výroční zpráva 2015

EN

Rada Národního muzea


PhDr. Ondřej Černý
Institut umění – Divadelní ústav
(členem do 31. 8. 2015)


plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, Ph.D.
ředitel Vojenského historického ústavu
(Slovensko)


Ing. Július Kudla 
předseda představenstva a generální
ředitel EULER HERMES, Česob


Mgr. Radko Martínek
senátor, Senát Parlamentu ČR
 Ing. Jan Mühlfeit
Chairman Europe, Microsoft Corporation
 

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.
předseda Akademie věd ČR
 


Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. 
ředitelka Ústavu experimentální
medicíny AV ČR, Senátorka (Senát Parlamentu ČR)


Zdeněk Šámal
ředitel zpravodajství ČT

 


Tomáš Töpfer
ředitel Divadla na Vinohradech 
(členem do 31. 8. 2015)


prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
kurátor Sbírky starého umění,
Národní galerie v Praze


Ing. Vlastimil Vykydal 
ředitel Technického muzea v Brně


prof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc.
ředitel Ústavu autor. práva, práv prům.
a práva soutěžního, PF UK v PrazeMichaela Šojdrová
místopředsedkyně Výboru pro kulturu 
a vzdělávání Evropského parlamentu
(členkou od 1. 9. 2015)


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy 
(členem od 1. 9. 2015)


Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva Obecní dům, a.s.
(členem od 1. 9. 2015)


PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka Muzea hl. m. Prahy
(členkou od 1. 9. 2015)