výroční zpráva 2015

EN

Výstavní činnost a kulturní aktivity Národního památníku na Vítkově

Výstava Hudba a politika

(15. 5. 2014–15. 3. 2015)
Výstava přibližuje návštěvníkům hudbu jako fenomén s významnou politickou funkcí. Zabývá se hudbou ve vztahu k revoluci, válce, hudbou ve službách politické propagandy, hudbou jako symbolem státnosti, represí v hudebním životě i rolí hudby a hudebních celebrit v současné politické kampani.

Více informací o výstavě naleznete zde.

Výstava Slavné pohřby

(22. 5. 2015–31. 3. 2016)
Výstava netradičním způsobem představila nejen důležité osobnosti českých dějin od 19. do 21. století, ale také společenské tradice a klíčové historické momenty. Zpodobnění významných a slavných pohřbů představila sondu do samotné společnosti té které doby a jejích hodnot.

Více informací o výstavě naleznete zde.

Výstava Ivan Kyncl: Rebel s kamerou

(3. 6.–20. 7. 2015)
Výstava poprvé prezentovala dílo Ivana Kyncla široké veřejnosti v Německu a v České republice a nabídla téměř 200 fotografií z autorovy pozůstalosti, která je uložena v archivu Výzkumného ústavu pro Východní Evropu na Univerzitě v Brémách. 

Výstava Československé dobrovolnické jednotky v armádách Dohody

(11. 12. 2014–1. 3. 2015)
Výstava provedla diváka poutavým příběhem Čechů a Slováků, kteří se od počátku války hlásili do Dohodových armád. Ve výstavě se návštěvníci dozvěděli nejenom o historii tří nejznámějších legií – v ruské, francouzské a italské armádě, ale také o legionářích v srbském, americkém a britském vojsku. Celá výstava obsahovala několik stovek fotografií a archiválií od vzniku prvních dobrovolnických jednotek v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920.

Výstava Pošta za velké války

(8. 4.–6. 9. 2015)
Výstava Poštovního muzea představila vojenskou i civilní část rakouské poštovní správy během první světové války. Byla to totiž pošta, která umožnila miliónům vojáků na frontě kontakt se svými blízkými v zázemí. A právě jedinečná úloha rakouské pošty při zprostředkování písemného styku je prezentována pomocí bohatého obrazového materiálu, který zahrnuje fotografickou dokumentaci poštovního provozu a jeho zaměstnanců, ukázky dobové korespondence včetně známek a otisků razítek, dále také různé podoby válečné propagandy a cenzury. Nechyběly ani příklady písemného styku válečných zajatců a zraněných vojáků, stejně tak jako tehdy ještě ojedinělé případy leteckých zásilek. 

Výstava Společnost na přelomu. Konec 2. světové války a české země

(22. 4.–28. 6. 2015)
V květnu roku 2015 uplynulo 70 let od konce druhé světové války. Konec tohoto děsivého konfliktu, jehož poslední výstřely padly na území dnešní České republiky, od 22. dubna připomenula menší výstava v Národním památníku na Vítkově. Pomocí reprodukcí dobových fotografií a dokumentů zprostředkovala drobná výstava atmosféru období od druhé poloviny roku 1944, kdy už bylo jasné, že nacistické Německo bude poraženo. Zmapovala průběh osvobození Československa, Pražského povstání a podepsání příměří, nebo návrat perzekuovaných z věznic a koncentračních táborů. Neopomenula však ani méně radostná témata, jakými bylo vyrovnání se s kolaboranty a válečnými zločinci a odsun Němců. Převážně panelová výstava však nabídla návštěvníkům i opravdové skvosty ze sbírek Národního muzea – představila mimo jiné i pero, jímž byla podepsána kapitulace německých vojsk v Praze 8. května 1945.

Výstava Ivan Medek / Nesmlouvavě přímý gentleman

(15. 9. 2015–28. 2. 2016) 
Menší výstava věnovaná Ivanu Medkovi u příležitosti 90. výročí jeho narození a 5. výročí úmrtí. Výstava v Národním památníku na Vítkově se tak koná na místě, v jehož blízkosti se odehrávalo Medkovo dětství. Ivan Medek a jeho rodina byli úzce spjati s dramatickými osudy Československa od vzniku samostatného státu až po jeho rozdělení v roce 1993. Ivan Medek byl synem legionářského generála a spisovatele Rudolfa Medka, jeho bratrem byl významný malíř Mikuláš Medek, jeho dědečkem byl malíř Antonín Slavíček a byl nevlastním pravnukem T. G. Masaryka.

