výroční zpráva 2015

EN

Sbírkotvorná činnost Národního muzea

V oblasti sbírkotvorné činnosti byl rok 2015 především rokem zvýšené aktivity v oblasti revizí sbírky, zejména pokud jde o podsbírky Historického muzea a Náprstkova muzea. Dále pak z hlediska postupného zpracovávání fondu Muzea dělnického hnutí či přípravy přesunů sbírek Českého muzea hudby vzhledem k plánované rekonstrukci depozitáře v Litoměřicích. Pokračovaly práce na novém klíčovém dokumentu – Režimu sbírky Národního muzea a s ním souvisejícími dokumenty. Zpracovávání sbírky mělo i své mimořádné publikační výstupy, i v této souvislosti byla klíčovým krokem analýza výzkumné činnosti muzea za posledních pět let. Sbírka Národního muzea i nadále představuje jedinečný a nezastupitelný sbírkový fond České republiky, který je systematicky rozšiřován při vědomí nutného zajištění podmínek pro uložení a další práci se sbírkovým fondem.

Vydání osvědčení o vývozu a prodeji předmětů kulturní hodnoty
(dle zákona č. 71/1994 Sb.)

V roce 2015 bylo vydáno celkem 33 osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty (jde o předměty, které splňují tímto zákonem stanovená kritéria, stávají se tak předmětem kulturní hodnoty a odborná instituce, oprávněná dle povahy předmětu a adresy vlastníka, vydává stanovisko k jejich vývozu do zahraničí). V případě dočasného vývozu se jednalo o 28 předmětů, a to o předměty archeologického rázu, které byly vyvezeny za účelem vystavení, a dále se jednalo o hudební nástroje, jejichž důvodem k vývozu byla koncertní činnost jejich majitelů. Osvědčení k trvalému vývozu bylo vydáno pro 5 předmětů kulturní hodnoty, pro 3 hudební nástroje a 2 malované truhly. 

Nákupy schválené Centrálním poradním sborem pro sb. činnost NM

Centrální poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního muzea v roce 2015 projednal 28 návrhů na nákup sbírkových předmětů nebo souborů předmětů v celkové navrhované výši cca 38 mil. Kč. Předkladatelem jednotlivých návrhů byly všechny sbírkové odbory Národního muzea, výraznější zastoupení však měly předměty navržené Historickým muzeem, především Numismatickým oddělením. 

S ohledem na omezené prostředky, které nemohly pokrýt všechny předkládané návrhy, byl Centrálním poradním sborem schválen nákup 21 navržených akvizic. Z nich byly finančně náročnější nákupy odkázány na případnou jednorázovou státní dotaci, méně nákladné předměty byly hrazeny z prostředků Národního muzea a z darů určených na nákup a obohacování sbírek, např. z Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Celkem bylo z vlastních zdrojů pořízeno 11 předmětů či souborů předmětů v celkové hodnotě 485 852 Kč. Díky státní dotaci se mohl uskutečnit i nákup 1 navrženého předmětu v hodnotě 250 000 Kč (AR denár, Čechy, 1179-1189, dosud neznámý typ). Pro úplnost je nutné doplnit, že v roce 2015 došlo k nabytí 3 předmětů schválených Centrálním poradním sborem již v roce 2014, kdy bylo taktéž zažádáno o státní dotaci na  nákup dvou z nich. Pořizovací hodnota těchto dvou předmětů, na něž byla státní dotace obdržena, činila v součtu 1 216 000 Kč (2 notové autografy Antonína Dvořáka, AR denár, typ Cach 164, kolem roku 1000). Třetí byl hrazen částečně z prostředků Národního muzea a daru Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, a to ve výši 130 000 Kč (puška dvoják Lancaster, 2. pol. 19. stol.). Centrální sbor se též věnoval koncepční diskusi na téma práce se sbírkou, postupu inventarizací a trendů správy sbírky z hlediska plánů na nové depozitární prostory.

