výroční zpráva 2015

EN

Propagační činnost Národního muzea

Výstavní cyklus Smrt

Spot k výstavě Smrt promítaný nejen v České televizi

V roce 2014 zahájilo Národní muzeum již čtvrtý výstavní cyklus, který tentokrát nesl název SMRT. Propagační grafika se ubírala podobným stylem jako u předchozích výstavních cyklů – variace jednoho motivu na více témat. Celý cyklus zahájila výstava Smrt kmotřička" v Českém muzeu hudby, která na plakátu využila motivu od výtvarnice Kamily Skopové. Další zahájenou výstavou z cyklu Smrt v roce 2014 byla výstava Onen svět" v Národopisném muzeu - Musaionu, ta ve své propagační grafice využila vyobrazení kostlivce v klobouku s balíčkem léčivých bylin. Jedná se o pozoruhodný exponát dveří z 18. století, které byly součástí mobiliáře lékárny kapucínského kláštera na Hradčanech, který se objevil také na jmenované výstavě. Poslední výstavou z cyklu Smrt zahájenou v roce 2014 byla výstava Rituály smrti" v Náprstkově muzeu, na jejímž plakátu se objevil kostlivec v podobě dámy zvaný "Catrina", jedná se o keramiku pocházející z Mexika z 21. století.

V roce 2015 pak Národní muzeum završilo tento cyklus stejnojmennou výstavou SMRT v Nové budově Národního muzea. Hlavní motiv byl ve srovnání s ostatními plakáty Národního muzea velmi neobvyklý, o to větší měl ale úspěch. Z hlediska propagační grafiky tematicky navazoval na předchozí výstavy a svým jednoduchým ale výstižným pojetím tak všechny výstavy víceméně zastřešoval. Pozitivní ohlasy na tuto propagační grafiku zaznamenalo Národní muzeum téměř od všech cílových skupin, motiv pronikl i na celou řadu nezávislých on-line kanálů jako jsou blogy apod.
Poslední otevíranou výstavou cyklu v roce 2015 byla výstava Slavné pohřby v Národním památníku na Vítkově, jejíž propagační motiv navazoval na společnou grafiku celého cyklu a to prostřednictvím fotografie z pohřbu T. G. Masaryka v září 1937.
K výstavě Smrt z výstavního cyklu Smrt byl realizován televizní spot, který byl následně vysílán v rámci spolupráce v České televizi (průběžně v období březen - červen 2015) a v kině Lucerna (duben - květen 2015). Dále byl tento projekt podpořen venkovními výlepy na území města Prahy v místech s vysokou koncentrací osob.

Sjednocujícím prvkem plakátů celého cyklu Smrt byla "nálepka" v podobě kolečka nesoucí motto "SMRT nevšední výstavní cyklus o životě".


Expozice Archa Noemova

Spot k expozici Archa Noemova promítaný nejen v České televizi

V roce 2015 byla otevřena dlouho očekávaná přírodovědecká expozice Archa Noemova. V rámci propagace byl této expozici věnován velký prostor, jak co se týče promítání televizního spotu (promítaného v České televizi od září do listopadu 2015 a v kině Lucerna květen od června do září 2015), tak co se týče venkovních výlepových ploch (v létě 2015). Zábavný ilustrovaný motiv spotu i propagační grafiky vytvořila pro Národní muzeum agentura Havas.
Zajímavou spolupráci uzavřelo Národní muzeum v rámci propagace také s Mladou frontou a.s. a to konkrétně prostřednictvím časopisů Mateřídouška a Sluníčko.

Výstavní program Okno do světa

V rámci výstavního programu Okno do světa" byly v Náprstkově muzeu realizovány výstavní projekty z nejrůznějších koutů světa. První ze zahájených výstav byla s názvem Bhútán - země blízko nebe", kde bylo pro propagační grafiku využito panorama bhútánských hor a fotografie domorodého děvčátka. V rámci spolupráce s Dopravním podnikem Praha se podařilo distribuovat plakáty k této výstavě za velmi výhodných podmínek.
Dále pak výstavní program v Náprstkově muzeu pokračoval výstavou „Říše středu". K této výstavě byl zvolen téměř až pohádkový propagační motiv, konkrétně se jedná o svitek s názvem „Návrat domů“, který byl též prezentován na výstavě. Plakát měl v široké distribuci příznivé ohlasy - přispěla k tomu jistě i spolupráce s cestovní kanceláří China Tours, která jako partner výstavy pomohla s propagací výstavy. Výstava „Říše středu"byla návštěvnicky velmi úspěšná, možná i díky velké pozornosti věnované této výstavě v rámci proběhlé reklamní kampaně. 

