výroční zpráva 2015

EN

Mezinárodní výměna publikací

Neperiodické a především periodické publikace Národního muzea slouží mimo jiné k výměně za muzejní a akademické publikace zahraničních organizací. Tento způsob získávání publikací má stále v akvizici své nezastupitelné místo, a to i přes pokračující obecný trend elektronizace ve vydávání  odborné literatury (tj. pokles počtu periodik vydávaných v tištěné podobě v důsledku jejich přechodu na elektronický formát – buď jako  „open access“ či  placený přístup).

2015

počet odeslaných publikací (ks)

hodnota odeslaných publikací (Kč)

počet získaných publikací (ks)

hodnota získaných publikací (Kč)

Entomologické oddělení

693

277 200,00

420

294 000,00

Zoologické oddělení

80

24 000,00

90

27 600,00

Náprstkovo muzeum

202

74 673,00

145

99 985,00

České muzeum hudby

59

9 440,00

62

20 561,00

Knihovna NM

3 231

591 656,50

1 532

1 026 540,00

NM celkem

4 265

976 969,50

2 249

1 468 686,00

Poznámka:
Poměr počtu a hodnoty vyměňovaných publikací: vyšší průměrná cena za 1 publikaci „získanou“ oproti „odeslané“ souvisí se skutečností, že Národní muzeum posílá výměnou převážně periodika, avšak získává nejen periodika, ale i velké množství knih.
Počet publikací: jednotkou je číslo časopisu nebo kniha.