výroční zpráva 2015

EN

Činnost Náprstkova muzea

Rok 2015 byl v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur dalším rokem plněním klíčových úkolů souvisejících s plánovanou  rekonstrukci objektů na Betlémském náměstí a stavbou nového depozitáře v areálu Národního muzea v Horních Počernicích. V oblasti přípravy na rekonstrukci objektů bylo provedeno digitální zaměření objektů, byl zpracován stavebně historický průzkum. V závěru roku byla zadána studie proveditelnosti rekonstrukce objektů a stavby nového depozitáře. Také intenzivní práce se sbírkou jsou dlouhodobou, cílenou přípravou na budoucí stěhování sbírek. Pokračovali jsme v generální revizi mimoevropské etnografie, kromě kontroly evidenční, fyzické, byly nakoupeny do depozitářů úložné systémy pro nové uložení sbírkových předmětů. Také podsbírka Náprstkův inventář doznala změn v uložení, mobiliář byl přemístěn do Liběchova, drobnější předměty našly nové uložení v depozitáři v objektu čp. 269.

Výstavní projekt „Okno do světa“ pokračoval otevřením výstavy „Bhútán – země blízko nebe“, u příležitosti konání výstavy se konala slavnostní inaugurace královské delegace Bhútánského království včele s královnou matkou. Pozornosti se těší výstava „Říše středu“, kterou jsme otevřeli koncem října. Bohatým programem pokračovaly akce „Barevné nádvoří“, které navštívilo přes 30 tisíc návštěvníků. Otevřeli jsme nový multifunkční sál „Okénko do světa“, který je primárně určen pro vzdělávací a volnočasové aktivity našich malých a mladých návštěvníků. Původní prostor výtvarné dílny byl rekonstruován pro muzejní bistro.
Na poli vědeckém jsme splnili vytyčené úkoly, zahraniční aktivity pokračovaly výzkumem lokality Wad Ben Naga v Súdánu. Začala náročná příprava výstavy archeologických nálezů z lokality Mes Ajnak ve spolupráci s Národním muzeem v Kábulu. Podrobně o dalších aktivitách v následujících kapitolách. 

Akviziční činnost

V uplynulém roce se fondy Náprstkova muzea rozšířily o 120 kusů. Hlavní podíl na přírůstcích měly dary (44 kusů), dále pak nákupy (11 kusů) s staré sběry (65 kusů). Přírůstky zahrnovaly mimo jiné darované předměty etnografického charakteru (Kuba, Mexiko, Peru), orientální kovové předměty (Osmanská říše, Balkán, Střední východ) či reprodukce čínských malířů (Čína). Zakoupeny byly dvě oděvní výšivky (Japonsko), album barevných dřevořezů (Japonsko), mimoevropské etnografické předměty (Afrika, USA, Čína, Japonsko, Amazonie) a reklamní plakát na léky (Čína).

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Vlastními silami bylo restaurováno a konzervováno 1.909 sbírkových předmětů, knih a archiválií. Zvláštní pozornost byla věnovaná přípravě zahraničních výstav a předmětům etnografické podsbírky, které procházely generální revizí a stěhováním. Preventivní konzervace, zejména kontrola technického stavu a vnitřního klimatu depozitářů se soustředila především na problémové knihovní depozitáře. Dovybavování sbírkových depozitářů novým mobiliářem (VZ T004/1 5V/00020004), umožnilo lepší využití prostoru a kvalitnější uložení sbírek. V rámci mezinárodní spolupráce s Royal Textile Academy of Bhutan se oddělení péče o sbírky zúčastnilo přípravy výstavy „Bhútán – země blízko nebe“ (13. 3. 2015–1. 11. 2015). Přístrojové dovybavení restaurátorské dílny spočívalo hlavně v nákupu nových lamp s denním světlem, osvětlovacích lup a profesionálního muzejního vysavače. 