Podsbírky Národního muzea - vyčíslení

  • Tabulka STAV PODSBÍREK ke stažení ZDE
  • Tabulka PŘÍRŮSTKY ke stažení ZDE
  • Tabulka PÉČE O SBÍRKY ke stažení ZDE
  • Tabulka SPRÁVA A EVIDENCE SBÍREK ke stažení ZDE
  • Tabulka DOKUMENTACE ke stažení ZDE
  • Tabulka BADATELSKÝ SERVIS ke stažení ZDE

Fotogalerie

Kniha či album barevných dřevořezů s titulem Vzory ročních období s květy a postavami, Ósaka 1884

Kniha či album barevných dřevořezů s titulem Vzory ročních období s květy a postavami, Ósaka 1884

Jedná se o 20 dřevořezů nepříliš známého autora, zřejmě Hasegawa Konobu II. (1857-1886), který zemřel ve 28 letech a jehož děl se zachovalo málo. Jako podkladu je použito novinového papíru z července 1884, což je jediné vodítko k dataci díla.

Kniha či album barevných dřevořezů s titulem Vzory ročních období s květy a postavami, Ósaka 1884

Jedná se o 20 dřevořezů nepříliš známého autora, zřejmě Hasegawa Konobu II. (1857-1886), který zemřel ve 28 letech a jehož děl se zachovalo málo. Jako podkladu je použito novinového papíru z července 1884, což je jediné vodítko k dataci díla.

Kniha či album barevných dřevořezů s titulem Vzory ročních období s květy a postavami, Ósaka 1884

Kniha či album barevných dřevořezů s titulem Vzory ročních období s květy a postavami, Ósaka 1884

Jedná se o 20 dřevořezů nepříliš známého autora, zřejmě Hasegawa Konobu II. (1857-1886), který zemřel ve 28 letech a jehož děl se zachovalo málo. Jako podkladu je použito novinového papíru z července 1884, což je jediné vodítko k dataci díla.

Kniha či album barevných dřevořezů s titulem Vzory ročních období s květy a postavami, Ósaka 1884

Jedná se o 20 dřevořezů nepříliš známého autora, zřejmě Hasegawa Konobu II. (1857-1886), který zemřel ve 28 letech a jehož děl se zachovalo málo. Jako podkladu je použito novinového papíru z července 1884, což je jediné vodítko k dataci díla.

Kniha či album barevných dřevořezů s titulem Vzory ročních období s květy a postavami, Ósaka 1884

Kniha či album barevných dřevořezů s titulem Vzory ročních období s květy a postavami, Ósaka 1884

Jedná se o 20 dřevořezů nepříliš známého autora, zřejmě Hasegawa Konobu II. (1857-1886), který zemřel ve 28 letech a jehož děl se zachovalo málo. Jako podkladu je použito novinového papíru z července 1884, což je jediné vodítko k dataci díla.

Kniha či album barevných dřevořezů s titulem Vzory ročních období s květy a postavami, Ósaka 1884

Jedná se o 20 dřevořezů nepříliš známého autora, zřejmě Hasegawa Konobu II. (1857-1886), který zemřel ve 28 letech a jehož děl se zachovalo málo. Jako podkladu je použito novinového papíru z července 1884, což je jediné vodítko k dataci díla.

Kniha či album barevných dřevořezů s titulem Vzory ročních období s květy a postavami, Ósaka 1884

Kniha či album barevných dřevořezů s titulem Vzory ročních období s květy a postavami, Ósaka 1884

Jedná se o 20 dřevořezů nepříliš známého autora, zřejmě Hasegawa Konobu II. (1857-1886), který zemřel ve 28 letech a jehož děl se zachovalo málo. Jako podkladu je použito novinového papíru z července 1884, což je jediné vodítko k dataci díla.

Kniha či album barevných dřevořezů s titulem Vzory ročních období s květy a postavami, Ósaka 1884

Jedná se o 20 dřevořezů nepříliš známého autora, zřejmě Hasegawa Konobu II. (1857-1886), který zemřel ve 28 letech a jehož děl se zachovalo málo. Jako podkladu je použito novinového papíru z července 1884, což je jediné vodítko k dataci díla.

Sbírka dvoukřídlého hmyzu Bibionidae

Sbírka dvoukřídlého hmyzu Bibionidae

Celkem 2011 exemplářů čeledi Bibionidae (Muchnicovití) ze střední a jižní Evropy a 10 paratypů čeledi Bibionidae (Diptera)

Sbírka dvoukřídlého hmyzu Bibionidae

Celkem 2011 exemplářů čeledi Bibionidae (Muchnicovití) ze střední a jižní Evropy a 10 paratypů čeledi Bibionidae (Diptera)

Sbírka dvoukřídlého hmyzu Bibionidae

Sbírka dvoukřídlého hmyzu Bibionidae

Celkem 2011 exemplářů čeledi Bibionidae (Muchnicovití) ze střední a jižní Evropy a 10 paratypů čeledi Bibionidae (Diptera)

