výroční zpráva 2019

EN

Vydavatelská činnost Národního muzea

V roce 2019 vydalo Národní muzeum celkem 30 neperiodických publikací.  Z nich 15 bylo výstupem z vědecko-výzkumné činnosti a 15 tvořilo doprovodné publikace k výstavám a expozicím Národního muzea. V oblasti publikační činnosti vstoupilo Národní muzeum do několika nakladatelských spoluprací (Institut umění – Divadelní ústav, FF UK, Academia, Laboratorio Rosso, Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století). Publikace Národního muzea v roce 2019 vycházely nejen v češtině či angličtině, ale také ve slovenštině, ruštině, němčině a polštině.

Národní muzeum dále pokračovalo ve vydávání 11 časopisů a ve spolupráci na vydávání jednoho dalšího periodického titulu.

Periodické publikace

Národní muzeum se též podílí na vydávání časopisu Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.

Neperiodické publikace 

Neperiodické publikace vydané Národním muzeem

 • Aghová, Tatiana, Benda, Petr, Brejcha, Jindřich, Dolejš, Petr, Kyralová, Eva, Mlíkovský, Jiří, Moravec, Jiří, Šanda, Radek, Štundl, Jan, Tkoč , Michal, Vondráček, Dominik: Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA
 • Bachtíková, Adéla, Gössel, Gabriel, Šír, Filip: Sto plus jedna etiketa. Nahrávky na gramodeskách z éry mechanického záznamu zvuku 1900–1926
 • Blecha, Jaroslav, Jakubcová, Alena, Ludvová, Jitka, Poláček, Vojtěch, Pospíšil, Milan, Trávníčková, Markéta, Velemanová, Věra: Račte vstoupit do divadla (koedice s Institutem umění – Divadelním ústavem)
 • Budaj, Marek, Polanský, Luboš, Fikrle, Marek: Collectio Numismatica Musei Nationalis 3. Uherské dukáty ze sbírky Národního muzea I. Středověké zlaté ražby od Karla I. Roberta z Anjou po Jana I. Zápolského (1325–1540)
 • Holečková, Zuzana: České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV.5. Mince Ferdinanda III. (1627–1637–1657)
 • Lička, Milan a kol.:  Osídlení z mladší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně (Fontes Archaelogici Pragenses 46)
 • Militký, Jiří, Mašek, Michal: Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Volume I. The National Museum. Prague. Part 10. Baktria and India (Early Baktria, Graeco-Baktrian and Indo-Greek Coins, Imitations, Indo-Scythians)
 • Pátková, Jana, Nábělková, Mira (eds.): Střední Evropa Rudolfa Chmela. Studie k 80. narozeninám (koedice s FF UK)
 • Štefancová, Dagmar: Tisky do roku 1700 v Národním muzeum – Českém muzeu hudby
 • Šulcová, Veronika, Szemályová, Dana F.: Šněrovačku nebo korzet? Spodní tvarovací oděvy a oděvní součástky 2. poloviny 18. století až 1. poloviny 20. století / Stays, or a Corset? Shaping Underclothing and Undergarments from the Second Half of the 18th Century until the First Half of the 20th Century
 • Vogelová, Pavlína: Prostor, film a muzeum aneb Formy, funkce a podoby filmového obrazu v čase od Muzea Království českého po Národní muzeum
 • Vondráček, Dominik, Aghová, Tatiana, Benda, Petr, Brejcha, Jindřich, Fikáček, Martin, Moravec, Jiří, Šanda, Radek, Štundl, Jan: Molekulárně fylogenetický výzkum v Národním muzeu. Katalog k výstavě Doba genová
 • Votruba, Adam: Myjavské písně
 • Winklerová, Dagmar, Křížová, Markéta (eds.): Alois Richard Nykl – Present-Day Mexico
 • Woitschová, Klára, Jůn, Libor: Národní muzeum v éře Československa

 

Neperiodické publikace popularizační (katalogy a brožury k výstavám)

 • Balog, Peter, Ferenc, Petr, Lebedová, Mariana,  Marešová, Kamila Import / Export / Rock´n´roll
 • Blažek, Petr, Melková, Pavla: Jan Palach Gedenkstätte in Všetaty
 • Blažek, Petr, Melková, Pavla: Memorijal Janu Palachu vo Všetatach
 • Blažek, Petr, Melková, Pavla: Muzeum – Izba pamięci Jana Palacha we Všetatach
 • Blažek, Petr, Melková, Pavla: Památník Jana Palacha ve Všetatech
 • Blažek, Petr, Melková, Pavla: The Jan Palach Memorial in Všetaty
 • Gelnarová, Jitka: Vlastním hlasem / In Her Own Voice
 • Jordan, Hanuš: Varieté
 • Junek, Marek, Kavka, Tomáš, Táborský, Ondřej, Vodička, Libor: Sametová revoluce / Velvet Revolution
 • Medřická, Helena, Záveská, Daniela, Blechová, Kristýna, Boljuk, Oleh, Fedorčuk, Olena: Stará Ukrajina Františka Řehoře
 • Onderka, Pavel (ed.): V zahradě Sennedžemově. Jaroslav Černý, egyptolog / In the Garden of Sennedjem. Jaroslav Černý, Egyptologist
 • Onderka, Pavel, Tiradritti, Francesco: Ancient Egyptian Afterlife / Posmrtný život ve starém Egyptě
 • Onderka, Pavel, Vrtal, Vlastimil, Honzl, Jiří, Jungová, Gabriela, Janák, Jiří: Na březích Nilu / On the Banks of the Nile
 • Tauberová, Monika: František Kretz a Alice Masaryková
 • Trávníčková, Markéta, Jakubcová, Alena, Blecha, Jaroslav, Vodička, Libor, Poláček, Vojtěch, Štěpán, Václav: Račte vstoupit do divadla / Please Enter Our Theatre

Národní muzeum dále přispělo na tisk publikace k výstavě Rytíři nebes: Kratochvílovi Jan a Sabina: Rytíři nebes. Fragmenty / The Knight of the Heaven. Fragments.