Odborná správa sbírek

Kurátoři a vědečtí pracovníci muzea systematicky zpracovávají rozsáhlé sbírkové fondy muzea, především v rámci cílů Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Své výsledky publikují formou odborných monografií, studií (především v Annals of the Náprstek Museum). V uplynulém roce vyšly publikace reflektující problematiku egyptských mumií v českých sbírkách, sbírku čínské oděvní výšivky a sbírku kovových předmětů z oblasti Předního východu a Indie. 

Dokumentace sbírek

Prioritou dokumentace sbírkových předmětů byla pokračující generální revize etnografické podsbírky. Dále probíhala digitalizace jednotlivých podsbírek, fotografování pro publikace a dokumentace doprovodných programů k výstavám muzea. Celkem bylo zhotoveno 5.962 pozitivů.

Badatelský servis Knihovny Náprstkova muzea

Počet registrovaných uživatelů knihovny byl celkem 63, z toho 60 domácích a 3 zahraniční. Počet návštěv domácích badatelů činil 151, zahraničních bylo 33. Domácím badatelům bylo předloženo celkem 738 knihovních jednotek, zahraničním badatelům pak 135 knihovních jednotek. Registrovaným živatelům knihovna poskytla 8 zápůjček. Bylo realizováno celkem 40 konzultací. 

Archiv Náprstkova muzea

V archivu bylo v roce 2015 celkem 52 domácích badatelů, kteří uskutečnili 98 návštěv. Zahraniční badatel byl 1 a uskutečnili celkem 7 návštěv. Domácí badatelé studovali 585 archiválií, zatímco zahraniční jich studovali 27. Badatelům bylo poskytnuto celkem 100 digitálních kopií studovaných archiválií a 16 zápůjček. Bylo uskutečněno minimálně 7 konzultací. 

Sbírkové oddělení Náprstkova muzea

Souhrnně celé sbírkové oddělení Náprstkova muzea navštívilo v roce 2014 celkem 25 domácích a 11 zahraničních badatelů. Domácí badatelé přišli 49 krát, zatímco zahraniční navštívili jednotlivé podsbírky 11 krát. Studovaných předmětů sbírkového oddělení bylo celkem 1 396, které studovali domácí badatelé, a 754 předmětů, které studovali zahraniční badatelé.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

VIDEO: Jak se pije pivo v Africe?

VIDEO: Jak se pije pivo v Africe?
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur ve svých depozitářích skrývá mnohé poklady. Patří mezi ně i africké nádoby na pivo. Naše...

VIDEO: Top předměty - Posvátný ibis

VIDEO: Top předměty - Posvátný ibis
V dnešním videu vás seznámíme s dalším vzácným předmětem z našich depozitářů. Je jím soška posvátného ibise ze starověkého Egypta, která se do sbírek...

VIDEO: Top předměty - Bodhisattva soucitu

VIDEO: Top předměty - Bodhisattva soucitu
Dalším předmětem, který se ve sbírkách Národního muzea řadí k těm nejvýznačnějším, patří malá dřevěná soška bodhisattvy soucitu, čínsky označovaná...

Video: Afrika plná masek - I. díl

Video: Afrika plná masek - I. díl
V několika následujících videích se podíváme za africkými maskami. Tento díl zachycuje ty nejvzácnější, které se nacházejí ve sbírkách Národního...

Fotogalerie

Japonská výšivka, císařovna Šóken

Japonská výšivka, císařovna Šóken

Plastická výšivka hedvábím a dracounem na černém hedvábí. Vysoká úroveň uměleckého zpracování. Rámováno jako obraz pod sklem, počátek 20. století.

Japonská výšivka, císařovna Šóken

Plastická výšivka hedvábím a dracounem na černém hedvábí. Vysoká úroveň uměleckého zpracování. Rámováno jako obraz pod sklem, počátek 20. století.

Japonská výšivka, císař Meidži

Japonská výšivka, císař Meidži

Plastická výšivka hedvábím a dracounem na černém hedvábí. Vysoká úroveň uměleckého zpracování. Rámováno jako obraz pod sklem, počátek 20. století, nesignováno

Japonská výšivka, císař Meidži

Plastická výšivka hedvábím a dracounem na černém hedvábí. Vysoká úroveň uměleckého zpracování. Rámováno jako obraz pod sklem, počátek 20. století, nesignováno

Australský domorodý hudební nástroj didžeridu (didgeridoo, didjeridoo)

Australský domorodý hudební nástroj didžeridu (didgeridoo, didjeridoo)

Vyrobeno z eukalyptového kmínku vyžraného termity, 70. léta 20. století. Bohatě zdobeno.

Australský domorodý hudební nástroj didžeridu (didgeridoo, didjeridoo)

Vyrobeno z eukalyptového kmínku vyžraného termity, 70. léta 20. století. Bohatě zdobeno.

Restaurování sbírky plakátů z archivních fondů Náprstkova muzea

Restaurování sbírky plakátů z archivních fondů Náprstkova muzea

Restaurování sbírky plakátů z archivních fondů Náprstkova muzea

Restaurování panenky

Restaurování panenky

Panenka s porcelánovou hlavičkou a červenými šaty – Japonsko, r. 1925. Stav před restaurováním.

Restaurování panenky

Panenka s porcelánovou hlavičkou a červenými šaty – Japonsko, r. 1925. Stav před restaurováním.

Restaurování panenky

Restaurování panenky

Celkový restaurátorský zásah s následnou barevnou retuší, panenka s porcelánovou hlavičkou a červenými šaty – Japonsko, r. 1925. Stav po restaurování.

Restaurování panenky

Celkový restaurátorský zásah s následnou barevnou retuší, panenka s porcelánovou hlavičkou a červenými šaty – Japonsko, r. 1925. Stav po restaurování.

Malovaná číše ze zeleného skla

Malovaná číše ze zeleného skla

Evropa, 19. století, podsbírka Náprstkův inventář – Zeyeriana. Stav před restaurováním.

Malovaná číše ze zeleného skla

Evropa, 19. století, podsbírka Náprstkův inventář – Zeyeriana. Stav před restaurováním.

Malovaná číše ze zeleného skla

Malovaná číše ze zeleného skla

Evropa, 19. století, podsbírka Náprstkův inventář – Zeyeriana, celkový restaurátorský zásah. Stav po restaurování.

Malovaná číše ze zeleného skla

Evropa, 19. století, podsbírka Náprstkův inventář – Zeyeriana, celkový restaurátorský zásah. Stav po restaurování.

Restaurování polychromované loutky

Restaurování polychromované loutky

Dřevěná loutka, postava z tradičního loutkového divadla Wayang, Indonésie, Jáva, 30. léta 20. století. Stav před restaurováním.

Restaurování polychromované loutky

Dřevěná loutka, postava z tradičního loutkového divadla Wayang, Indonésie, Jáva, 30. léta 20. století. Stav před restaurováním.

Restaurování polychromované loutky

Restaurování polychromované loutky

Dřevěná loutka, postava z tradičního loutkového divadla Wayang, Indonésie , Jáva, 30. léta 20. století. Stav po restaurování.

Restaurování polychromované loutky

Dřevěná loutka, postava z tradičního loutkového divadla Wayang, Indonésie , Jáva, 30. léta 20. století. Stav po restaurování.

Příprava výstavy Bhútán – země blízko nebe

Příprava výstavy Bhútán – země blízko nebe

Příprava výstavy Bhútán – země blízko nebe

Příprava výstav Bhútán – země blízko nebe

Příprava výstav Bhútán – země blízko nebe

Příprava výstav Bhútán – země blízko nebe

Nové uložení sbírky z Oceánie

Nové uložení sbírky z Oceánie

Nové uložení sbírky z Oceánie

Skříně na jihoamerické sbírky

Skříně na jihoamerické sbírky

Skříně na jihoamerické sbírky

Skříně na jihoamerické sbírky

Skříně na jihoamerické sbírky

Skříně na jihoamerické sbírky