výroční zpráva 2015

EN

Vědecká rada Národního muzea

Přírodovědná sekce

Ing. Aleš Bezděk, Ph.D. (předseda)
Entomologický ústav AV ČR

doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR

RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum

Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
Moravské zemské muzeum

RNDr. Jiří Moravec, CSc.
Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum

Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity

Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. (tajemník)
Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum

RNDr. Jitka Štěpánková, CSc.
Botanický ústav AV ČR

Humanitní sekce

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Český egyptologický ústav FF UK

Mgr. Aleš Březina
Institut Bohuslava Martinů, o. p. s.

Mgr. et Bc. Helena Heroldová, Ph.D.
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum

Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Katedra divadelní vědy FF UK

PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. (tajemnice)
Národní muzeum – České muzeum hudby

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Ústav světových dějin FF UK

doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Ústav pro jazyk český AV ČR

Ing. Martin Souček, Ph.D.
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Ústav etnologie FF UK

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Národní muzeum – Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

PhDr. Jiří Suk, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D.
Národní muzeum – Historické muzeum

PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Národní muzeum – Knihovna Národního muzea

doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Královská kanonie premonstrátů na Strahově

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (předseda)
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice