výroční zpráva 2015

EN

Věda a výzkum v Českém muzeu hudby

V Českém muzeu hudby byl v roce 2015 v rámci projektu GAČR dokončen první svazek kritické edice korespondence Bedřicha Smetany z let 1840–1874 (vytištěn bude v červenci 2016). Největší podíl na vědeckovýzkumné činnosti v ČMH zaujímaly projekty Národního muzea – jednalo se o jeden mezioborový interní grant a celkem 9 úkolů v rámci DKRVO, na kterém se podílelo celkem 11 pracovníků. Tematicky byly projekty ČMH zaměřené zejména na oblast hudební historie, organologii, výzkum historických hudebních pramenů, ediční problematiku a na problematiku pramenů, recepce a vydávání děl Antonína Dvořáka.

Projekty GAČR
  • Bedřich Smetana: Korespondence, I (1840–1874). Kritická edice; PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D.
Projekty NAKI
  • Provenio – Metodika výzkumu knižních proveniencí (projekt KNM): Spolupráce: PhDr. Dagmar Štefancová
Interní granty
  • Výběrový monitoring stavu fotografického fondu Českého muzea hudby: řešitelé: Ing. Petra Štefcová, CSc. (SVN) / PhDr. Eva Paulová (ČMH)
Cíle dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace

2015/42 – Kompletace a vědecké zpracování rukopisných hudebnin ze sbírky Českého muzea hudby (cca 1350–1700 (PhDr. Dagmar Štefancová)
2015/43 – Česká hudba v evropském kontextu: přesahy, impulsy, specifika (PhDr. Jana Vojtěšková, CSc., PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.)
2015/44 – Hudebně-ikonografické dokumenty ve sbírkách Národního muzea – vizuální svědek vývoje hudební kultury v Čechách (PhDr. Eva Paulová)
2015/45 – Edice libret k Fibichově melodramatické trilogii Hippodamie (PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.)
2015/46 – Rokycanská sbírka hudebnin – Katalog nizozemských skladeb (PhDr. Kateřina Maýrová)
2015/47 – Organologický výzkum (Mgr. Tereza Žůrková)
2015/48 – Háčková harfa z pozůstalosti Marie Zunové Skalské ve sbírce Národního muzea-Českého muzea hudby PhDr. (PhDr. Daniela Kotašová, Ph.D.)
2015/49 – Problematika pramenů, recepce a vydávání děl Antonína Dvořáka (Mgr. Kateřina Nová, Mgr. Veronika Vejvodová)
2015/50 – Karel Gott ve sbírce Jany Bendové (Bc.Peter Balog)
2015/51 - Výběrový monitoring stavu fotografického fondu Českého muzea hudby Národního muzea (PhDr. Eva Paulová – ČMH, Ing. Petra Štefcová, CSc. – SVN)

Konference a semináře 

V roce 2015 České muzeum hudby pořádalo celkem 1 mezinárodní konferenci. Vědečtí pracovníci se účastnili celkem 6 domácích a 3 zahraničních konferencí a seminářů.

Domácí i zahraniční konference a semináře Českého muzea hudby v roce 2015 ke stažení ZDE


Fotogalerie

Detail fotografie pro určení techniky

Detail fotografie pro určení techniky

Detail fotografie pro určení techniky

Detail albuminové fotografie

Detail albuminové fotografie

Detail albuminové fotografie

Detail fotomechanického tisku

Detail fotomechanického tisku

Detail fotomechanického tisku

Postup měření spektrofotometrem

Postup měření spektrofotometrem

Postup měření spektrofotometrem

Poškození emulze fotografie Jana Kubelíka

Poškození emulze fotografie Jana Kubelíka

Poškození emulze fotografie Jana Kubelíka

Zvětšený detail poškozené emulze stejné fotografie

Zvětšený detail poškozené emulze stejné fotografie

Zvětšený detail poškozené emulze stejné fotografie

Postup měření spektrofotometrem

Postup měření spektrofotometrem

Postup měření spektrofotometrem

Rentgenový spektrofotometr Artax 400

Rentgenový spektrofotometr Artax 400

Rentgenový spektrofotometr Artax 400

Postup měření spektrofotometrem

Postup měření spektrofotometrem

Postup měření spektrofotometrem

Šedifon altový, Josef Šediva, Oděsa, cca 1901-1906

Šedifon altový, Josef Šediva, Oděsa, cca 1901-1906

Šedifon altový, Josef Šediva, Oděsa, cca 1901-1906

Hudební nástroje J. Šedivy ve vitríně, jak byly instalovány na průmyslových výstavách.

Hudební nástroje J. Šedivy ve vitríně, jak byly instalovány na průmyslových výstavách.

Fotografii zaslal Šediva Muzeu Království českého společně s dopisem z 10. března 1906 jako příklad vhodné vitríny k vystavení jeho sbírky.

Hudební nástroje J. Šedivy ve vitríně, jak byly instalovány na průmyslových výstavách.

Fotografii zaslal Šediva Muzeu Království českého společně s dopisem z 10. března 1906 jako příklad vhodné vitríny k vystavení jeho sbírky.

Nákres z: J. Šediva: Příručka pro výrobu dechových žesťových nástrojů

Nákres z: J. Šediva: Příručka pro výrobu dechových žesťových nástrojů

Nákres průřezu různých modelů nátrubků

Nákres z: J. Šediva: Příručka pro výrobu dechových žesťových nástrojů

Nákres průřezu různých modelů nátrubků

Výsledek měření s průkazem barytové vrstvy a prvků barevného tónování fotografie

Výsledek měření s průkazem barytové vrstvy a prvků barevného tónování fotografie

Výsledek měření s průkazem barytové vrstvy a prvků barevného tónování fotografie