výroční zpráva 2015

EN

Vydavatelská a nakladatelská činnost Národního muzea

Periodické publikace
 • Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1, 2 + supplementum
 • Annals of the Náprstek Museum, 1, 2
 • Časopis Národního muzea. Řada historická, 1–2, 3–4
 • Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 1–2
 • Lynx, nová série, 1–2
 • Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music, 1–2
 • Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 1, 2
 • Numismatické listy, 1–2, 3–4
 • Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, 1–2, 3–4
 • Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 1–2, 3–4
 • Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 1–2, 3–4
 • Národní muzeum se též podílí na vydávání časopisu Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.
Neperiodické publikace
 • Česká a československá nouzová papírová platidla (1914–1945) ze sbírky Národního muzea; Zuzana Holečková, Jindřich Holna
 • Gravettské osídlení v Lubné, Fontes Archaeologici Pragenses 42; Petr Šída
 • Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech; Jan Pohunek
 • Krajina kovaných křížů; Jiří Belis, Natálie Belisová, Petra Červinková
 • Recyklované divadlo; Vojtěch Poláček, Vít Pokorný (koedice s nakladatelstvím Grada)    
 • Knihovna tělesné výchovy a sportu ...a co jí předcházelo; Jitka Schůtová
 • Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století; Ivan Malý a kol. 
 • Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862–1888; Jana Vojtěšková, Jiří Kroupa 
 • Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie; Dagmar Pospíšilová, Jindřich Mleziva 
 • Mezi kulturami: Oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching; Helena Heroldová
 • Hrajeme si celý den; Helena Gaudeková, Alice Kraemerová
 • In the shadow of a pyramid : the Egyptian collection of L.V. Holzmaister; Pavel Onderka a kol. 
 • Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C; Jiří Beneš, Dalibor Dobiáš, Michal Dragoun, Ota Halama, Markéta Klosová, Iva Lelková a Matěj Měřička
 • Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740; Eva Stejskalová (koedice s nakl. Karolinum)
 • Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky I–III; Pavel Hájek, Zuzana Hájková, Petr Mašek a kol. (koedice s NPÚ)
 • Ex libris… Ex Bibliotheca… Knižní sbírky KNM a jejich dřívější majitelé; Richard Šípek, Jaroslava Kašparová (eds.) 
 • Ex libris... Ex bibliotheca.. Book collections in the NM library and their previos owners; Richard Šípek, Jaroslava Kašparová (eds.) 
 • Metodika preventivní a sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů; Jan Sklenář a kol.
 • Typové sbírky Přírodovědeckého muzea; Jiří Kvaček, Jan Holec, Petr Kment, Vítězslav Kuželka, Jiří Sejkora, Otakar Šída, Jiří Šmíd, Petr Velemínský
 • Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem; Jan Holec, Petr Kment, Jan Wagner, Jiří Šmíd, Otakar Šída, Jiří Kvaček, Jiří Sejkora, Vítězslav Kuželka
Publikace k výstavám
 • Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví; Martin Musílek a kol.
 • Komu asi patřila?; Jaroslava Kašparová, Richard Šípek
 • Smrt; Vítězslav Kuželka, Petr Velemínský a kol. (autoři); Jaroslav Richter (ed.)
 • Říše středu; Helena Heroldová
 • Bhútán  Země blízko nebe; Helena Heroldová
 • Věda – Národ – Dějiny; Ivan Malý (ed.)
 • Slavné pohřby; Ivan Malý (ed.)
 • Archa Noemova. Průvodce výstavou; Miloš Anděra, Jiří Moravec, Radek Šanda a kol.
 • Archa Noemova. Listy z lodního deníku; Miloš Anděra, Jiří Moravec, Radek Šanda a kol.
 • Noah´s Ark. Exhibition Guide; Miloš Anděra, Jiří Moravec, Radek Šanda a kol.
 • Noah´s Ark. Pages from the Ship´s Log; Miloš Anděra, Jiří Moravec, Radek Šanda a kol.

Fotogalerie

Archa Noemova - průvodce

Archa Noemova - průvodce

Archa Noemova - průvodce

Archa Noemova - Listy z lodního deníku

Archa Noemova - Listy z lodního deníku

Archa Noemova - Listy z lodního deníku

Průvodce výstavou Bhútán - země blízko nebe

Průvodce výstavou Bhútán - země blízko nebe

Průvodce výstavou Bhútán - země blízko nebe

Česká a československá nouzová papírová platidla (1914–1945) ze sbírky Národního muzea

Česká a československá nouzová papírová platidla (1914–1945) ze sbírky Národního muzea

Česká a československá nouzová papírová platidla (1914–1945) ze sbírky Národního muzea

Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století

Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století

Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století

Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862–1888

Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862–1888

Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862–1888

Gravettské osídlení v Lubné, Fontes Archaeologici Pragenses 42

Gravettské osídlení v Lubné, Fontes Archaeologici Pragenses 42

Gravettské osídlení v Lubné, Fontes Archaeologici Pragenses 42

Hrajeme si celý den

Hrajeme si celý den

Hrajeme si celý den

Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015)

Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015)

Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015)

In the shadow of a pyramid

In the shadow of a pyramid

In the shadow of a pyramid

Knihovna tělesné výchovy a sportu ...a co jí předcházelo

Knihovna tělesné výchovy a sportu ...a co jí předcházelo

Knihovna tělesné výchovy a sportu ...a co jí předcházelo

Komu asi patřila?

Komu asi patřila?

Komu asi patřila?

Krajina kovaných křížů

Krajina kovaných křížů

Krajina kovaných křížů

Mezi kulturami: Oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching

Mezi kulturami: Oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching

Mezi kulturami: Oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Recyklované divadlo

Recyklované divadlo

Recyklované divadlo

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea

Průvodce výstavou Smrt

Průvodce výstavou Smrt

Průvodce výstavou Smrt

Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech

Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech

Stíny mezi stromy: Extravilán v současných pověstech

Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie

Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie

Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie