výroční zpráva 2015

EN

Kulturní aktivity Zámku Vrchotovy Janovice

Malebný zámeček uprostřed starého parku, jižně od Prahy v krajině mezi Vltavou a Sázavou. Prostřednictvím stálých expozic a také projektů a doprovodných programů se jeho staletá proměnlivá historie intenzívně dotýká současných návštěvníků. Expozice „České zvonařství“ nabízí působivé setkání s díly dávných mistrů zvonařů v autentickém prostoru středověké vodní tvrze – expozice je jediná svého druhu v České republice. Expozice „Společnost v Čechách 19. století“ a „Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice“ tvoří společně prohlídku zámku. Jeho novogotická podoba z doby poslední přestavby vytváří jedinečnou atmosféru k cestě Čechami předminulého století, která návštěvníky nakonec dovede přímo do Janovic a pokračuje příběhem Sidonie Nádherná z Borutína.

Rehabilitace zámeckého parku (13. rok)
Úprava prostoru kolem barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, oprava části ohradní zdi parku, včetně zdi původní fořtovny. Díky významným dotacím z ERDF došlo k odbornému ošetření stovek kmenových dřevin, rekultivaci ploch v parku a zástupným výsadbám podle zahradnického deníku Sidonie Nádherné.

Akce pro veřejnost
  • Dny řetězového provádění (21. ročník) - originální projekt janovického zámku využívá metody zážitkové historie. Současným jedenácti- až čtrnáctiletým dává možnost pochopit život našich předků v 19. století a muzejníkům a pedagogům nabízí nové způsoby spolupráce. Jeho základní nápad spočívá ve výměně rolí: skupina žáků se na týden stává řadou vzájemně na sebe navazujících průvodců. Zámek Vrchotovy Janovice funguje současně jako metodické centrum pro zájemce o přenesení projektu. V r. 2015 v zámku prováděli: žáci 5.–9. tříd ZŠ Vrchotovy Janovice, 12.–17. 5. 2015 a žáci 9. tříd ZŠ Propojení, Sedlčany, 26. 5.–31. 5. 2015.
  • Zásuvky (4. ročník) – program, který přináší nové zážitky ve stálé expozici, 1. 5–30. 9. 2015
  • Pohádkový les – program pro děti v zámeckém parku, ve spolupráci s městysem Vrchotovy Janovice, 30. 5. 2015.
  • Víkend otevřených zahrad (3. ročník) – dvoudenní program pro návštěvníky proběhl 13.–14. 6. 2015, park ve Vrchotových Janovicích se připojil k celoevropskému svátku zahrad a parků. Letošní program pro návštěvníky s názvem „Mapa parku – mapa života“, který získal finanční podporu z Fondu hejtmana Středočeského kraje, různými způsoby spojoval místa v parku se životem poslední majitelky janovického zámku - Sidonie Nádherné z Borutína.
  • Příměstský tábor „Letem světem muzeem“, Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková, 16. 7. 2015, 21. 8. 2015.
  • Ohlížení (2. ročník) – projekt pro místní komunitu, zámek Vrchotovy Janovice ve spolupráci s římskokatolickou farností Votice: velikonoční mše (6. 4. 2015), průvod Božího Těla (7. 6. 2015), zádušní mše za Sidonii Nádhernou (26. 9. 2015), vánoční mše (26. 12. 2015); dokončeno restaurování vrtbovských náhrobků na hřbitově ve Vrchotových Janovicích (ak. soch. Jitka Malovaná a ak. soch. Kateřina Amortová). V průběhu práce zjištěno, že jeden z nich je nejstarší dosud známou, signovanou prací sochaře F. X. Lederera.
  • Celoroční komentované prohlídky expozic, Mgr. Ludmila Fiedlerová a skupina sezónních průvodců

Fotogalerie

Zámek Vrchotovy Janovice

Zámek Vrchotovy Janovice

Zámek Vrchotovy Janovice

Pohled do expozice Rilke, Kraus

Pohled do expozice Rilke, Kraus

Pohled do expozice Rilke, Kraus

Pohled do expozice českého zvonařství

Pohled do expozice českého zvonařství

Pohled do expozice českého zvonařství

Řetězové provádění

Řetězové provádění

21. ročník Dnů řetězového provádění na zámku Vrchotovy Janovice

Řetězové provádění

21. ročník Dnů řetězového provádění na zámku Vrchotovy Janovice

Řetězové provádění

Řetězové provádění

21. ročník Dnů řetězového provádění na zámku Vrchotovy Janovice

Řetězové provádění

21. ročník Dnů řetězového provádění na zámku Vrchotovy Janovice

Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad

Malířské zastavení, 13.–14. 6. 2015.

Víkend otevřených zahrad

Malířské zastavení, 13.–14. 6. 2015.

Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad

Malířské zastavení, 13.–14. 6. 2015.

Víkend otevřených zahrad

Malířské zastavení, 13.–14. 6. 2015.

Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad

Zahradnické zastavení, 13. -14. 6. 2015.

Víkend otevřených zahrad

Zahradnické zastavení, 13. -14. 6. 2015.