výroční zpráva 2019

EN

Věda a výzkum v Náprstkově muzeu

Zaměstnanci Náprstkova muzea se v roce 2019 podíleli na řešení 2 souborných výzkumných oblastí zaměřených na archeologii a etnografii a v rámci těchto oblastí řešili 6 výzkumných cílů podpořených z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení 1 projektu základního výzkumu dotačního programu GAČR. Výsledky výzkumu IP DKRVO byly prezentovány formou příspěvku na odborné konferenci a publikovány formou 15 publikačních výstupů, z nichž byly 4 odborné monografie. V rámci popularizace vědy kurátoři a vědečtí pracovníci Náprstkova muzea v roce 2019 uskutečnili celkem 33 přednášek na různá témata týkající se mimoevropských kultur, a to v podobě jak komentovaných prohlídek a přednášek k probíhajícím výstavám, tak přednáškového cyklu kurátorů muzea. Vedle Náprstkova muzea též pravidelně přednášejí v jiných akademických, vzdělávacích a volnočasových institucích. Své výsledky výzkumu a vývoje prezentovali formou popularizačních článků a výstupů v médiích.

Oblasti IP DKRVO

Oblast 18. Civilizace starověkého nilského údolí a Předního východu – Výzkum civilizací starověkého nilského údolí a Předního východu se primárně zaměřuje jak na sbírkový fond Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, tak i na oblasti, ze kterých tyto sbírky pocházejí. Výzkum se bude převážně zakládat na multidisciplinárním studiu muzejních sbírek v České republice (včetně lidských a zvířecích ostatků) a komparativního materiálu, na interdisciplinárním terénním archeologickém výzkumu na vybraných lokalitách starověkého nilského údolí a na zpracování dokumentace z minulých výzkumů.

Oblast 19. Mimoevropské kultury – Oblast výzkum mimoevropských kultur vychází ze sbírek Náprstkova muzea a zemí, ze kterých tyto sbírky pocházejí. V této oblasti jsou zahrnuty zejména sbírky textilu, oděvů, ozdob a šperků mimoevropských kultur v 19. – 21. stoletím. Výzkum je také zaměřen na vizuální zdroje, které dokumentují materiální kultury mimoevropských zemí. Účelem je zhodnotit autenticitu sbírek v souvislosti se sběrateli, kteří cestovali do zemí původu sledovaných sbírek. Cílem této oblasti je zkoumat jedinečnost a mnohotvárnost materiálních kultur mimoevropských zemí v jejich specifičnosti i kulturní a historické podmíněnosti.

Detailní popis výzkumných oblastí, jejich dílčích a konkrétních výzkumných cílů Náprstkova muzea najdete pod tímto odkazem.

