výroční zpráva 2015

EN

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

V roce 2015 byly Národnímu muzeu doručeny 3 žádosti o informace, z nichž:

  • nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona.