výroční zpráva 2015

EN

Věda a výzkum v Náprstkově muzeu

Projekty Grantové agentury ČR
  • Výzkum merojského královské města ve Wad Ben Naga (Súdán): hlavní řešitel: PhDr. Pavel Onderka; 2013–2017
  • Alois Richard Nykl, český orientalista, cestovatel a krajan: hlavní řešitel: PhDr. Josef Ženka, Ph.D.; 2013–2015
Interní granty
  • Fotografická a archivní pozůstalost Josefa Ladislava Erbena: hlavní řešitel: Jan Šejbl, DiS.; 2015–2016
  • Chov bource morušového a jeho historie v Čechách: Sbírkové oddělení NpM ve spolupráci s Přírodovědeckým muzeem; hlavní řešitel: Jan Šejbl, DiS.; 2015–2016
Cíle dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace

2015/30 – Vytváření komunikačních kódů u mimoevropských kultur (Mgr. Jana Jiroušková, CSc.)
2015/31 – Čínská a tibetská sbírka (Bc., Mgr. Helena Heroldová, Ph.D.)
2015/32 – Cesty a cestování v Japonsku v období Tokugawa (Mgr. Tomáš Klíma)
2015/33 – Sbírka kovů ze zemí Předního východu, Střední Asie a Indie (PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.)
2015/34 – Sbírka Severní Ameriky (PhDr. Kateřina Klápšťová)
2015/35 – Fenomén sběratelství – Milan Stuchlík (Mgr. Ludmila Škrabáková)
2015/36 – Josefa Křížková-Náprstková a společnost 19. století (PhDr. Milena Secká, CSc.)
2015/37 – Zhodnocení sbírkového odkazu prof. Jaroslava Černého (PhDr. Pavel Onderka)
2015/38 – Egyptské mumie ve sbírkách Náprstkova muzea (PhDr. Pavel Onderka)
2015/39 – Sbírka mimoevropské numismatiky – Nález Popůvky (PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D.)
2015/40 – Poznávání a prezentace mimoevropských kultur u české veřejnosti na přelomu 19. a 20. století na příkladu cestovatele E. St. Vráze (PhDr. Jiřina Todorovová, CSc.)

Mezinárodní spolupráce

Národní korporace pro památky a muzea, Súdánská republika (Archeologická expedice do Wad Ben Naga)
Orientální ústav Univerzity v Chicagu, Spojené státy americké (příprava společné publikace)
Královská textilní akademie, Bhútán (příprava výstavy)
Fitzwilliam Museum, Cambridge, Velká Británie (zpracování nálezů)
Horniman Museum, London, Velký Británie (zpracování sbírek)
Metropolitní muzeum v New Yorku, Spojené státy americké (zápůjčka)
National Museum of Natural History, Washington, D. C. (příprava publikace)
Národní muzeum v Tbilisi, Gruzie (zpracování sbírek)

Archeologická expedice do Wad Ben Naga

V roce 2015 proběhly dvě výkopové sezóny Archeologické expedice do Wad Ben Naga. Hlavní náplní desáté sezóny (jaro 2015) byl záchranný výzkum části archeologické lokality, kterou protíná železniční trať. V důsledku rekonstrukce trati došlo k ohrožení archeologických objektů nacházejících se v jejím bezprostředním okolí. Souběžně probíhaly také výzkumy v tzv. Malém chrámu a jeho okolí. Zde byl objeven fragment stély s tituly a jmény královny Amanišacheto (1. stol. př. n. l.). Jedenáctá sezóna (podzim 2015) svým obsahem navazovala na sezónu předchozí s tím, že její práce se více zaměřovaly na přípravu podkladů pro tištěné výstupy.

Konference a semináře

V roce 2015 Náprstkovo muzeum pořádalo 1 odborný seminář. Vědečtí pracovníci NpM přednesli celkem 5 příspěvků na domácích a 3 příspěvky na zahraničních konferencích.

Domácí i zahraniční konference a semináře Nárprstkova muzea v roce 2015 ke stažení ZDE


Fotogalerie

Housenka bourec morušového

Housenka bourec morušového

Mezioborový projekt 2015/41 „Tajemství hedvábí. Chov bource morušového a jeho historie v Čechách“.

Housenka bourec morušového

Mezioborový projekt 2015/41 „Tajemství hedvábí. Chov bource morušového a jeho historie v Čechách“.

Kokony bource morušového

Kokony bource morušového

Mezioborový projekt 2015/41 „Tajemství hedvábí. Chov bource morušového a jeho historie v Čechách“.

Kokony bource morušového

Mezioborový projekt 2015/41 „Tajemství hedvábí. Chov bource morušového a jeho historie v Čechách“.

Kokony a dospělí jedinci bource morušového

Kokony a dospělí jedinci bource morušového

Mezioborový projekt 2015/41 „Tajemství hedvábí. Chov bource morušového a jeho historie v Čechách“.

Kokony a dospělí jedinci bource morušového

Mezioborový projekt 2015/41 „Tajemství hedvábí. Chov bource morušového a jeho historie v Čechách“.

Josef Ladislav Erben, Paraguay, 1924

Josef Ladislav Erben, Paraguay, 1924

Archiv Náprstkova muzea, fond Erben, Josef Ladislav, kt. 1 fol. 24. Interní grant „Fotografická a archivní pozůstalost Josefa Ladislava Erbena“.

Josef Ladislav Erben, Paraguay, 1924

Archiv Náprstkova muzea, fond Erben, Josef Ladislav, kt. 1 fol. 24. Interní grant „Fotografická a archivní pozůstalost Josefa Ladislava Erbena“.

Austrálský bojovník, Západní Austrálie, 1936

Austrálský bojovník, Západní Austrálie, 1936

Foto J. L. Erben. Náprstkovo muzeum, fotosbírka. Interní grant „Fotografická a archivní pozůstalost Josefa Ladislava Erbena“

Austrálský bojovník, Západní Austrálie, 1936

Foto J. L. Erben. Náprstkovo muzeum, fotosbírka. Interní grant „Fotografická a archivní pozůstalost Josefa Ladislava Erbena“

Vlastimil Vrtal a Jiří Honzl při mytí a třídění nalezených střepů

Vlastimil Vrtal a Jiří Honzl při mytí a třídění nalezených střepů

Foto: Alexander Gatzsche

Vlastimil Vrtal a Jiří Honzl při mytí a třídění nalezených střepů

Foto: Alexander Gatzsche

Výzkum pohřebiště WBN C200 v rámci 10. výkopové sezóny

Výzkum pohřebiště WBN C200 v rámci 10. výkopové sezóny

Foto: Gabriela Jungová

Výzkum pohřebiště WBN C200 v rámci 10. výkopové sezóny

Foto: Gabriela Jungová