výroční zpráva 2015

EN

Činnost a hlavní akce Centra pro prezentaci kulturního dědictví

Činnost Centra pro prezentaci kulturního dědictví se v roce 2015 nadále soustřeďovala na otázky prezentace muzejních institucí a jejich sbírek na oblast komunikace muzeí s návštěvníky z různých cílových skupin. Centrum se věnovalo průběžné činnosti, jako je správa a aktualizace oborového informačního portálu eMuzeum, provoz a doplňování oborové knihovny Centra, redakce a vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Spolupracovalo na rozvoji portálu s digitalizovaným obsahem eSbírky.cz. Dále se podílelo na spuštění a následně spravovalo nový portál Do Muzea!. Rovněž dále rozvíjelo své aktivity zaměřené na návštěvníky se speciálními potřebami. V průběhu roku publikovalo odborné příspěvky věnované sledované problematice. Organizovalo semináře a konference pro muzejní profesionály a odbornou veřejnost. Redakčně zpracovalo a publikovalo elektronický sborník konference, zaměřené na prezentaci muzejních sbírek, s metodickými a odbornými texty. Velkým úspěchem pro rok 2015 bylo zařazení odborného časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce do seznamu recenzovaných periodik ERIH PLUS.

Pražská muzejní noc

V pořadí již dvanáctá Pražská muzejní noc, kterou i v roce 2015 koordinovalo Národní muzeum, se uskutečnila v sobotu 13. června od 19.00 do 01.00 hodin. Do oblíbené kulturně-prezentační akce propagující činnost muzeí a galerií se zapojilo 48 institucí, které zpřístupnily návštěvníkům 80 objektů.  V průběhu akce bylo zaznamenáno téměř 150 000 návštěvnických vstupů. Kulturní zážitky a jedinečná atmosféra opět přilákaly desítky tisíc návštěvníků. Hlavními organizátory Pražské muzejní noci jsou Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR. Akce proběhla i v roce 2015 za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Jak to žilo o Pražské muzejní noci 2015?

Jak to žilo o Pražské muzejní noci 2015?
V sobotu 13. června proběhl 12. ročník Pražské muzejní noci. Čtyřicet osm institucí otevřelo návštěvníkům dveře do osmdesáti různých objektů....

Fotogalerie

Konference Muzejní prezentace sbírek - přístupy, strategie, trendy

Konference Muzejní prezentace sbírek - přístupy, strategie, trendy

Konference Muzejní prezentace sbírek - přístupy, strategie, trendy

Seminář pro pracovníky dozoru expozic

Seminář pro pracovníky dozoru expozic

Seminář pro pracovníky dozoru expozic

Pražská muzejní noc 2015

Pražská muzejní noc 2015

Informační stan na náměstí Jana Palacha

Pražská muzejní noc 2015

Informační stan na náměstí Jana Palacha

Pražská muzejní noc 2015

Pražská muzejní noc 2015

Muzeum Bedřicha Smetany - doprovodný program

Pražská muzejní noc 2015

Muzeum Bedřicha Smetany - doprovodný program

Pražská muzejní noc 2015

Pražská muzejní noc 2015

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - doprovodný program, mexická smrtka Catrina

Pražská muzejní noc 2015

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - doprovodný program, mexická smrtka Catrina

Pražská muzejní noc 2015 pro neslyšící

Pražská muzejní noc 2015 pro neslyšící

Pražská muzejní noc 2015 pro neslyšící

Pražská muzejní noc 2015

Pražská muzejní noc 2015

Řada čekajících návštěvníků před Novou budou Národního muzea

Pražská muzejní noc 2015

Řada čekajících návštěvníků před Novou budou Národního muzea

Pražská muzejní noc 2015

Pražská muzejní noc 2015

České muzeum hudby - doprovodný program, vystoupení souboru Lucky Voice Band

Pražská muzejní noc 2015

České muzeum hudby - doprovodný program, vystoupení souboru Lucky Voice Band

Pražská muzejní noc 2015

Pražská muzejní noc 2015

České muzeum hudby - doprovodný program, vystoupení Vinohradského symfonického orchestru

Pražská muzejní noc 2015

České muzeum hudby - doprovodný program, vystoupení Vinohradského symfonického orchestru

Pražská muzejní noc 2015

Pražská muzejní noc 2015

Muzeum Antonína Dvořáka - doprovodný program zahrnující cimbálovou hudbu a moravské lidové písně

Pražská muzejní noc 2015

Muzeum Antonína Dvořáka - doprovodný program zahrnující cimbálovou hudbu a moravské lidové písně

Pražská muzejní noc 2015

Pražská muzejní noc 2015

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - doprovodný program, Bhútánský večer

Pražská muzejní noc 2015

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - doprovodný program, Bhútánský večer

Pražská muzejní noc 2015

Pražská muzejní noc 2015

Lapidárium - doprovodný program, klavír a dechové kvarteto pod vedením pedagogů Konzervatoře Jana Deyla a školy pro zrakově postižené v Praze

Pražská muzejní noc 2015

Lapidárium - doprovodný program, klavír a dechové kvarteto pod vedením pedagogů Konzervatoře Jana Deyla a školy pro zrakově postižené v Praze

Pražská muzejní noc 2015

Pražská muzejní noc 2015

Lapidárium - doprovodný program, kostýmovaná animace středověkého pohřbu

Pražská muzejní noc 2015

Lapidárium - doprovodný program, kostýmovaná animace středověkého pohřbu

Pražská muzejní noc 2015

Pražská muzejní noc 2015

Národopisné muzeum - Musaion, doprovodný program

Pražská muzejní noc 2015

Národopisné muzeum - Musaion, doprovodný program