výroční zpráva 2015

EN

Úvodní slovo náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

Činnost Odboru náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost v roce 2015 představuje náměstek PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.