výroční zpráva 2015

EN

Výstavní činnost a kulturní aktivity Národopisného muzea

Výstava Venkov

(1. 3. 2014–3. 4. 2016)
Výstava Venkov seznámila návštěvníky Národopisného muzea s každodenností českého, moravského a slezského venkova v druhé polovině 19. a na počátku 20. století.

Více informací o výstavě naleznete zde.

Výstava Onen svět

(24. 7. 2014–12. 7. 2015)
Výstava v salonku přiblížila zvyky a způsoby, jakými se naši předkové v tradičním lidovém prostředí vyrovnávali s odchodem členů rodiny v rámci celé vesnické komunity. Představila téma smrti v lidové kultuře v 19. a na počátku 20. století na ukázkách lidového umění, smutečního textilu nebo pověrách k ochraně proti neštěstí, nemoci či smrti.

Výstava Česká Chalupa dnes

(24. 7. 2015–4. 1. 2016)
Výstava „Národopisné ohlédnutí – Česká chalupa dnes“ v  Národopisném muzeu byla věnována kulatému výročí Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Název výstavy odkazuje na další významnou událost konce 19. století, a to na expozici Česká chalupa na Jubilejní výstavě v roce 1891. Obě tyto akce představovaly ve své době vyvrcholení českého etnografického bádání.

Doprovodné programy:
  • Edukační programy k výstavě „Venkov“ seznamují děti MŠ a žáky ZŠ se životem na vesnici, venkovským hospodářstvím, domácími zvířaty a tradičními řemesly, k zahájení a ukončení školního roku, červen a září 2015. 
  • Výuka tradičních řemesel – Přijďte si do Národopisného muzea vyzkoušet rukodělné dovednosti našich předků. Kursy tradičních řemesel pod vedením zručných lidových řemeslníků a znalců tradičních výrobních postupů: Malování velikonočních kraslic – tradiční vzory na velikonoční kraslice: barevná batika, slámové a zelové kraslice, lektorka Jiřina Ceehová, 14. 3. 2015; Zpracování mléka, výroba sýra – výroba jogurtu, tvarohu, čerstvého a zrajícího sýra z kravského a ovčího mléka, lektor Petr Rubáš, 12.–13. 9. 2015; Vyřezej si svůj betlém, lektor Jan Roda, 10.–11. 10. 2015; Podmalby na skle, lektor Jiří Honnis, 7. 11. 2015; Vizovické pečivo, lektorka Miluše Šímová, 12. 12. 2015.Folklorní taneční – lekce pro zájemce o lidový tanec, sezóna 2014/2015 a 2015/2016.
  • Poznej své kořeny – edukační cyklus probíhající po celý rok má za cíl seznámit děti od 4 do 10 let s nejvýznamnějšími českými a moravskými svátky (masopust: leden /únor, Velikonoce: březen/duben, dožínky a posvícení: září/ říjen, advent a Vánoce: prosinec).
  • Folklorní regiony – představení jednotlivých regionů v rámci pravidelných folklorních večerů:

14. 2. 2015 – Podbrdsko: Přednáška o lidových tradicích Podbrdska – PhDr. Helena Mevaldová; vystoupení příbramského folklorního souboru – Smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka z Příbrami
14. 3. 2015 – Český Banát: Přednáška o tradiční kultuře českého Banátu – PhDr. Jiřina Langhammerová; Muzikanti z Bigru a Gerniku
11. 4. 2015 – Daruvarsko: Přednáška o české komunitě v Chorvatsku – Zdeněk Uherek; vystoupení folklorního souboru Česká beseda z Prekopakry
13. 6. 2015 – Chodsko: Přednáška o lidových tradicích na Chodsku – Marta Ulrychová; vystoupení národopisného Postřekovského souboru
12. 9. 2015 – Podřipsko: Přednáška o lidové kultuře Podřipska – Vanda Jiříkovská; vystoupení folklorního souboru Jarošovci z Mělníka
10. 10. 2015 – Kopanice: Přednáška o lidové kultuře Kopanic – Pavel Popelka;  vystoupení folklorního souboru Kopaničář ze Starého Hrozénkova
7. 11. 2015 – Hřebečsko: Přednáška o lidové kultuře Němců na Hřebečsku – Marie Borkovcová; vystoupení Hřebečského tanečního souboru z Moravské Třebové
12. 12. 2015 – Záhoří: Přednáška o národopisné oblasti záhoří – Daniel Drápala; vystoupení cimbálové muziky Bukovina a souboru Rusava z Bystřice pod Hostýnem

  • XVI. národopisná slavnost v Kinského zahradě 16.–17. května 2015: Pořádaná ke 120. výročí konání slavné Národopisné výstavy českoslovanské v  Praze roku 1895 a k 10. výročí znovuotevření Národopisného muzea.Lužickosrbský večer – 30. 5. 2015
  • Povídání o Lužici – Adam Votruba, hudební a taneční vystoupení souboru Serbski folklorny ansambl Slepo a výuka lužickosrbského lidového tance.
  • Příměstský tábor „Letem světem muzeem“ – 27.–31. 7. 2015: Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková, děti se na příměstském táboře seznamují s životem na venkově před 100 lety, s tradičními činnostmi a řemesly.
  • Aspoň na víkend se potkej s adventními zvyky – 5. 12. 2015
  • Celoroční edukační programy pro školy – Život na vsi, jak jej (ne)znáte, Život našich prapra...babiček, Tajemství muzea, O maminkách a madonách.
Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Tři milníky v jednom ohlédnutí

Tři milníky v jednom ohlédnutí
Letošní rok se dočkalo Národopisné muzeum – Musaion tří významných výročí, které oslavilo v rámci tradiční Národopisné slavnosti. Během této akce se...

Fotogalerie

Folklorní taneční

Folklorní taneční

Folklorní taneční

Folklorní regiony

Folklorní regiony

Z programu v rámci cyklu Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska – Kopanice

Folklorní regiony

Z programu v rámci cyklu Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska – Kopanice

Ukázky výroby vizovického pečiva

Ukázky výroby vizovického pečiva

Ukázky výroby vizovického pečiva

Z mikulášského programu v Musaionu

Z mikulášského programu v Musaionu

Z mikulášského programu v Musaionu

Z vystoupení souborů na jarní Národopisné slavnosti

Z vystoupení souborů na jarní Národopisné slavnosti

Z vystoupení souborů na jarní Národopisné slavnosti

Výstava Česká chalupa dnes

Výstava Česká chalupa dnes

Výstava Česká chalupa dnes