výroční zpráva 2019

EN

Národopisné muzeum Národního muzea

Expozice

Etnografická expozice seznamuje s každodenním i svátečním životem českého, moravského a slezského venkova v 18., 19. a první polovině 20. století a představuje tradiční lidovou kulturu na území České republiky. První část expozice prezentuje každodenní život s důrazem na hmotnou kulturu, druhá část seznamuje s lidovými zvyky, výročními obyčeji a obřady tradičního zemědělského roku. Závěr je věnován lidskému životnímu cyklu (narození, smrt, svatba) a rodinné obřadnosti spojené s průběhem lidského života. Stálý doplněk expozice tvoří trojice řemeslných dílen a haptická stezka.

Výstavy

Století trampingu

29. 6. 2018 – 31. 8. 2020

Výstava vypráví o dějinách a současnosti trampského hnutí, který se stal jednou z nejvýznamnějších českých a slovenských subkultur a ovlivnil životy desetitisíců lidí.

Dráteníci a drátenictví

29. 9. 2018 – 6. 1. 2019

Výstava představuje drátenické řemeslo od jeho skromných počátků na Slovensku až po současnost.

František Kretz a Alice Masaryková

15. 2. 2019 – 15. 9. 2019

Výstava seznámí návštěvníky s ústředními postavami výstavy a s cennými sbírkami, které získal František Kretz nejen pro Národní muzeum, ale i pro výzdobu interiéru Pražského hradu.

Od Dionýsa k Trifonovi

2. 2. 2019 – 31. 3. 2019 (panelová, převzato)

Výstavu připravil Bulharský kulturní institut spolu s Regionálním etnografickým muzeem v Plovdivu. Představuje bulharské vinařské tradice.


Vernisáž výstavy Od Dionýsa k Trifonovi.

Příběh krajiny ve službách národa

2. 4. 2019 – 22. 9. 2019 (panelová, převzato)

Výstava představuje prostřednictvím sbírek Národního muzea téma krajiny, jež nabývala ve druhé polovině dlouhého 19. století funkce národního symbolu.

Stará Ukrajina Františka Řehoře

5. 10. 2019 – 30. 4. 2020

Výstava o životě na západní Ukrajině, konkrétně ve východní Haliči, ve 2. polovině 19. století.


Ukrajinské hudební těleso Lisorub zahrálo na vernisáži výstavy 4. 10. 2019

Doprovodné programy

K výstavě Století trampingu:

 • Setkání dárců spolku Naše muzeum v Letohrádku Kinských, 4. 4. 2019
 • Přednáška Tramping a StB (Jan Pohunek), 9. 4. 2019
 • Uvedení promítání filmu Rodná zem v Bio Ponrepo (Jan Pohunek), 23. 4. 2019
 • Beseda ke katalogu Století trampingu na festivalu Svět knihy (Jan Pohunek), 9. 5. 2019
 • Malý potlach v Kinského zahradě, 9. 10. 2019
 • Exkurze „Za Hagenem na Ameriky“, 27. 4., 15. 6. a 26. 10. 2019


Exkurze Za Hagenem na Ameriky

K výstavě František Kretz a Alice Masaryková:

 • 4 odborné přednášky (Monika Tauberová)

 

K výstavě Od Dionýsa k Trifonovi:

 • Bulharská martenica (workshop), 1. 3. 2019

 

Ke všem výstavám a stálé expozici dle zájmu veřejnosti průběžně probíhaly na objednávku komentované prohlídky.

 

Pravidelné cykly

Cyklus Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska zahrnující přednášky spojené s vystoupením hudebních souborů:

 • Horácko, 9. 2. 2019


Folklorní soubor Podjavořičan

 • Šlapanicko, 9. 3. 2019
 • Pojizeří, 13. 4. 2019
 • Hlučínsko, 8. 6. 2019
 • Podorlicko, 14. 9. 2019
 • Hanácko-čuhácký region, 12. 10. 2019
 • Kozácko, 9. 11. 2019
 • Valašsko-Kloboucko, 14. 12. 2019

 

Cyklus Tradiční řemeslné dílny, výukové kurzy předvádějící jednotlivé typy řemesel, vždy se koná jedna dílna pro dospělé a jedna pro děti:

 • Pletení z orobince / Masopustní masky, 9. 2. 2019
 • Zdobení perníku / Morana, 9. 3. 2019
 • Malování kraslic / Velikonoční hrátky, 13. 4. 2019

 

 • Pletení košů, 8. 6. 2019
 • Paličkovaná krajka / Figurky z přírodních materiálů, 14. 9. 2019
 • Figurky ze šustí / Čas posvícení, 12. 10. 2019
 • Mozaika / Mašlovačka, 9. 11. 2019
 • Vizovické pečivo / Čert ze sušených švestek, 14. 12. 2019 

Cyklus přednášek Slovo, tradice a kontext věnovaný různým folkloristickým tématům na pomezí folklóru, literatury a umění:

 • Sušilova sbírka jako inspirující pokladnice symbolů, 7. 2. 2019
 • Ptačí nářečí v trubadúrské poezii, 7. 3. 2019
 • Umění paměti v pozdně středověkých Čechách, 11. 4. 2019
 • Kovbojská písnička v českých zemích, 9. 5. 2019
 • Příběhy o duši v českých a moravských baladách, 6. 6. 2019
 • Lidové písně z Waldgruberovy sbírky, 3. 10. 2019
 • Moje Sibiř, 7. 11. 2019
 • Píseň jako zrcadlo rozechvělé společnosti, 5. 12. 2019

 

Folklorní taneční

Národopisné muzeum uspořádalo v r. 2019 dva semestry folklorních tanečních kurzů (19. 2. - 28. 5. 2019 a 1. 10. 2019 - 28. 1. 2020).

Výroční a další akce:
 • Aspoň na víkend objev kouzlo trampingu, 16. 3. 2019
 • Aspoň na víkend se připrav na tradiční Velikonoce, 20. 4. 2019
 • Vystoupení taneční skupiny Marietta, 15. 5. 2019
 • XX. Národopisná slavnost v Kinského zahradě, 18. 5. – 19. 5. 2019

 

 • Pražská muzejní noc, 8. 6. 2019

 
 

 • Festival Buchty a loutky dětem (spolupráce se Švandovým divadlem a Prahou 5), 21. 9. 2019
 • Pohádkový les (ve spolupráci s Prahou 5), 5. 10. 2019
 • Aspoň na víkend zažijte tradiční Vánoce, 7. 12. 2019
 • Česko zpívá koledy (účast na projektu), 11. 12. 2019
Edukační programy pro mateřské školy a I. stupeň ZŠ
 • Život na vsi, jak jej (ne)znáte…
 • Život našich praprababiček a dědů   
 • Tajemství muzea
 • O maminkách a madonách 
 • Na statku
Edukační cyklus Poznej své kořeny
 • Ztracený masopust (leden – březen 2019)   
 • Velikonoční příběh (březen – duben 2019)  
 • Dožínky a posvícení (září – říjen 2019) 
 • Půjdem spolu do Betléma (prosinec 2019)
Letní a podzimní příměstské tábory Národního muzea „Letem světem muzeem“

Děti se na příměstském táboře seznamují se známými i méně známými příběhy naší historie a restaurátorskými dílnami (19. - 23. 8. 2019, 29. - 30. 10. 2019).

Narozeninové oslavy

Oslavy pro děti v prostorách Národopisného muzea na téma "trampskou stezkou".