výroční zpráva 2015

EN

Výstavní činnost a kulturní aktivity Českého muzea hudby

Výstava Smrt Kmotřička

18. 6. 2014–11. 10. 2015
Výstava Smrt kmotřička představila smrt jako inspiraci skladatelů, malířů a spisovatelů prostřednictvím uměleckých děl z oblasti literatury, hudby, divadla, filmu či výtvarného umění od středověku do současnosti. Mezi vystavenými vzácnými exponáty vynikly barokní tisky, unikátní kresby Josefa Čapka z koncentračního tábora, autografy Dvořákova Requiem a Sukovy symfonie Asrael nebo legendami opředený náhrobek Svatá holčička. Součástí výstavy byly také originální díla známých umělců Olbrama Zoubka, Vladimíra Franze nebo Karla Stádníka.

Více informací o výstavě naleznete zde.

Výstava Komu asi patřila

(4.12.2015–6.3.2016)
Výstava představila formou vybraných exponátů alespoň malou část toho, co skrývají bohaté knižní fondy Národního muzea. Návštěvníkům tak prostřednictvím knih raného novověku až 21. století umožnila nahlédnout do života a tvorby významných osobností naší vědy a kultury. K vidění byla například kniha hostů bývalého Šramotova mezinárodního restaurantu, Špalíček kramářských tisků s originální vazbou a titulním listem Josefa Váchala. Návštevníci si mohli prohlédnout také knihy, které patřily Janu  Jesseniovi, Boženě Němcové, Emě Destinnové, Miroslavu Tyršovi a mnohým dalším.

Více informací o výstavě naleznete zde.

Festival Flašinet žije!

Léto v Českém muzeu hudby patřilo již druhým rokem flašinetářům z celé Evropy. Během jednodenního festivalu se uskutečnily celkem tři koncerty: ve veřejném prostranství na Kampě, v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a v Českém muzeu hudby, kde byla akce slavnostně zakončena. Jelikož se vystoupení opět těšily velkému zájmu publika, chystá se i na rok 2016 další ročník festivalu.

Doprovodné programy:
  • Dětské hudební dílny: Šifry v notách 24. 6. 2015; Najdi koně v hudbě 14. 7. 2015; Šifry v notách 26. 8. 2015; Najdi koně v hudbě 20. 9. 2015; Šifry v notách 18. 10. 2015; Adventní hudební dílnička 29. 11. 2015
  • Vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ: Baroko na vlastní kůži; Cesta kolem světa; Muzikoterapie; Pohádka o Barevném království; Staré pověsti české aneb Jak to všechno bylo; Šaman; Vývoj hudebních nástrojů
  • Cyklus výstavek Osobnosti-Výročí-Zajímavosti: Ema Destinová (13. 1. 24. 2. 2015); Jiří Wabi Ryvola (24. 2. – 7. 4. 2015); Jakub Jan Ryba (7. 4. – 16. 6. 2015); Jan Hanuš (7. 4. – 16. 6. 2015); Jan Hus (16. 6. – 1. 9. 2015); Josef Šediva (1. 9. – 13. 10. 2015); Zdeněk Fibich (13. 10. – 1. 12. 2016); Karel Jaromír Erben (13. 10. – 1. 12. 2016); Jan Kubelík (1. 12. 2015 – 15. 1. 2016)
  • Popularizace vědy, prezentační a vzdělávací činnost: PhDr. Věra Šustíková Ph.D.; Přednáška „Jaroslav Ježek známý i neznámý“ – Gymnázium Písek – 28.4.2015; Výběr a režijní příprava 6 koncertů na 18. mezinárodního festivalu melodramů (X.-XII.2015); Přednášky pro 9. ročník odborných seminářů o interpretaci melodramu na HAMU (30.10. a 31.10. 2015); Tvůrčí dílny melodramu v Českém muzeu hudby – celkem 6 dílen (26.5., 2.6., 8.10.); PhDr. Dagmar Štefancová; „Papír a pergamen (nejstarší české písemné památky)“, přednáška pro žáky 2. stupně ZŠ, ČMH, Karmelitská, 12. 3.2015; „Antonín Dvořák a víra“, přednáška s hudebními ukázkami, Pravonín 19. 8. 2015; PhDr. Markéta Kabelková Ph.D.: Historie a sbírky Českého muzea hudby – pro studenty oboru Hudební věda, Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity Brno, 13.5.2015, Historie a sbírky Českého muzea hudby – pro studenty oboru Hudební věda, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 9.11.2015

 

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Hudebníci na dovolené

Hudebníci na dovolené
Léto a horké dny jsou tady. Kdo by neznal radosti i starosti, které toto období přináší. Zálibu v rekreování měli naši předci stejně jako my. V...

