výroční zpráva 2015

EN

Činnost Českého muzea hudby

České muzeum hudby (ČMH) v roce 2015 pokračovalo v přípravě rekonstrukce Centrálního depozitáře ČMH v Litoměřicích. Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů získalo svůj statut a je technicky připraveno zahájit činnost i s omezenými finančními zdroji. Dokončováno bylo fyzické předání předmětů církevním organizacím, případně řešení jejich dlouhodobého uložení v muzeu. Do práce se zapojili první dobrovolníci.

V péči o sbírky byl kladen důraz na fyzickou péči o sbírky a jejich evidenci a zpřístupnění. Evidenční zpracování sbírek probíhalo ve všech podsbírkách v systému VERBIS, soustavně je vlastními silami i díky projektu Veřejných informačních služeb knihoven (VISK) zajišťována rekatalogizace a retrokonverze záznamů a zpřístupnění v on-line katalogu často využívané domácími i zahraničními badateli.  Pokračovala restaurátorská péče o sbírky a zlepšení jejich ukládání. Vybudováno bylo unikátní pracoviště pro digitalizaci šelakových gramofonových desek vybavené laserovým gramofonem, jediným v České republice. Muzeum se zapojilo do činnosti významné mezinárodní organizace International Association of Sound and Audiovisual Archives.
Sbírkové předměty byly získávány vlastním sběrem, dary i nákupy. Soustavnou přízeň věnuje  ČMH paní Marie Suková pravidelnými dary rodinných památek. 

Pracovníci muzea se podíleli na výstavách cyklu Národního muzea SMRT. Výstavy v muzeu Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka představily další souvislosti jejich tvorby, krátkodobé výstavky expozici připomněly významná hudební výročí a osobnosti. Návštěvníky lákaly nejen komentované prohlídky, ale i interaktivní hudební programy pro děti a školy, jejichž návštěvníků stále přibývá. 

ČMH se podílelo na úspěšném dokončení dvou projektů Národního muzea v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) a splnilo i cíle projektů DKRVO a interních výzkumných projektů.  Úspěšně byl vydán již sedmý ročník česko-anglického časopisu Musicalia.

Akviziční činnost

Muzeum zakoupilo dva fragmenty autografů Antonína Dvořáka a portrét Anny Dvořákové u manželova pracovního stolu, který byl dosud znám pouze z malé fotografie. Stůl je v expozici muzea může tak být doplněn o autentické předměty. Paní Marie Suková darovala další část souboru památek na houslového virtuosa Josefa Suka i památky na rodinu Antonína Dvořáka. Rozšířena byla i sbírka šelakových desek z počátku 20. století. Díky aktivitě kurátorů tvoří významný podíl na získávání sbírek vlastní sběr. 

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů připravilo základní podmínky pro zahájení činnosti úpravou a vybavením dílen. V oblasti hudebních nástrojů i sbírek na papírových nosičích pokračovala průběžná restaurátorská a konzervátorská péče o fondy všech oddělení a zlepšení jejich balení a ukládání. V rámci vědeckého výzkumu se podařilo restaurovat dodavatelsky cenné autografy Dvořákovy a Sukovy, které vyžadují speciální postupy odkyselování papíru. 

Odborná správa sbírek

ČMH fyzicky vrátilo nebo získalo jako dlouhodobé výpůjčky předměty vydané církvím a náboženským společnostem. Katalogizace sbírek ČMH probíhala standardizovaně v systému VERBIS ve všech podsbírkách, včetně rekatalogizace. Záznamy jsou on-line zpřístupněné na internetových stránkách Národního muzea s velkým ohlasem zahraničních badatelů. Za podpory MK ČR proběhla další etapa úplné retrospektivní konverze historické evidence hudebnin do VERBIS. Inventarizace sbírek překročila stanového kvóty.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

VIDEO: Top předměty - Mozartův klavír

VIDEO: Top předměty - Mozartův klavír
V expozici Člověk – nástroj – hudba se nachází další unikátní předmět, který má ve správě Národní muzeum. Jedná se o kladívkový klavír z 18. století,...

Fotogalerie

Otakar Číla: Portrét Anny Dvořákové u psacího stolu Antonína Dvořáka olej na plátně, 1926

Otakar Číla: Portrét Anny Dvořákové u psacího stolu Antonína Dvořáka olej na plátně, 1926

Otakar Číla: Portrét Anny Dvořákové u psacího stolu Antonína Dvořáka olej na plátně, 1926

Stolní hodiny ze sbírky Josefa Suka

Stolní hodiny ze sbírky Josefa Suka

Joseph Graaf No 143, Praha, 2. polovina 18. století
Staroněmecké hodiny tzv. Altdeutscher, vybavené čtvrťovým bitím, ovladačem odbíjení, kalendáriem
a zvonkohrou.

Stolní hodiny ze sbírky Josefa Suka

Joseph Graaf No 143, Praha, 2. polovina 18. století Staroněmecké hodiny tzv. Altdeutscher, vybavené čtvrťovým bitím, ovladačem odbíjení, kalendáriem a zvonkohrou.

