výroční zpráva 2019

EN

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Expozice

Kultury Austrálie a Oceánie

 

Stálá expozice byla otevřena v roce 1990 a prezentuje původní domorodé kultury Austrálie a Oceánie. Expozice v roce 2018 prošla repasí, byla doplněna o audiovizuální techniku a interaktivní prvky, stěny oživily velkoformátové fotografie a vitríny se dočkaly doplnění a výměny exponátů.

Vojta Náprstek – panelová expozice

V roce 2019 došlo ke kompletní obsahové i vizuální obměně expozice, přidány byly poslechy i sbírkový předmět. Návštěvník se zde seznámí s životem a dílem V. Náprstka, historií muzea a knihovny.

   

Výstavy

Indiáni

8. 12. 2017 – 17. 2. 2019 Severní Amerika | 8. 5. 2019 Jižní Amerika

Výstava Indiáni umožnila návštěvníkům nahlédnout do světa původních obyvatel Severní a Jižní Ameriky a seznámila je s jejich minulými i současnými tradicemi. Průvodci byly originální sbírkové předměty získané českými cestovateli a badateli, velkoplošné fotografie, autentická filmová a fotografická dokumentace i zvukové nahrávky.

 

Vlastním hlasem

26. 4. 2019 – 5. 1. 2020

Výstava zachytila mnohovrstevnatý a dosud neukončený proces ženské emancipace v prostoru českých zemí. Příběh emancipace společně „vyprávělo“ dvacet pět žen různé národnosti, pocházejících z různého sociálního prostředí a žijících v různé době. Dějiny ženské emancipace se zde staly příběhem o boji za právo na vlastní hlas, ale také příběhem umlčování tohoto hlasu, příběhem o odvaze mluvit i o důsledcích, které tato odvaha má.

Na březích Nilu

24. 7. 2019 – 10. 1. 2021

Výstava „Na březích Nilu“ prostřednictvím více než 500 sbírkových předmětů z českých i zahraničních sbírek představila obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací.

Krásy Barmy

5. 6. 2019 – 15. 8. 2019

Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Národním muzeem Nay Pyi Taw v Myanmaru u příležitosti otevření myanmarského velvyslanectví v Praze. Venkovní panelová výstava fotografií zachycovala každodenní život v exotickém Myanmaru, dřívější Barmě.

Piña-Seda

16. 7. 2019 – 12. 8. 2019

Ve spolupráci s filipínským Národním muzeem byla připravena výstava o tkaninách z tropů vyrobených z kombinace ananasových a hedvábných vláken. K vidění byly například tkalcovský stav i ukázky různých tkanin, výšivek a několik tradičních oděvů vyrobených ze zmíněných látek.

 

Kamské řemeslnice z Číny

10. 9. 2019 – 30. 4. 2020

Panelová výstava fotografií na nádvoří zachytila každodenní život žen z vesnice Dimen v provincii Guizhou, jejich roli v udržování tradice, kultury i zabezpečení rodiny v době globalizace. Autorkou výstavy je Marie Anna Lee.

Svět ve vitríně

Pokračování v programu pro širokou veřejnost, který představuje prostřednictvím malých výstav a přednášek zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu muzea.

 • Svět žen v mimoevropských kulturách – Amerika a Oceánie

 

 • Svět žen v mimoevropských kulturách – Afrika a Japonsko

 

 • Omamné látky

 

Doprovodné programy

V roce 2019 bylo uskutečněno celkem 176 edukačních programů k výstavám a expozicím pro školy a školky, opomenuty nebyly ani programy pro hendikepované návštěvníky. Pro rodiny s dětmi bylo realizováno 8 víkendových výtvarných dílen, 87 narozeninových oslav a příměstský tábor. Zorganizováno bylo 38 přednášek na různá témata, komentované prohlídky, kreativní workshopy, Pražská muzejní noc, Betlémská kulturní noc či Vánoce U Halánků. Pokračovali jsme v divadelních představeních Popel a náprstky a nově připravili uvedení monodramatu Osamělé večery Dory N, diskuse, filmové večery a koncert.

Barevné nádvoří

Festivaly, díky kterým mohli návštěvníci poznávat celý svět v centru Prahy. Připraveny byly workshopy a ukázky tanců a bojového umění, ochutnávky exotických gastronomických specialit, výtvarné dílny pro děti i dospělé, přednášky s promítáním a mnoho dalších aktivit. Účastnili jsme se také festivalu Latinské Ameriky Merkádo.