Kampaň Národní muzeum není jen jedna budova

I v roce 2015 úspěšně přibývali do věrnostního programu Národního muzea Objevujte a sbírejte" další členové, kteří mají zájem o opakované návštěvy výstav a expozic Národního muzea a výhod z nich plynoucích. Věrnostní program Objevujte a sbírejte byl spuštěn jako součást programu Národní muzeum není jen jedna budova již v roce 2013 a od samého začátku se těší velké návštěvnické pozornosti. 
V rámci rozšiřování práce s návštěvníky bylo k počátku roku 2015 zrealizováno Předplatné do Národního muzea, které je dalším nástrojem pro vytváření dlouhodobých vztahů s návštěvníky a nabízí tak vedle věrnostního programu další alternativu zvýhodněných opakovaných vstupů do objektů zapojených do kampaně Národní muzeum není jen jedna budova.

Národní muzeum pokračovalo v tvorbě obsahu mobilní aplikace, která funguje rámci kampaně Národní muzeum není jen jedna budova. Obsahově se aplikace věnuje nejen hlavním pražským expozicím, ale také aktuálním výstavním projektům. Návštěvníci mají možnost dozvědět se o nejzajímavějších exponátech bližší informace jako doplněk k těm, které naleznou na popiskách přímo ve výstavě. Dále si mohou prohlédnout tyto předměty ve svých chytrých mobilních telefonech v detailním rozlišení a v některých případech si mohou i přehrát audio či video ukázky. Mohou se dostat k informacím, jak přímo ve výstavě, tak následně i poté – průvodce je funkční i offline, přístup k jeho obsahu není návštěvou výstavy nijak omezen. 
Pro stěžejní výstavní projekty roku 2015 – výstavnímu cyklu Smrt a nové přírodovědecké expozici Archa Noemova – bylo zpracováno rozšíření nabídky obsahu mobilního průvodce. Pro expozici Archa Noemova byly ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy připraveny zajímavé medailonky vybraných zvířat, které jsou doprovázeny mimo jiné také zvukovými stopami, kde si mohou návštěvníci poslechnout chování zvířat v různých situacích.

Propagace vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi

V roce 2015 se Národní muzeum soustředilo mimo jiné také na propagaci vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi. Za tímto účelem vznikl bulletin „Národní muzeum dětem“, jež obsahuje nabídku doprovodných programů a dalších aktivit určených speciálně pro děti a rodiny s dětmi. Bulletin je se čtvrtletní pravidelností aktualizován a umisťován v elektronické podobě na webové stránky nm.cz a dále pak v tištěné podobě distribuován skrz hlavní pražské objekty Národního muzea a také ve smluvní distribuční síti.

Dále byl spuštěn také zajímavý projekt „Oslavte s dětmi narozeniny v Národním muzeu“ kde si mohou návštěvníci ve vybraných pražských objektech Národního muzea objednat zábavně-vzdělávací program, v rámci kterého mohou děti oslavit v Národním muzeu své narozeniny.


Fotogalerie

Plakát k expozici Archa Noemova

Plakát k expozici Archa Noemova

Plakát k expozici Archa Noemova

Motiv propagační grafiky výstavy SMRT a stejnojmenného výstavního cyklu

Motiv propagační grafiky výstavy SMRT a stejnojmenného výstavního cyklu

Motiv propagační grafiky výstavy SMRT a stejnojmenného výstavního cyklu

Plakát k výstavě Slavné pohřby

Plakát k výstavě Slavné pohřby

Plakát k výstavě Slavné pohřby

Plakát k výstavě Říše středu

Plakát k výstavě Říše středu

Plakát k výstavě Říše středu

Plakát k výstavě Bhútán - země blízko nebe

Plakát k výstavě Bhútán - země blízko nebe

Plakát k výstavě Bhútán - země blízko nebe

Plakát k výstavě Husovské unikáty

Plakát k výstavě Husovské unikáty

Plakát k výstavě Husovské unikáty

Plakát k výstavě Věda-národ-dějiny

Plakát k výstavě Věda-národ-dějiny

Plakát k výstavě Věda-národ-dějiny

Plakát k výstavě Jak se bude jmenovat?

Plakát k výstavě Jak se bude jmenovat?

Plakát k výstavě Jak se bude jmenovat?

Plakát k výstavě Komu asi patřila?

Plakát k výstavě Komu asi patřila?

Plakát k výstavě Komu asi patřila?

Plakát k výstavě Ivan Kyncl - rebel s kamerou

Plakát k výstavě Ivan Kyncl - rebel s kamerou

Plakát k výstavě Ivan Kyncl - rebel s kamerou