výroční zpráva 2015

EN

Věda a výzkum v Historickém muzeu

Projekty Grantové agentury ČR
 • Meče středověké Evropy jako technologický, archeologický a kulturně historický pramen: Oddělení pravěku a antického starověku; Mgr. Jiří Košta (spoluřešitel), Ing. Jiří Hošek, Ph.D.; ARÚ AV ČR, v. v. i. Praha; 2012–2016
Interní granty
 • Ražby římské republiky ve sbírce Národního muzea: Numismatické oddělení; Mgr. Lenka Vacinová; 2015–2016
 • Režisér Karel Jernek: Divadelní oddělení; Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D.; 2015-2016
 • Spodní tvarovací oděvní součásti a doplňky ze sbírek OSČD a ONČD Historického muzea a jejich průzkum: Oddělení správy, evidence a péče o sbírky; MgA. Dana Fagová, spoluřešitelé Bc. Veronika Šulcová, DiS., PhDr. Miroslava Burianová, PhDr. Vanda Marešová; 2015–2016
 • Keltská výzbroj v archeologické sbírce Národního muzea: Oddělení správy, evidence a péče o sbírky; Martin Fořt, Dis., spoluřešitel PhDr. Pavel Sankot (Odd. pravěku a antického starověku); 2015-2016
Cíle dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace

2015/21 – Archeologie – Mgr. Marika Tisucká
2015/22 – Světový diskurz interpretace a ochrany archeologického dědictví – Mgr. Marika Tisucká
2015/23 – Starší české dějiny – PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
2015/24 – Dějiny fondů a sbírek Národního muzea – PhDr. Milena Běličová
2015/25 – Etnologie – Mgr. Petra Červinková
2015/26 – Numismatika – PhDr. Luboš Polanský
2015/27 – Dějiny divadla – Mgr. Vojtěch Poláček
2015/28 – Technologie dokumentace a restaurování památek a muzejních sbírek – Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.
2015/29 – Novodobé české dějiny – PhDr. Ivan Malý

Mezinárodní spolupráce
 • Cradles of European Culture (CEC). A European Network for Interpreting and Presenting Early Medieval Cultural Heritage. Francia Media Heritage Route: Numismatické oddělení; PhDr. Luboš Polanský, asociovaný partner; European Commission – Directorate General Education and Culture – Programme « Culture »; 2010–2015
Popularizace vědy

Dotkni se 20. Století

Vzdělávací projekt zaměřený na podporu výuky moderních českých a československých dějin prostřednictvím metodik projektového vyučování využívá potenciál paměťových institucí a jejích sbírkových předmětů. S využitím moderních technologií a digitalizovaného obsahu kulturních institucí přináší řadu unikátních vzdělávacích a metodických materiálů.  Všechny výstupy projektu jsou přístupné odborné i laické veřejnosti na webových stránkách projektu www.dvacatestoleti.eu. V roce 2015 přešel projekt do fáze udržitelnosti. Výstupy projektu byly prezentovány na čtyřech konferencích a spot projektu byl společně s dokumentem „Stopy paměti“ prezentován na Přehlídce muzejních filmů Musaionfilm 2015. Velkému zájmu se kromě lektorovaných programů a online výstupů těšily zejména interaktivní muzejní kufříky. Projekt OP VK byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Archeologie na dosah
Projekt řešený Oddělením pravěku a antického starověku byl roku 2014 úspěšně dokončen (NAKI DF12P01OVV045). Popularizace, prezentace a edukace archeologie nadále pokračuje prací na webu www.archeologienadosah.cz, a to především prostřednictvím sbírkových předmětů a realizací dílčích edukativních programů. V rámci projektu se Oddělení pravěku a antického starověku zapojilo do akce „Mezinárodní den archeologie“, uspořádané 17. 10. 2015 v areálu FF UK v Praze.

Konference a semináře 

V roce 2015 Historické muzeum pořádalo celkem 3 domácí konference a semináře. Vědečtí pracovníci se účastnili celkem 30 domácích a 9 zahraničních konferencí a seminářů.

Domácí i zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2015 ke stažení ZDE

Konference a semináře organizované Historickým muzeem:

 • Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy / Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, HM NM a Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně
  16. 4. 2015, Nová budova Národního muzea, Praha.
  MgA. Dana Fagová, Možnosti adjustace fragmentárně zachovaných textilií se zaměřením na liturgické textilie
  Mgr. Romana Kozáková, Příprava výstavy „Příběh českého skla“ v Soulu s důrazem na problematiku instalace vitráží
  Bc. Veronika Šulcová, Možné způsoby prezentace historických i novodobých oděvů v zahraničních muzeích
  Mgr. Monika Tauberová, Prezentace a instalace lidového textilu a oděvu ze sbírky Národního muzea, Historického muzea, Etnografického oddělení v muzejních výstavách a expozicích
 • Ivan Medek a jeho dvacáté století / Národní muzeum. 15. 9. 2015, Praha, Národní památník na Vítkově
  Mgr. Jitka Hanáková, Tisková služba Ivana Medka, služba domovu
  Mgr. Karolína Honsová, Ivan Medek v hledáčku StB ve 2. pol. 50. let
  PhDr. Ivan Malý, Památník odboje jako dílo Rudolfa Medka
 • Sportování a cestování po roce 1945 / Národní muzeum. 22. –23. 9. 2015, Praha, Náprstkovo muzeum
  Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová, Stopy českého aerobiku na světové scéně
  Mgr. Šárka Rámišová, Zahraniční cesty československých volejbalistů v letech 1950–1989
  Mgr. Jitka Schůtová, Ph.D., Olympijské hry 1968 
Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

VIDEO: Virtuální paleontologie odhaluje skryté fosilie

VIDEO: Virtuální paleontologie odhaluje skryté fosilie
Jak prozkoumat živočicha, jehož zkamenělé tělo je milióny let uvězněno v hornině? Jakým způsobem si prohlédnout i jeho vnitřní stavbu a přitom...

Fotogalerie

Konference Ivan Medek a jeho dvacáté století v NP na Vítkově, 15. 9. 2015.

Konference Ivan Medek a jeho dvacáté století v NP na Vítkově, 15. 9. 2015.

Konference Ivan Medek a jeho dvacáté století v NP na Vítkově, 15. 9. 2015.

Konference Ivan Medek a jeho dvacáté století v NP na Vítkově, 15. 9. 2015.

Konference Ivan Medek a jeho dvacáté století v NP na Vítkově, 15. 9. 2015.

Konference Ivan Medek a jeho dvacáté století v NP na Vítkově, 15. 9. 2015.

Konference Ivan Medek a jeho dvacáté století v NP na Vítkově, 15. 9. 2015.

Konference Ivan Medek a jeho dvacáté století v NP na Vítkově, 15. 9. 2015.

Konference Ivan Medek a jeho dvacáté století v NP na Vítkově, 15. 9. 2015.

Muzejní kufříky v muzeu v Bílovci na Novojičínsku

Muzejní kufříky v muzeu v Bílovci na Novojičínsku

Muzejní kufříky v muzeu v Bílovci na Novojičínsku

Muzejní sbírky ve výuce

Muzejní sbírky ve výuce

Muzejní sbírky ve výuce

Webové stránky projektu Dotkni se

Webové stránky projektu Dotkni se

Webové stránky projektu Dotkni se