výroční zpráva 2019

EN

Muzeum Bedřicha Smetany

Expozice

Bedřich Smetana (1824 - 1884)


Expozice představující život a dílo skladatele obsahuje ukázky ze Smetanovy korespondence, deníků a notových rukopisů, množství dobových vyobrazení a dalších dokumentů, osobní památky a trofeje. Notové pulty se Smetanovými skladbami mohou návštěvníci sami rozeznít laserovou taktovkou. K dispozici jsou také kvízy pro děti i pro dospělé v českém a anglickém jazyce (expozice hravou formou).

V roce 2019 byla doplněna řada tištěných průvodců expozicí o překlad do korejštiny.

Výstavy

Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety Zapomníky
 5. 12. 2017 - 4. 2. 2019

Smetana zapomenut v kameni je fotografickou výstavou, která se věnuje pomníkové tvorbě v plenéru. V průběhu výstavy proběhly komentované prohlídky a byl vytvořen podrobný stostránkový listovač pro návštěvníky s doplňujícími informacemi a bohatou obrazovou dokumentací k tématu a doplněním o pamětní desky..

Pro velký zájem o téma slouží nyní výstava jako putovní. V roce 2019 byla součástí festivalu Smetanova Litomyšl a poté byla zapůjčena do zámku v Novém Městě nad Metují.

Nevěsta prodaná do ciziny
6. 3. 2019 – 2. 11. 2020

Výstava Nevěsta prodaná do ciziny prezentuje nejpopulárnější českou operu - Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany - od prvního provedení v cizině v Petrohradě v roce 1871 ještě za autorova života, přes její triumf ve Vídni roku 1892 nebo uvedení v New Yorku s Emou Destinnovou v roce 1909 až po její nejnovější nastudování (např. v Paříži 2008 nebo v mnoha německých městech). Během devadesátých let 19. století byla Smetanova opera uvedena v mnoha evropských městech, zejména v německy mluvícím prostoru, a nepřestala se rozšiřovat ani na počátku 20. století, kdy se prosadila také v Americe, Africe, Asii i Austrálii. Na výstavě jsou představeny především fotografie, divadelní cedule a plakáty, které doprovází pamětní stuhy, medaile či alba ze sbírek Muzea Bedřicha Smetany. K nejzajímavějším exponátům nepochybně patří portrét slavné vídeňské pěvkyně LiliLejo v roli Mařenky (z roku 1893) nebo korespondence slavného francouzského barytonisty Victora Maurela s kněžnou Paulinou Metternichovou. Na vernisáži, která 5. 3. 2019 slavnostně otevřela výstavu, vystoupili sólisté Národního divadla - Alžběta Poláčková a Aleš Briscein.

Pro návštěvníky probíhají komentované prohlídky a je k dispozici podrobný listovač s doplňujícími informacemi a bohatou obrazovou dokumentací k tématu.

Doprovodné programy

Koncerty:

  • Pražská konzervatoř - Dechové trio - Štěpánka Andělová, hoboj, Aleš Tvrdík, klarinet, Adam Plšek, fagot
  • Houslistka Ludmila Pavlová a klavíristka Alena Grešlová
  • Pražská muzejní noc 2020
  • Pražská konzervatoř - Veronika Jaklová, Anna Gaálová - klavír, Terézia Hledíková, Karolína Žáková, AnastasiyaParukava  - klavírní trio
  • Písňový večer v rámci festivalu Hudební večery mladých

Přednášky:

  • Cyklus přednášek a koncertů ve spolupráci se Společností Bedřicha Smetany