Plakety ze sbírky Josefa Suka vydané k významným výročím hudebníků a jiných osobností.

Plakety ze sbírky Josefa Suka vydané k významným výročím hudebníků a jiných osobností.

Plakety ze sbírky Josefa Suka vydané k významným výročím hudebníků a jiných osobností.

Antonín Dvořák: Ouvertura Othello, op. 93, skica, autograf

Antonín Dvořák: Ouvertura Othello, op. 93, skica, autograf

V rukopisné skice je detailněji rozpracován začátek ouvertury tempového označení Lento, skica rovněž ukazuje kolísání mezi značením ouvertury (Láska vs. Othello). Skica má velkou badatelskou cenu – Dvořákův cyklus koncertních předeher Příroda, Život, Láska, op. 91-93 jsou jedinečným vyjádřením skladatelova programního cítění
(stav před restaurováním)

Antonín Dvořák: Ouvertura Othello, op. 93, skica, autograf

V rukopisné skice je detailněji rozpracován začátek ouvertury tempového označení Lento, skica rovněž ukazuje kolísání mezi značením ouvertury (Láska vs. Othello). Skica má velkou badatelskou cenu – Dvořákův cyklus koncertních předeher Příroda, Život, Láska, op. 91-93 jsou jedinečným vyjádřením skladatelova programního cítění (stav před restaurováním)

Antonín Dvořák: Holoubek, op. 110, torzo partitury, autograf

Antonín Dvořák: Holoubek, op. 110, torzo partitury, autograf

Symfonická báseň Holoubek (1896) patří mezi Dvořákovy programní kompozice, zhudebňující Erbenovy balady. Dosud zcela neznámá verze části partitury.
(stav po restaurování)

Antonín Dvořák: Holoubek, op. 110, torzo partitury, autograf

Symfonická báseň Holoubek (1896) patří mezi Dvořákovy programní kompozice, zhudebňující Erbenovy balady. Dosud zcela neznámá verze části partitury. (stav po restaurování)

Kancionál – fragment, přelom 17. a 18. století

Kancionál – fragment, přelom 17. a 18. století

Restaurování vážně poškozené vazby i vnitřních částí hudebniny se zachováním maximální autenticity.

Kancionál – fragment, přelom 17. a 18. století

Restaurování vážně poškozené vazby i vnitřních částí hudebniny se zachováním maximální autenticity.

Kancionál – fragment, přelom 17. a 18. století

Kancionál – fragment, přelom 17. a 18. století

Restaurování vážně poškozené vazby i vnitřních částí hudebniny se zachováním maximální autenticity.

Kancionál – fragment, přelom 17. a 18. století

Restaurování vážně poškozené vazby i vnitřních částí hudebniny se zachováním maximální autenticity.

Dřevěná hrací skříňka s mosazným hřebíčkovým strojkem, J. H. Heller, Bern, druhá polovina 19. století

Dřevěná hrací skříňka s mosazným hřebíčkovým strojkem, J. H. Heller, Bern, druhá polovina 19. století

Celkové restaurování hrací skříňky včetně skleněného krytu a papírových částí, provedená dílnou pro restaurování hudebních nástrojů ve spolupráci s restaurátorem papíru.

Dřevěná hrací skříňka s mosazným hřebíčkovým strojkem, J. H. Heller, Bern, druhá polovina 19. století

Celkové restaurování hrací skříňky včetně skleněného krytu a papírových částí, provedená dílnou pro restaurování hudebních nástrojů ve spolupráci s restaurátorem papíru.

Dřevěná hrací skříňka s mosazným hřebíčkovým strojkem, J. H. Heller, Bern, druhá polovina 19. století - průběh restaurování

Dřevěná hrací skříňka s mosazným hřebíčkovým strojkem, J. H. Heller, Bern, druhá polovina 19. století - průběh restaurování

Dřevěná hrací skříňka s mosazným hřebíčkovým strojkem, J. H. Heller, Bern, druhá polovina 19. století - průběh restaurování

Sborník vícehlasých skladeb (QuintaVox, hlasová kniha), přelom 17. a 18. století

Sborník vícehlasých skladeb (QuintaVox, hlasová kniha), přelom 17. a 18. století

Restaurování vážně poškozeného svazku, doplnění a adjustace původního pergamenového překryvu vazby se starší hudebninou.
(před restaurováním)

Sborník vícehlasých skladeb (QuintaVox, hlasová kniha), přelom 17. a 18. století

Restaurování vážně poškozeného svazku, doplnění a adjustace původního pergamenového překryvu vazby se starší hudebninou. (před restaurováním)

Sborník vícehlasých skladeb (QuintaVox, hlasová kniha), přelom 17. a 18. století

Sborník vícehlasých skladeb (QuintaVox, hlasová kniha), přelom 17. a 18. století

Restaurování vážně poškozeného svazku, doplnění a adjustace původního pergamenového překryvu vazby se starší hudebninou.
(po restaurování)

