem)

mincovna: Antioch on the Orontes 

AR tetradrachma, 122–121 (?) před Kristem

Lit.: SMA, č. 361; SNG Spaer, č. 2439–2440; SC 2, 474, č. 2262.1c.

16,523 g; 29,9/26,5 mm; 12 h (H5-259.552; sbírka P. Veselý 2019

Čtyři svazky starých tisků, ilustrovaných kouzelnických knih německé provenience z let 1766 - 1804

Nejstarší kouzelnická kniha v českých knihovnách: Simon Witgeest, Natürliches Zauber-Buch, Spielplatz rarer Künst, díl 1., ilustrováno mědirytinami, Norimberk 1766, z knih Josefa Havla, ex-libris SKAM (Spolek kouzelníků amatérů, slepotisk po r. 1936)

Velká votivní terakotová socha mladíka

v. 105 cm; š. 25,6 cm; terakota; Etrurie; cca 3. – 2. století př. n. l.

Divadelní maska otroka

v. 18,1 cm; Terakota; Řecko; 3.-2. století př. n. l.

Řecká divadelní maska

v. 14,3cm; Terakota; Řecko; 3. – 2. století př. n. l.

 

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Historické muzeum pokračovalo v roce 2019 s ošetřením sbírkových předmětů zejména prací vlastních restaurátorů s prioritou přípravy předmětů pro tuzemské i zahraniční výpůjčky, stálé expozice národního muzea a výstavy - v letošním roce hlavně na výstavy spojené s nově otevřenou historickou budovou NM. Restaurátoři se podíleli na instalacích výstav Historického muzea, společně s kurátory kontrolovali stav některých vypůjčených předmětů do expozic jiných institucí a prováděli očistu vlastních stálých expozic. Dále celoročně pokračovala optimalizace dlouhodobého uložení sbírek v Ústředním depozitáři v Terezíně.

V rámci projektu NAKI „Cesta k divadlu“ byly dodavatelsky zhotoveny speciální obaly na přeuložení konvolutů divadelních cedulí Prozatímního divadla. Ze zdrojů ISO D/c bylo zrestaurováno 7 velkorozměrné portrétů i se složitě dekorovanými rámy z historické sbírky NM.

Ve spolupráci s VOŠ textilních řemesel a VOŠ grafickou v roce 2019 byly dokončeny veškeré restaurátorské práce v rámci semestrálních a závěrečných prací na textilních sbírkových předmětech ze sbírky starších a novodobých českých dějin NM.

Asi 23 předmětů bylo v roce 2019 konzervováno nebo restaurováno v rámci dobrovolnického programu NM. Dobrovolníci se podíleli na základní péči a konzervaci sbírkových předmětů v tomto roce konkrétně předmětů ze silikátových materiálů.

Restaurátoři HM muzea v roce 2019 restaurovali a konzervovali 9 předmětů na výstavu „Varieté“ v Prachaticích. Jednalo se o oděvy ze soukromých sbírek. Dále byly restaurovány 2 předměty pro Muzeum Bedřicha Smetany. Dalším restaurovaným předmětem byl vývěsní poštovní štít pro stálou expozici Národního muzea vypůjčený z Poštovního muzea.

V období od června do začátku října roku 2019 probíhal průzkum a konzervace 7 ks archeologických čelenek a dalších fragmentů vypůjčených pro tyto účely z Archaia Brno s.r.o.

Od roku 2019 je také nově v provozu radioskopické pracoviště v ÚDT v Terezíně jak pro interní tak externí zakázky.

Fotografie:

H2-15235 - Skleněný lustr benátského typu. Vyroben ve sklárnách Nový Svět, 19. stol.před, průběh, po, adjustace

H2-5488 - Malovaná šperkovnice. Olejomalba na dřevěných deskách se železným kováním,Čechy, 1. polovina 17. století., výška 24 cm, základna 37,4x 27 cm, před, detail čištění, po restaurování

Tabulka v excelu (T.3)

 

Odborná správa sbírek

V HM probíhala každoroční inventarizace sbírek. Kvóta inventarizace 99775 inv. č. stanovená pro rok 2019 v I. cyklu byla překročena (103706 inv. č.). Kvóta inventarizace 1200 inv. č. ve II. cyklu splněna na 100%. Etnografické oddělení HM NM dvacetiletou inventarizaci dokončilo. 

V oddělení starších českých dějin probíhá od roku 2015 generální revize.

Průběžné pořádání sbírek se děje v systematické evidenci II. stupně v databázích DEMUS, Bach aj. a katalogizace do knihovnické databáze KP Win. 

Standardní způsobem byly realizovány smlouvy o výpůjčce i o poskytnutí obrazového materiálu

 

Dokumentace sbírek

Dokumentace sbírek byla v roce 2019 prováděna systematicky v dostupných počítačových programech.