Pes Kvik - čtyřnohý přítel zakladatele Sokola

Pes Kvik - čtyřnohý přítel zakladatele Sokola
V 19. století si lidé uchovávali různé prapodivné věci. Žlučníkové kameny, pupeční šňůry, dlažební kostky, ale také vycpaniny svých domácích...

Fotogalerie

Výstava Smrt kmotřička

Výstava Smrt kmotřička

V rámci doprovodného programu proběhl v Českém muzeu hudby koncert hudebního projektu Ritornello.

Výstava Smrt kmotřička

V rámci doprovodného programu proběhl v Českém muzeu hudby koncert hudebního projektu Ritornello.

Výstava Smrt kmotřička

Výstava Smrt kmotřička

Koncert byl výjimečný především proto, že hudebníci nastudovali program z archivu Českého muzea hudby speciálně pouze pro tuto událost.

Výstava Smrt kmotřička

Koncert byl výjimečný především proto, že hudebníci nastudovali program z archivu Českého muzea hudby speciálně pouze pro tuto událost.

Eduard Kollert

Eduard Kollert

V únoru 2015 vystoupil ve dvoraně Eduard Kollert – nadaný houslista, jenž svým hudebním talentem ohromuje publika po celém světě.

Eduard Kollert

V únoru 2015 vystoupil ve dvoraně Eduard Kollert – nadaný houslista, jenž svým hudebním talentem ohromuje publika po celém světě.

Muzikoterapie

Muzikoterapie

České muzeum hudby nabízí řadu vzdělávacích programů pro školy. Jedním z nejoblíbenějších je pořad Muzikoterapie, který využívá hudbu jako prostředek ke zvládání napětí.

Muzikoterapie

České muzeum hudby nabízí řadu vzdělávacích programů pro školy. Jedním z nejoblíbenějších je pořad Muzikoterapie, který využívá hudbu jako prostředek ke zvládání napětí.

Šifry v notách

Šifry v notách

Od léta 2015 jsou pořádány nově také víkendové hudební pořady pro děti. Na obrázku zachycen program nazvaný Šifry v notách.

Šifry v notách

Od léta 2015 jsou pořádány nově také víkendové hudební pořady pro děti. Na obrázku zachycen program nazvaný Šifry v notách.

Flašinet žije!

Flašinet žije!

Již podruhé se v produkci Českého muzea hudby uskutečnil mezinárodní festival flašinetářů Flašinet žije!

Flašinet žije!

Již podruhé se v produkci Českého muzea hudby uskutečnil mezinárodní festival flašinetářů Flašinet žije!

Flašinet žije!

Flašinet žije!

Během jednoho dne se uskutečnily tři koncerty, na obrázku vystoupení v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Flašinet žije!

Během jednoho dne se uskutečnily tři koncerty, na obrázku vystoupení v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Flašinet žije!

Flašinet žije!

Festivalový den zakončil koncert ve dvoraně Českého muzea hudby.

Flašinet žije!

Festivalový den zakončil koncert ve dvoraně Českého muzea hudby.

Cyklus Osobnosti-Výročí-Zajímavosti

Cyklus Osobnosti-Výročí-Zajímavosti

Po celý rok zpestřoval výstavní cyklus Osobnosti-Výročí-Zajímavosti stálou expozici hudebních nástrojů. Ve dvou vitrínách se prezentovaly vzácné tiskové materiály ze sbírek hudebněhistorického oddělení.

Cyklus Osobnosti-Výročí-Zajímavosti

Po celý rok zpestřoval výstavní cyklus Osobnosti-Výročí-Zajímavosti stálou expozici hudebních nástrojů. Ve dvou vitrínách se prezentovaly vzácné tiskové materiály ze sbírek hudebněhistorického oddělení.

Cesta kolem světa

Cesta kolem světa

Pro děti z mateřských škol je pořádán již několik let oblíbený pořad Cesta kolem světa s lektorkou Lenkou Pospíšilovou.

Cesta kolem světa

Pro děti z mateřských škol je pořádán již několik let oblíbený pořad Cesta kolem světa s lektorkou Lenkou Pospíšilovou.

Společenské akce

Společenské akce

Po celý rok bylo České muzeum hudby také využíváno k četným pronájmům nejenom na koncertní vystoupení, ale také na různé společenské akce, předávání cen apod.

Společenské akce

Po celý rok bylo České muzeum hudby také využíváno k četným pronájmům nejenom na koncertní vystoupení, ale také na různé společenské akce, předávání cen apod.

Narozeniny v Národním muzeu

Narozeniny v Národním muzeu

S úspěchem se také setkal projekt Narozeniny v Národním muzeu, kdy se malé oslavenkyně mění v princezny.

Narozeniny v Národním muzeu

S úspěchem se také setkal projekt Narozeniny v Národním muzeu, kdy se malé oslavenkyně mění v princezny.