Sborník vícehlasých skladeb (QuintaVox, hlasová kniha), přelom 17. a 18. století

Restaurování vážně poškozeného svazku, doplnění a adjustace původního pergamenového překryvu vazby se starší hudebninou. (po restaurování)

Josef Suk: Radúz a Mahulena, scénická hudba ke hře Julia Zeyera, fragment,particell, autograf

Josef Suk: Radúz a Mahulena, scénická hudba ke hře Julia Zeyera, fragment,particell, autograf

Prvá původní stránka díla, dokončeného 1898, věnovaná skladatelem na památku paní Jitce Nečasové – Haškovcové.
(stav před restaurováním)

Josef Suk: Radúz a Mahulena, scénická hudba ke hře Julia Zeyera, fragment,particell, autograf

Prvá původní stránka díla, dokončeného 1898, věnovaná skladatelem na památku paní Jitce Nečasové – Haškovcové. (stav před restaurováním)

Josef Suk: Radúz a Mahulena, scénická hudba ke hře Julia Zeyera, fragment,particell, autograf

Josef Suk: Radúz a Mahulena, scénická hudba ke hře Julia Zeyera, fragment,particell, autograf

Prvá původní stránka díla, dokončeného 1898, věnovaná skladatelem na památku paní Jitce Nečasové – Haškovcové.
(stav po restaurování)

Josef Suk: Radúz a Mahulena, scénická hudba ke hře Julia Zeyera, fragment,particell, autograf

Prvá původní stránka díla, dokončeného 1898, věnovaná skladatelem na památku paní Jitce Nečasové – Haškovcové. (stav po restaurování)

Josef Zařičanský; Ty, jenž sídlíš na výsosti - Píseň ke mši svaté pro smíšený sbor a varhany, vydal Roman Nejedlý, Litomyšl

Josef Zařičanský; Ty, jenž sídlíš na výsosti - Píseň ke mši svaté pro smíšený sbor a varhany, vydal Roman Nejedlý, Litomyšl

Celkové restaurování vážně poškozené hudebniny z 19. století, četná mechanická poškození jsou důsledkem vysoké kyselosti dobového papíru.
(stav před restaurováním)

Josef Zařičanský; Ty, jenž sídlíš na výsosti - Píseň ke mši svaté pro smíšený sbor a varhany, vydal Roman Nejedlý, Litomyšl

Celkové restaurování vážně poškozené hudebniny z 19. století, četná mechanická poškození jsou důsledkem vysoké kyselosti dobového papíru. (stav před restaurováním)

Josef Zařičanský; Ty, jenž sídlíš na výsosti - Píseň ke mši svaté pro smíšený sbor a varhany, vydal Roman Nejedlý, Litomyšl

Josef Zařičanský; Ty, jenž sídlíš na výsosti - Píseň ke mši svaté pro smíšený sbor a varhany, vydal Roman Nejedlý, Litomyšl

Celkové restaurování vážně poškozené hudebniny z 19. století, četná mechanická poškození jsou důsledkem vysoké kyselosti dobového papíru.
(stav po restaurování)

Josef Zařičanský; Ty, jenž sídlíš na výsosti - Píseň ke mši svaté pro smíšený sbor a varhany, vydal Roman Nejedlý, Litomyšl

Celkové restaurování vážně poškozené hudebniny z 19. století, četná mechanická poškození jsou důsledkem vysoké kyselosti dobového papíru. (stav po restaurování)

Leopold Kozeluch, Cantata per un Soprano noc Pianoforte e Violino obligato, Vídeň, tisk Artaria, konec 18. století

Leopold Kozeluch, Cantata per un Soprano noc Pianoforte e Violino obligato, Vídeň, tisk Artaria, konec 18. století

Používáním a mechanicky poškozená hudebnina významného českého skladatele působícího ve Vídni, celkové restaurování konvolutu v historii poškozeného plísněmi.
(stav před restaurováním)

Leopold Kozeluch, Cantata per un Soprano noc Pianoforte e Violino obligato, Vídeň, tisk Artaria, konec 18. století

Používáním a mechanicky poškozená hudebnina významného českého skladatele působícího ve Vídni, celkové restaurování konvolutu v historii poškozeného plísněmi. (stav před restaurováním)

XLI_B_220_po_1.JPG

XLI_B_220_po_1.JPG

Používáním a mechanicky poškozená hudebnina významného českého skladatele působícího ve Vídni, celkové restaurování konvolutu v historii poškozeného plísněmi.
(stav po restaurování)

XLI_B_220_po_1.JPG

Používáním a mechanicky poškozená hudebnina významného českého skladatele působícího ve Vídni, celkové restaurování konvolutu v historii poškozeného plísněmi. (stav po restaurování)

Měření PH papíru elektronickou sondou, které určuje jeho případnou kyselost, která pro budoucí uchování představuje nejvýznamnější riziko.

Měření PH papíru elektronickou sondou, které určuje jeho případnou kyselost, která pro budoucí uchování představuje nejvýznamnější riziko.

Měření PH papíru elektronickou sondou, které určuje jeho případnou kyselost, která pro budoucí uchování představuje nejvýznamnější riziko.