výroční zpráva 2019

EN

České muzeum hudby

Člověk – nástroj - hudba

Expozice chce návštěvníkům představit hudební nástroje nejen jako pozoruhodné doklady řemeslné a umělecké zručnosti, ale jako základního prostředníka mezi člověkem a hudbou. Projdete historií a poznáte jednotlivé způsoby, jak může hudební nástroj tón tvořit, jak vypadal zápis hudby pro různé typy hudebních nástrojů i jak a při jakých společenských příležitostech se na ně hrálo.

V roce 2019 byla realizována další část revitalizace stále expozice, byla dokončena instalace poslechových bodů a vše uvedeno do provozu. Následně byla v celé expozici provedena montáž nových panelů s aktualizovanými texty. Nová místnost Hudba pod proudem byla doplněna o další interaktivní prvky a stávající prošly revizí. Expozice Člověk – nástroj – hudba byla doplněna o nové odpočinkové prvky pro návštěvníky.

Stálou expozici pak po celý rok zpestřovaly výstavky z cyklu Osobnosti-Výročí-Zajímavosti ve dvou vitrínách, kde se prezentovaly tiskové materiály hudebněhistorického oddělení.

26. 9. 2018–4. 2. 2019

200 LET NÁRODNÍHO MUZEA | 100 LET ČESKÉ REPUBLIKY – POČÁTKY SAMOSTATNÉHO STÁTU A HUDBA

21. 11. 2018 – 4. 2. 2019

200 LET NÁRODNÍHO MUZEA | HUDEBNĚHISTORICKÉ ODDĚLENÍ PŘEDSTAVUJE SVOJE SBÍRKY

6. 2. 2019 – 1. 4. 2019

JOSEF BOHUSLAV FOERSTER

6. 2. 2019 – 1. 4. 2019

BERTA FOERSTEROVÁ-LAUTEREROVÁ

3. 4. 2019 – 20. 5. 2019

„DIVNÉ NOTY“

22. 5. 2019 – 1. 7. 2019

CLARA JOSEPHINE SCHUMANNOVÁ, ROZENÁ WIECKOVÁ

22. 5. 2019 – 1. 7. 2019

SUPRAPHON

3. 7. 2019 - 2. 9. 2019

TRAMPING

4. 9. 2019 - 4. 11. 2019

KAREL HAŠLER

4. 9. 2019 - 4. 11. 2019

JAN DISMAS ZELENKA

6. 11. 2019 – 6. 1. 2020

VÁNOČNÍ KOLEDY A PÍSNĚ

6. 11. 2019 – 6. 1. 2020

NÁVRATY  '89

 

Výstavy

Import / Export / Rock´n´roll

28. 3. 2019 – 30. 6. 2020

 

Na počátku šedesátých let nedokázala ani železná opona zamezit vlivu západní populární hudby.

Rock’n’roll a beat byly všude, ovlivnili mladé posluchače i hudebníky a uvolněné společenské klima zahoupalo i socialistickým režimem.

Vládnoucí režim v Československu označoval západní kulturu různými přívlastky -„závadná“ nebo dokonce „ideově-diverzní“. Posluchači ale věděli své a módní rocková vlna se nedala zastavit. Vládnoucí kruhy byly tedy nuceny její existenci uznat a začít s ní počítat ve své kulturní politice.

Co má společného kopírování nahrávek s rentgenovými snímky plic a zlomenin? Jak se v anglickém originále řekne Hvězda zájezdového divadla? Kdy hráli Depeche Mode poprvé v Praze a věděli Black Sabbath, že píší píseň o pražském metru? To vše se dozvíte na výstavě mapující pohyb hudby v normalizačním Československu.

Výstava byla pro velký úspěch prodloužena (původní termín ukončení 31. 1. 2020).

Doprovodné programy

Doprovodné programy ke stálé expozici Člověk – nástroj – hudba
 • Workshopy:
  • Když nástroje slezou z vitrín
  • Do zoo zapísničkou
  • Tóny jara
  • Když nástroje slezou z vitrín
  • Zpíváme maminkám
  • Když nástroje slezou z vitrín
 • Pražská muzejní noc 2019
 • Mezinárodní hudební festival Flašinet žije!

 • Koncerty:
  • Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře a orchestr Nadačního fondu Harmonie

 • Vlastním hlasem: Koncert mistrovských děl hudebních skladatelek
 • Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře
 • Středověká varhanní hudba z Národního muzea
 • Orchestr Nadačního fondu Harmonie
 • Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře
 • 15 let Českého muzea hudby
 • Vánoční koncert Orchestru Nadačního fondu Harmonie a sboru Kalokaghatia
Doprovodné programy k výstavě Import Export Rock’n’roll
 • Modní přehlídka k výstavě Import / Export / Fashion

 • Černé burzy v čase / RecordStoreDay

 • Komentované prohlídky výstavy Import Export Rock’n’roll
 • Cyklus přednášek - Jazzová sekce 1971-1988
 • Vinylová burza
 • Koncerty:
  • Antidiskotéka Jiřího Černého
  • Milan Knížák - Kvartety
  • The Ex Extempore Members Play The City