výroční zpráva 2019

EN

Sýrie - projekt humanitární pomoci a obnovy památek

Plánovaná Humanitární pomoc na záchranu a rozšíření povědomí o stavu historických památek v Sýrii byla plánována ve třech oblastech – v zaslání materiální pomoci obsahující nástroje a materiál potřebný k restaurování a fyzické záchraně památek, v přípravě českých stáží pro restaurátory ze Sýrie, uspořádání panelové výstavy v prostorách Generálního ředitelství muzeí a památek v Sýrii a zahájení společné archeologické mise.

V roce 2019 se podařilo naplnit uspořádání panelové výstavy Národního muzea „České hrady a zámky“, která byla otevřena 9. 6. 2019 v prostorách Generálního ředitelství muzeí a památek v Sýrii. Výstava se těšila velkému zájmu návštěvníků a byla ukončena na konci listopadu. Zároveň byla uzavřena smlouva mezi Národním muzeem a Generálního ředitelství muzeí a památek v Sýrii o společné archeologické misi, přičemž již započali přípravné fáze pro její realizaci, kdy pracovníci Národního muzea již byli přímo na místě, a proběhlo první zmapování nálezových lokalit.

Zaslání materiální pomoci obsahující vybavení pro odborná pracoviště v letošním roce nakonec realizováno nebylo z důvodu administrativních problému na straně syrských partnerů, proto nebyly v letošním roce utraceny prostředky, které zbyly z dotace přidělené v roce 2018. Aktuálně však znovu probíhá komunikace se syrskými partnery ohledně zaslání materiální pomoci a předpokládáme, že její zaslání bude realizováno v průběhu roku 2020.

Další oblast humanitární pomoci, tj. zrestaurování syrských předmětů kulturní hodnoty a stáž syrských pracovníků na restaurátorských pracovištích Národního muzea jsou rovněž přesunuty na rok 2020, v současné době Národní muzeum řeší se syrskými kolegy možnosti transportu předmětů, neboť vzhledem k současné situaci v regionu vyvstaly různé komplikace.

Z důvodu přesunutí výše zmíněných plánů na rok 2020 bude zbývající částka z dotace z roku 2018 použita na tyto výše zmíněné účely.