výroční zpráva 2015

EN

Kulturní aktivity Památníku F. Palackého a F. L. Riegra

Byt Františka Palackého (1798–1876) a Františka Ladislava Riegra (1818–1903) uchovává původní životní a pracovní prostředí těchto výrazných osobností 19. století. V tomto bytě však žili a pracovali předtím i potom také další členové rodiny. Interiér se tak postupně rozrůstal a obohacoval o nové předměty, docházelo i ke změnám, vyvolaným životními potřebami jeho obyvatel. V současnosti je zpřístupněna Palackého pracovna, Riegrova pracovna, salon, předpokoj a menší místnost s etnografickými sbírkami Libuše Bráfové, vnučky Palackého.

Akce pro veřejnost
  • Příměstský tábor „Letem světem muzeem“, Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková, 13. 7. 2015, 18. 8. 2015.
  • Vzdělávací programy pro školy: F. Palacký a F. L. Rieger, život za časů českého národního obrození, Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková.
  • Komentované prohlídky: Mgr. Dana Přenosilová, Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková.

Fotogalerie

Pohled do interiéru Památníku F. Palackého a F. L. Riegra

Pohled do interiéru Památníku F. Palackého a F. L. Riegra

Pohled do interiéru Památníku F. Palackého a F. L. Riegra

Pohled do interiéru Památníku F. Palackého a F. L. Riegra

Pohled do interiéru Památníku F. Palackého a F. L. Riegra

Pohled do interiéru Památníku F. Palackého a F. L. Riegra