Projekty GAČR

Popularizace vědy

a) popularizační přednášky, semináře, workshopy pro veřejnost

 • Heroldová, Helena: Odívání v Číně, Náprstkovo muzeum, 13. 3. 2019.
 • Heroldová, Helena: Za krásami Mongolska, Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 23. 4. 2019.
 • Heroldová, Helena: Čínská kaligrafie, Aktivizační centrum seniorů Prosek, 29. 5. 2019.
 • Heroldová, Helena: Milá a pracovitá: ženy v tradiční Číně, Náprstkovo muzeum, 7. 11. 2019.
 • Honzl, Jiří: Apis, Serapeum v Sakkáře a další kulty posvátných býků v Egyptě, Náprstkovo muzeum, 10. 10. 2019.
 • Jungová, Gabriela: Káva, z cyklu Kulturní dimenze návykových látek, Náprstkovo muzeum, 10. 1. 2019.
 • Jungová, Gabriela: Antropologie v Náprstkově muzeu pro studenty oboru Antropologie populací minulosti, FF ZČU v Plzni, 27. 3. 2019.
 • Onderka, Pavel – Gabriela Jungová: Zvířecí mumie ve starém Egyptě, Náprstkovo muzeum, 19. 9. 2019.
 • Onderka, Pavel: A Temple in the Farthest South. Czech Excavations in the Sudan. Muzeum afrického umění, Bělehrad, Srbsko, 15. 9. 2019.
 • Pospíšilová, Dagmar: Ženy v indické výtvarné tradici, přednáška v kulturním centru Slaný, 6. 4. 2019.
 • Pospíšilová, Dagmar: R. Ch. Urbanová, zapomenutá osobnost meziválečného období. Mozaika, nezisková organizace pro kulturní a mezináboženský dialog, Praha, 25. 4. 2019.
 • Pospíšilová, Dagmar: Žena v indické výtvarné tradici, přednáška v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 18. 10. 2019.
 • Secká, Milena: 145. výročí otevření Náprstkova muzea, Náprstkovo muzeum, 7. 1. 2019.
 • Secká, Milena: Americký klub dam, Náprstkovo muzeum, 21. 1. 2019.
 • Secká, Milena: 145. výročí otevření Náprstkova muzea, Svaz žen Smíchov, 16. 2. 2019.
 • Secká, Milena: Osobnosti spojené s historií Náprstkova muzea, Olšanské hřbitovy, 27. 3. 2019.
 • Secká, Milena: 145. výročí otevření Náprstkova muzea, Náprstkovo muzeum, 11. 4. 2019.
 • Secká, Milena: Karolina Světlá jako společenská aktivistka, Světlá pod Ještědem, 15. 5. 2019.
 • Secká, Milena: 150. výročí postavení pomníku Boženě Němcové, Vyšehradský hřbitov, 1. 6. 2019.
 • Secká, Milena: Americký klub dam a Božena Němcová, Svaz žen Smíchov, 4. 6. 2019.
 • Secká, Milena: Osobnosti spojené s „ženskou otázkou“, Olšanské hřbitovy, 7. 11. 2019.
 • Secká, Milena: Vlastním hlasem, komentovaná prohlídka výstavy, Náprstkovo muzeum, 21. 11. 2019.
 • Šejbl, Jan: Když se bourec napapá, přednáška o chovu bource morušového, zámek Bělá pod Bezdězem, 25. 5. 2019.
 • Šejbl, Jan: Proč by tedy děva nepodnikla ráda pěstování bourců, Náprstkovo muzeum, 6. 6. 2019.
 • Šejbl, Jan: Program pro školy Tajemství hedvábí, 14. 5. 2019 SZŠ Brandýs na d Labem, 22. 5. 2019 ZŠ Revoluční, Praha, 6. 6. 2019 ZŠ Chlumec nad Cidlinou.
 • Škrabáková, Ludmila: Ayahuasca a koka – posvátné rostliny Amazonie a And – přednáška v rámci kurátorského cyklu Návykové látky, Náprstkovo muzeum, 7. 2. 2019.
 • Škrabáková, Ludmila: Komentovaná prohlídka výstavy Indiáni pro pracovníky České inspekce životního prostředí, Náprstkovo muzeum, 14. 1. 2019.
 • Škrabáková, Ludmila: Komentovaná prohlídka výstavy Indiáni pro velvyslance Chile v ČR Patricia Pradela a jeho zástupce Jorge Vidala Rodrígueze – s důrazem na předměty chilské provenience, Náprstkovo muzeum, 15. 2. 2019.
 • Škrabáková, Ludmila: Komentovaná prohlídka výstavy Indiáni pro postižené z organizace Dobromysl, Beroun, Náprstkovo muzeum, 1. 3. 2019.
 • Škrabáková, Ludmila: Ayahuasca a koka – posvátné rostliny Amazonie a And – přednáška v rámci prezentace Národního muzea na veletrhu Svět knihy 2019, Přednáškový sál ve střední hale Průmyslového paláce, Výstaviště Praha, 9. 5. 2019.
 • Škrabáková, Ludmila: Oslava 100. výročí narození Václava Šolce, celodenní akce k uctění památky a oslavy stého výročí narození významného etnografa a ředitele Náprstkova muzea Václava Šolce, Sobotka, 26. 9. 2019.
 • Vrtal, Vlastimil: Komentovaná prohlídka výstavy Na březích Nilu, Náprstkovo muzeum, 15. 10. 2019.
 • Vrtal, Vlastimil: Na březích Nilu, archeologický příměstský tábor Vyškov, 14. 8. 2019.

b) popularizační články (tisk, online)

 • Secká, Milena: Per aspera ad astra, Ženy doby Purkyňovy. Živa 2019/2, s. 50–52.
 • Secká, Milena: Velryby a velrybové v pražském Náprstkově a Národním muzeu. Živa 2019/6, s. 282–283.
 • Šejbl, Jan: Dvě výročí cestovatele A. V. Nováka. Černošice – informační list, září 2019. Černošice: Město Černošice, 2019, s. 14.
 • Škrabáková, Ludmila: Hlava náčelníka z Národního muzea – Příběh muzejního předmětu, Věstník AMG, č. 1, s. 16.
 • Škrabáková, Ludmila: Výstroj šamana, Živá historie, 12/2019, s. 30–31.

c) mediální výstupy

 • Jungová, Gabriela: reportáž z předání maorského pláště od produkčního týmu pořadu Kiwiland, ČT, 30. 8. 2019.
 • Onderka, Pavel: televizní a rozhlasové reportáže v souvislosti s otevřením výstav Na březích Nilu a Tutanchamon RealExperience.
 • Škrabáková, Ludmila: rozhovor o posvátné rostlině koka a jejím tradičním užívání v předkolumbovských kulturách – O koce, Studio ČT 24, 8. 2. 2019.
 • Škrabáková, Ludmila: natáčení doprovodného materiálů k reportáži o nálezu masových hrobů dětských obětí v severním Peru, 8. 9. 2019, Události ČT.

 
Ch'uspa - vlněný váček s kokou, Aymarové, Enquelga, Tarapacá, Chile, 2. polovina 20. století. Ze sbírky Václava Šolce (1919-1995)


Dřevěný pohár kero, Tíwanaku, Bolívie, 300 př. n. l. - 1150 n. l. Poháry kero či quero se v předkolumbovských kulturách používaly k obřadnímu pití alkoholického nápoje z kukuřice zvaného chicha.


Místní školáci při prohlídce archeologického naleziště ve Wad Ben Naga, Súdán

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

 • Šejbl, J.: Fotosbírka Náprstkova muzea v digitálním světě. – 20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019; ČR, Praha; 2. – 4. 12. 2019.