výroční zpráva 2015

EN

Péče o archiválie Národního muzea

Od ledna 2015 je v provozu webová prezentace Archivní VadeMeCum firmy Bach Systems s. r. o. s moduly Inventáře a Fotoarchiv, která zpřístupňuje elektronické databáze Archivu NM, Archivu TVS a Archivu Náprstkova muzea. Postupně je doplňováno o další inventáře; v listopadu byl nově implementován modul Listiny. K 31. 12. 2015 obsahoval přes 150 tisíc záznamů a přes 50 tisíc digitálních objektů. V průběhu prvního roku ho využilo 1246 uživatelů (2401 návštěv, 53663 přístupů).

Archiv Národního muzea

Počátkem roku koupil rozsáhlý osobní fond Jiří Kořalka (10000 Kč z rozpočtu NM), darem získal osobní fond Vladimír Pouzar a dodatky k několika fondům (např. Almanach českých šlechtických rodů, M. Reiman, J. Vaniš, J. Vanický). PhDr. Milena Běličová katalogizovala 80 pergamenových listin; PhDr. Miroslava Burianová inventarizovala dodatky k fondu Ant. Klimek (314 inv. č.) a drobný fond A. Tondlová (12 inv. č.). Mgr. Petra Váchová reinventarizovala fond J. Barrande (354 inv. č.), PhDr. Kateřina Pařízková fond Zd. Bouček (244 inv. č.). Kristýna Bímanová na VOŠ a SPŠ grafická jako absolventskou práci komplexně zrestaurovala fotoalbum z 19. století ze Sbírky B. Duška (inv. č. 1774); Bc. Milana Vanišová z téže školy vyčistila 6 pergamenových listin na výstavu. Jaroslav Kalous opravil a vyčistil pečetidlo A610 a opravil zámečky na vazbě dvou rukopisů z fondu Šternberk-Manderscheid (ve spolupráci s Adélou Skoupou, Dis.). Zejména díky dobrovolnické činnosti byla digitalizována řada archiválií (celkem 8993 skenů).

Archiv tělesné výchovy a sportu

Získal darem velkou sbírku týkající se atletické statistiky. Mgr. Lucie Swierczeková inventarizovala osobní fondy Augustin Vondřich (2 kartony, 282 inv. č.), Československý svaz lukostřelecký (8 kartonů, 440 inv. č.), Jan Horn (2 kartony, 100 inv. č.), Václav Vondřich (2 kartony, 185 inv. č.) a sbírku Turneři (2 kartony, 66 inv. č.), ze Sbírky plakátů bylo inventarizováno 100 ks. Na portálu eSbirky bylo nově zveřejněno 111 archiválií.

Československé dokumentační středisko 1948–1989

Zakoupilo dokumenty z činnosti exilové informační agentury Free Press Agency (10000 Kč) a darem získalo kolekci 31 medailí a pamětních mincí do osobního fondu Ivan Medek. Mgr. Jitka Hanáková zpracovala na základě archivních fondů 6 odborných stanovisek pro MO ČR pro vydávání osvědčení o účasti jednotlivých osob na 3. odboji.

Náprstkovo muzeum

Získalo zlomek pozůstalosti českého krajana v Jižní Americe Václava Nováka; rukopisy převážně literárních prací z pozůstalosti cestovatele A. V. Nováka a cenný soubor fotografií a dokumentů cestovatele E. S. Vráze. Jan Šejbl, DiS. zpracoval osobní fond A. V. Novák (20 inv. č.) a zkatalogizoval fotografie z téhož fondu (35 ks); PhDr. Martin Šámal zpracoval osobní fond F. V. Foit (16 inv. č.); PhDr. Josef Ženka, Ph.D. pořídil soupis osobního fondu A. R. Nykl (180 kart.). Irena Straková interně restaurovala 23 ks archiválií z fondu Vojta Náprstek a ze sbírky Scrap-books (plakáty a velkoformátové archiválie). Dále se pokračovalo i v postupné konzervaci sbírky Scrap-books, celkem bylo odkyseleno 11 sv. (3000 listů). Petra Kokošková a Jiří Vaněk digitalizovali 6 sv. ze sbírky Scrap-books (2654 dig. obj.), které byly následně zpřístupněny v prezentačním portálu Archivní Vademecum. Díky dobrovolnické práci byly do elektronické podoby přepsány indexy sbírky Scrap-books (Ženská otázka, 44 ss.; Životopisy, 156 ss.) a kompletní jmenná kartotéka Archivu NpM (295 ss.).