 • 30. –31. 5. 2019 | Merkádo
 • 8. 6. 2019 | 19.00 Japonský festival v rámci Pražské muzejní noci

   

 • 27. 7. 2019 | 13.00 Mexický folklor Matices de Nuestra Tierra a Yoalli Ehecatl
 • 17. 8. 2019 | 12.00–18.00 Etnopiknik

 

 • 10. 9. 2019 | 17.00 Betlémská kulturní noc
 • 1.–2. 11. 2019 | 10.00–21.00 Día de Muertos / Den Mrtvých

 
 

Seznam dalších akcí

Divadelní představení

 • Popel a náprstky
 • Osamělé večery Dory N.

Přednášky

 • Kava, Gabriela Jungová
 • Gejša a samuraj, Alice Kraemerová
 • Krásy Indočíny - Vietnam a Kambodža, Mgr. Bao Do
 • Jošiwara - japonské město lásky, Alice Kraemerová
 • Ayahuasca a koka: Posvátné substance Amazonie a And, Ludmila Škrabáková
 • Symbolika v Japonském umění, Alice Kraemerová
 • Pohádkový Rádžasthán - Po stopách indických mahárádžů, Zdeněk Štipl, Ph.D.
 • Vývoj japonského znakového písma, Alice Kraemerová
 • Indonésie - (Nejen) za mořskými želvami na Borneo, Hana Svobodová
 • Japonské tradiční hračky, Alice Kraemerová
 • Joe Hloucha konkrétně a žaponerie obecně, Alice Kraemerová
 • 145. výročí otevření Náprstkova muzea, Milena Secká
 • Zvláštnosti japonského textilu, Alice Kraemerová
 • Vzpomínka na Boženu Němcovou, Milena Secká
 • Proč by tedy děva nepodnikla ráda pěstování bourců, Jan Šejbl
 • Večer věnovaný americké cestě J. V. Sládka v letech 1868–70
 • Za volební právo žen, Jitka Gelnarová
 • Japonská sbírka v Náprstkově muzeu, Alice Kraemerová
 • Žena v islámu, Matěj Stahl
 • Komunikace s Japonci a japonská gesta, Alice Kraemerová
 • Skrytí Kamové tehdy i nyní, Marie Anna Lee
 • Zvířecí mumie ve starém Egyptě, Gabriela Jungová A Pavel Onderka
 • Výtvarné umělkyně 19. století v českých zemích, Ema Součková
 • Šintó – Původní japonské náboženství, Alice Kraemerová
 • Křest knihy Havaj: historie, mýty, poezie
 • Apis, Serapeum v Sakkáře a další kulty posvátných býků v Egyptě, Jiří Honzl
 • Japonská strašidla, Alice Kraemerová
 • Nová socialistická žena, Denisa Nečasová
 • Milá a pracovitá - ženy v tradiční Číně, Helena Heroldová
 • Japonská strašidla, Alice Kraemerová
 • Japonský rok - zvyky a svátky, Alice Kraemerová
 • Bohové jako zvířata, zvířata jako bohové, Jiří Janák
 • Hanba mužům, kterým žena vládne!, Kamila Remišová Věšínová
 • Joe Hloucha a žaponerie, Alice Kraemerová
 • Modernizace Číny na počátku 20. století a ženská emancipace, Ondřej Crhák
 • Japonské amulety a talismany pro štěstí, Alice Kraemerová
 • Hadi na Nilu, na zemi a na nebesích: hadí božstva a démoni starověkého Egypta, Renata Landgráfová
 • Reforma ženského oděvu, Ema Součková

Diskuse

 • Vlastním hlasem: Feminismus a gender jako vysvobození nebo hrozba?, Kamil Fila, Ľubica Kobová, Alena Wagnerová, Denisa Nečasová
 • Vlastním hlasem: Ženy jako aktérky Sametové revoluce, Eda Kriseová, Zuzana Maďarová
 • Vlastním hlasem: Ženy v církvi
 • Vlastním hlasem: Hlas žen ve veřejném prostoru, Hana Havelková, Zuzana Štefková, Saša Uhlová

Filmové večery v kině Ponrepo (Vlastním hlasem / Ženská emancipace v českém a československém filmu)

 • Advokátka Věra
 • Katka
 • Milenky starého kriminálníka
 • Boj za volební právo žen na filmovém plátně + diskuse

Komentované prohlídky pro veřejnost

 • Komentované prohlídky výstavy Vlastním hlasem
 • Komentované prohlídky výstavy  Na březích Nilu

Výtvarné dílny, workshopy a tábor

 • Etnoklub – indiánské čelenky
 • Japonské Workshopy
 • Etnoklub – dešťová hůl
 • Etnoklub – nádoby s tváří
 • Etnoklub – vyšívané blahopřání
 • Prázdniny v Náprstkově muzeu
 • Etnoklub - hra o průchodu podsvětím
 • Etnoklub – staroegyptský náhrdelník
 • Japonské Workshopy
 • Vánoce U Halánků

Koncert

 • Vlastním hlasem. Koncert mistrovských děl hudebních skladatelek