Sbírka dvoukřídlého hmyzu Bibionidae

Celkem 2011 exemplářů čeledi Bibionidae (Muchnicovití) ze střední a jižní Evropy a 10 paratypů čeledi Bibionidae (Diptera)

Sbírka dvoukřídlého hmyzu Bibionidae

Sbírka dvoukřídlého hmyzu Bibionidae

Celkem 2011 exemplářů čeledi Bibionidae (Muchnicovití) ze střední a jižní Evropy a 10 paratypů čeledi Bibionidae (Diptera)

Sbírka dvoukřídlého hmyzu Bibionidae

Celkem 2011 exemplářů čeledi Bibionidae (Muchnicovití) ze střední a jižní Evropy a 10 paratypů čeledi Bibionidae (Diptera)

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Jedná se o 58 typizovaných krabic s nasucho preparovaným materiálem převážně středoevropských vrubounovitých brouků. Sbírka dokumentuje faunu střední Evropy.

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Jedná se o 58 typizovaných krabic s nasucho preparovaným materiálem převážně středoevropských vrubounovitých brouků. Sbírka dokumentuje faunu střední Evropy.

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Jedná se o 58 typizovaných krabic s nasucho preparovaným materiálem převážně středoevropských vrubounovitých brouků. Sbírka dokumentuje faunu střední Evropy.

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Jedná se o 58 typizovaných krabic s nasucho preparovaným materiálem převážně středoevropských vrubounovitých brouků. Sbírka dokumentuje faunu střední Evropy.

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Jedná se o 58 typizovaných krabic s nasucho preparovaným materiálem převážně středoevropských vrubounovitých brouků. Sbírka dokumentuje faunu střední Evropy.

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Jedná se o 58 typizovaných krabic s nasucho preparovaným materiálem převážně středoevropských vrubounovitých brouků. Sbírka dokumentuje faunu střední Evropy.

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Jedná se o 58 typizovaných krabic s nasucho preparovaným materiálem převážně středoevropských vrubounovitých brouků. Sbírka dokumentuje faunu střední Evropy.

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Jedná se o 58 typizovaných krabic s nasucho preparovaným materiálem převážně středoevropských vrubounovitých brouků. Sbírka dokumentuje faunu střední Evropy.

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Jedná se o 58 typizovaných krabic s nasucho preparovaným materiálem převážně středoevropských vrubounovitých brouků. Sbírka dokumentuje faunu střední Evropy.

Sbírka brouků Coleoptera, Scarabaeoidea

Jedná se o 58 typizovaných krabic s nasucho preparovaným materiálem převážně středoevropských vrubounovitých brouků. Sbírka dokumentuje faunu střední Evropy.

Puška-dvoják typu Lancaster zakoupená z příspěvku Hlávkovy nadace.

Puška-dvoják typu Lancaster zakoupená z příspěvku Hlávkovy nadace.

Puška-dvoják typu Lancaster zakoupená z příspěvku Hlávkovy nadace.

Japonská výšivka, císařovna Šóken

Japonská výšivka, císařovna Šóken

Plastická výšivka hedvábím a dracounem na černém hedvábí. Vysoká úroveň uměleckého zpracování. Rámováno jako obraz pod sklem, počátek 20. století.

Japonská výšivka, císařovna Šóken

Plastická výšivka hedvábím a dracounem na černém hedvábí. Vysoká úroveň uměleckého zpracování. Rámováno jako obraz pod sklem, počátek 20. století.

Japonská výšivka, císař Meidži

Japonská výšivka, císař Meidži

Plastická výšivka hedvábím a dracounem na černém hedvábí. Vysoká úroveň uměleckého zpracování. Rámováno jako obraz pod sklem, počátek 20. století, nesignováno

Japonská výšivka, císař Meidži

Plastická výšivka hedvábím a dracounem na černém hedvábí. Vysoká úroveň uměleckého zpracování. Rámováno jako obraz pod sklem, počátek 20. století, nesignováno

Otakar Číla: Portrét Anny Dvořákové u psacího stolu Antonína Dvořáka olej na plátně, 1926

Otakar Číla: Portrét Anny Dvořákové u psacího stolu Antonína Dvořáka olej na plátně, 1926

Otakar Číla: Portrét Anny Dvořákové u psacího stolu Antonína Dvořáka olej na plátně, 1926