Evidence archiválií Národního muzea

Tabulka ke stažení ZDE


Fotogalerie

Historik PhDr. Jiří Kořalka, DrSc. (1931–2015)

Historik PhDr. Jiří Kořalka, DrSc. (1931–2015)

Akvizice

Historik PhDr. Jiří Kořalka, DrSc. (1931–2015)

Akvizice

Secesní fotografické album

Secesní fotografické album

Secesní fotografické album ze Sbírky Bohuslava Duška v průběhu restaurování – závěrečná práce Kristýny Bímanové na VOŠ a SPŠ grafická.

Secesní fotografické album

Secesní fotografické album ze Sbírky Bohuslava Duška v průběhu restaurování – závěrečná práce Kristýny Bímanové na VOŠ a SPŠ grafická.

Secesní fotografické album

Secesní fotografické album

Secesní fotografické album ze Sbírky Bohuslava Duška v průběhu restaurování – závěrečná práce Kristýny Bímanové na VOŠ a SPŠ grafická.

Secesní fotografické album

Secesní fotografické album ze Sbírky Bohuslava Duška v průběhu restaurování – závěrečná práce Kristýny Bímanové na VOŠ a SPŠ grafická.

Secesní fotografické album

Secesní fotografické album

Secesní fotografické album ze Sbírky Bohuslava Duška po restaurování – závěrečná práce Kristýny Bímanové na VOŠ a SPŠ grafická.

Secesní fotografické album

Secesní fotografické album ze Sbírky Bohuslava Duška po restaurování – závěrečná práce Kristýny Bímanové na VOŠ a SPŠ grafická.

Karikatura

Karikatura

Propagátor cyklistiky a zakladatel Cyklistického muzea Augustin Vondřich jako mecenáš redaktora Parbuse a hlasatele Siegra – karikatura.

Karikatura

Propagátor cyklistiky a zakladatel Cyklistického muzea Augustin Vondřich jako mecenáš redaktora Parbuse a hlasatele Siegra – karikatura.

Plakát z osobního fondu Jana Horna, propagátora lukostřelby v Čechách

Plakát z osobního fondu Jana Horna, propagátora lukostřelby v Čechách

Plakát z osobního fondu Jana Horna, propagátora lukostřelby v Čechách

Fotografie motocyklového závodníka Václava Vondřicha na Letné

Fotografie motocyklového závodníka Václava Vondřicha na Letné

Fotografie motocyklového závodníka Václava Vondřicha na Letné

Plakát ze sbírky Scrap-books – stav před restaurováním

Plakát ze sbírky Scrap-books – stav před restaurováním

Plakát ze sbírky Scrap-books – stav před restaurováním

Plakát ze sbírky Scrap-books – stav po restaurování

Plakát ze sbírky Scrap-books – stav po restaurování

Plakát ze sbírky Scrap-books – stav po restaurování

Sbírka Scrap-books – původní uložení

Sbírka Scrap-books – původní uložení

Sbírka Scrap-books – původní uložení

Sbírka Scrap-books – uložení po konzervaci

Sbírka Scrap-books – uložení po konzervaci

Sbírka Scrap-books – uložení po konzervaci

Vzpomínky na rok 1848 - rukopis Josefy Náprstkové z fondu jejího manžela Vojty Náprstka

Vzpomínky na rok 1848 - rukopis Josefy Náprstkové z fondu jejího manžela Vojty Náprstka

Stav před restaurováním.

Vzpomínky na rok 1848 - rukopis Josefy Náprstkové z fondu jejího manžela Vojty Náprstka

Stav před restaurováním.

Vzpomínky na rok 1848 - rukopis Josefy Náprstkové z fondu jejího manžela Vojty Náprstka

Vzpomínky na rok 1848 - rukopis Josefy Náprstkové z fondu jejího manžela Vojty Náprstka

Stav po restaurování.

Vzpomínky na rok 1848 - rukopis Josefy Náprstkové z fondu jejího manžela Vojty Náprstka

Stav po restaurování.