výroční zpráva 2015

EN

Výstavní a prezentační činnost Národního muzea

Kalendárium aktivit Národního muzea ke stažení ZDE

Expoziční a výstavní projekty jsou zastoupeny v 16 objektech Národního muzea. Vzhledem k limitu uzavření Historické budovy NM se aktivity soustřeďují na další objekty, především Novou budovu NM, Náprstkovo muzeum, České muzeum hudby a Národní památník na Vítkově. V roce 2015 pokračovaly výstavní aktivity v Náprstkově muzeu, návštěvníkům se pak zcela mimořádným způsobem znovu otevíraly výstavní prostory Nové budovy Národního muzea. V březnu šlo o otevření hlavního výstavního projektu v rámci cyklu „Smrt“, a to spolu s menším alternativním výstavním projektem „Smrtelné slasti“. Výstavou „Slavné pohřby se do cyklu zapojily též prostory Národního památníku na Vítkově. V květnu 2015 byla pak otevřena střednědobá stálá expozice „Archa Noemova“, která představuje především vyhynulé nebo kriticky ohrožené živočichya umožňuje tak i při rekonstrukci Historické budovy NM návštěvníky seznámit s bohatými zoologickými sbírkami. Z regionálních expozic se nejvíce projektů uskutečnilo v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích. Národní muzeum pokračovalo v roce 2015 v přípravě stálých expozic – především došlo k přehodnocení některých obsahových priorit v případě prezentace dějin a zároveň vývoje planety Země.

Upoutávka k v výstavě Smrt, která završila stejnojmenný výstavní cyklus.
 
Klíčové výstavní projekty v roce 2015

V roce 2015 probíhal hlavní výstavní cyklus Národního muzea – „SMRT“ a to jak hlavním výstavním projektem v Nové budově Národního muzea, tak pokračováním např. v prostorách Náprstkova muzea výstavním projektem „Rituály smrti“ či otevřením výstavy „Slavné pohřby" v Národním památníku na Vítkově. V Nové budově NM byla prezentována ještě alternativní výstava „Smrtelné slasti". Součástí tohoto výstavního projektu bylo také mnoho doprovodných akcí, diskusí, přednášek, akcí pro děti a školy. Výstavní politika Národního muzea byla v roce 2015 limitována částečnou rekonstrukcí Nové budovy NM a uzavřenou hlavní budovou. I přes tyto limity pokračovalo muzeum v aktivní výstavní politice. Byl připravován výstavní plán pro další léta – především projekty spojené s připomenutím výročí Karla IV. v roce 2016. Výročí upálení M. Jana Husa v roce 2015 bylo v Nové budově muzea připomenuto výstavou „Husitské unikáty“ společně s vydáním rozšířeného katalogu. 
Kromě výstav hlavního výstavního cyklu „Smrt“ byl klíčovým výstavním projektem dlouhodobě připravovaný projekt střednědobé zoologické expozice „Archa Noemova“ v Nové budově Národního muzea. Projekt v bývalé Sněmovně národů představuje veřejnosti bohatství zoologických sbírek, přičemž byla zvolena logika jednotlivých geografických oblastí, včetně ekologických témat. Expozice pracuje s mnoha interaktivitami a stala se okamžitě po otevření cílem mnoha škol a rodinných návštěv. Její součástí jsou dlouhodobě doprovodné programy, edukační projekty a další aktivity rozšiřující dané téma.

Z dalších výstavních cyklů pokračoval v Náprstkově muzeu cyklus „Okno do světa“, a to představením výstavního projektu „Bhútán – země blízko nebe“. Návštěvníci měli vůbec poprvé v České republice možnost obdivovat jedinečné historické i současné doklady bhútánské kultury ze sbírek Královské textilní akademie v Thimphu. Prostředí Bhútánu přiblíží také fotografie českých cestovatelů, kteří tuto zemi navštívili jak v nedávné době, tak již před desetiletími. Stejně tak probíhaly v roce 2015 intenzivní přípravy na výstavu afghánského buddhistického umění, která byla připravována na počátek roku 2016. Náprstkovo muzeum představilo od října 2015 v širším cyklu „Středověk“ také pohled na starší čínské dějiny výstavou „Říše středu“. Jednalo se o představení tisíce let dějin Číny prostřednictvím exponátů z bohatých sbírek Náprstkova muzea. Mnohé z nich byly vystaveny vůbec poprvé. Součástí zahraniční prezentace bylo pak zapojení sbírek Národního muzea do klíčového projektu Britského muzea „Celts: art and identity“ v Londýně od září 2015. Stejně tak probíhala příprava výstavy „Hrady a zámky“ pro prezentaci v Malajsii od počátku roku 2016. Vzhledem ke skutečnosti, že Národní muzeum disponuje mnoha expozičními objekty, další menší výstavní projekty se otevíraly v Muzeu Antonína Dvořáka, Muzeu Bedřicha Smetany či Muzeu loutky a cirkusu v Prachaticích – právě tam se přitom výstavní aktivity stávají přirozenou součástí místní kultury. 

Zahraniční výstavy Národního muzea v roce 2015

Národní muzeum pokračovalo též ve spolupráci se zahraničními institucemi a přípravami výstavních projektů.

Příběh českého skla – The Story of Bohemian Glass 
(10. 2. 2015–26. 4. 2015, Soul, Korejská republika)

Jedinečná výstava ze sbírek Národního muzea a Uměleckoprůmyslového musea v širokém spektru reprezentovala sklářskou produkci od doby železné po konec 20. století. Z nejstarších exponátů nalezených na českém území jsou to archeologické nálezy skleněných a kovových šperků a oděvních doplňků z doby halštatské a zcela unikátně dochované téměř neporušené nápojové sklo z doby římské a doby stěhování národů. Neméně významnými jsou raně středověké nálezy šperků z Velké Moravy. Jedním z unikátních exponátů výstavy je gotická okenní vitráž s postavou apoštola z kostela sv. Jakuba v Žebnici u Plzně z druhé čtvrtiny 14. století. Vedle předmětů ze skla výstava představila i českou kulturu a umění v širších historických a kulturních souvislostech, a to prostřednictvím řady uměleckých a uměleckořemeslných exponátů české či středoevropské provenience (obrazy, sochy, grafiky, liturgické nádoby, šperky, textil, bižuterie aj.).

Unikáty českých a slovenských muzeí
(12. 5. 2015–14. 6. 2015, Bratislava)
Unikáty tří největších českých muzeí mohli obdivovat i návštěvníci Bratislavského hradu. Výstavu, která byla k vidění již v Opavě, Praze a v Brně, doplnil v Bratislavě zlatý náramek ze Zohoru – skvost ze sbírek Slovenského národního muzea. Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí navazovala na mimořádný projekt Unikáty zemských muzeí z roku 2014. 

Výstava Tradiční zvyky v České republice / Celebration! Rituals and Revelry of Life
(14. 3. 2014–11. 1. 2015, Iowa, USA)
Prezentace tradičních zvyků v České republice na více než 200 sbírkových předmětech etnografického odd. NM ve spolupráci s National Czech Slovak Museum and Library, Cedar Rapids.

Výstava Hrad a Novohrad
(9. 9.–19. 10. 2015, Lučenec, Slovensko)
Výstava z fondu Hradní fotoarchiv, Dom Matice slovenskej.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

České sklo se představuje v Jižní Koreji

České sklo se představuje v Jižní Koreji
Národní muzeum Koreje v Soulu hostí jedinečnou výstavu, která přiblíží návštěvníkům poutavý a světově proslulý fenoménem známý pod pojmem „české...

České sklo je v Koreji světový fenomén

České sklo je v Koreji světový fenomén
Od 9. února 2015 hostí Národní muzeum Koreje v Soulu výstavu Příběh českého skla – The Story of Bohemian Glass, na které se korejským návštěvníkům...

Fotogalerie

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Příběh českého skla v Jižní Korei

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Unikáty českých a slovenských muzeí v Bratislavě

Výstava Hrad a Novohrad – vernisáž 9. 9. 2015.

Výstava Hrad a Novohrad – vernisáž 9. 9. 2015.

Výstava Hrad a Novohrad – vernisáž 9. 9. 2015.

Výstava Hrad a Novohrad – publikace Národního muzea Hradní fotoarchiv

Výstava Hrad a Novohrad – publikace Národního muzea Hradní fotoarchiv

Výstava Hrad a Novohrad – publikace Národního muzea Hradní fotoarchiv