Výstava Pavel Vavrys – Česká paměť

(7. 10.–8. 11. 2015)
Ve Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově byla vystavena vybraná díla akademického malíře Pavla Vavryse z kolekce Česká paměť. Cyklus zobrazoval pohnuté osudy českého a slovenského národa v období dvou světových válek. Výstavu zaštítila Československá obec legionářská a projekt LEGIE 100.

Výstava Obrana národa 1938–1945

(11. 11. 2015–28. 2. 2016)
Výstava vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a jejím cílem je představit ilegální vojenskou odbojovou organizaci Obrana národa, která byla v letech 1939–1945 jednou z nejvýznamnějších složek domácího odboje. První výstava s touto tématikou přibližuje pozapomenuté kořeny, činnost, cíle i vzdor organizace proti snaze německé okupační správy o její likvidaci. Současně ale nabízí návštěvníkům množství jmen i osudů dosud téměř neznámých hrdinů, kteří přes okupaci vlasti zůstali věrni vojenské přísaze svobodné republice. Výstava se rovněž věnuje dosud opomíjeným kapitolám, vztahujícím se k samotné organizaci, jako jsou např. financování a materiální zabezpečení, zpravodajská a sabotážní činnost, příprava ozbrojeného povstání. 

Výstava Uhasit hořící svět. Pacifismus a české země v 1. polovině 20. století

(27. 11. 2015–27. 3. 2016)
Narodili se v době, která válku vnímala jako přirozenou součást lidské existence. Jejich životy spojovala odvaha bojovat za mír za cenu osobních obětí. Svými současníky byli mnohdy vysmíváni, posíláni do vězení nebo do psychiatrické léčebny. A přesto se nebáli jít proti proudu. Bořili dobové konvence, aby mohli žít ve shodě sami se sebou. Jejich epocha je zároveň zatracovala i potřebovala. Muži a ženy, jejichž jména a tváře jsou pozapomenuty. Jejich myšlenky však zůstávají hodné naší pozornosti.
 

Doprovodné programy:
 • Komentované prohlídky Národního památníku na Vítkově

Národní muzeum si připomíná 70. výročí konce druhé světové války (8. 5., 16. 5., 30. 5. 2015)
Hrrr na ně! – komentované prohlídky u příležitosti výročí bitvy na Vítkově (11. 7. 2015)
Slavné pohřby – návštěvy výstavy společně s jejím autorem PhDr. Ivanem Malým

 • Vyrob si svůj ZOETROPE –​ Vyráběli jsme si přístroj, který nahradí kino. Prostřednictvím funkcionalistické architektury Národního památníku na Vítkově jsme zažili hru se stroboskopickým jevem.
 • Československé obrněná brigáda v Národním památníku na Vítkově – Vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí návratu Československé samostatné obrněné brigády do osvobozené vlasti v květnu 1945 prostřednictvím unikátní prezentace pojízdné techniky, dobového tábora a komentované výstavy věnované činnosti naší pozemní armády na západním bojišti u severo-francouzského města Dunkerque.
 • Varhanní koncert – Ve Slavnostní síni zazněly tóny varhan z roku 1938. Nástroj s moderní elektromagnetickou ovládací trakturou vyrobený dle návrhu prof. B. A. Wiedermanna a později upraven prof. J. B. Krajsem.
 • Konference – Život ve stínu šibenice (10. 9. 2015), ve spolupráci s ÚSTR; Ivan Medek (15. 9. 2015)
 • Edukační programy pro školy – Český lev se probouzí...; Legionáři a vznik ČSR; Od Mnichova po Ležáky; 50. léta v ČSR; Pražské jaro, okupace a Jan Palach; Od pražského jara po sametovou revoluci; Příběh památníku; Křižovatky české a československé státnosti.
 • Příměstský tábor pro děti "Letem světem muzeem" (17. 7. a 21. 8. 2015) 
 • Film a muzeum – Speciální vzdělávací program provedl československými dějinami let 1938–1947. Součástí programu byla projekce v kině Lucerna:  22. 4. 2015, Vyšší princip; 30. 4. 2015, Lidice; 7. 5. 2015, Tobruk; 21. 10. 2015, 5. 11. 2015, Obchod na Korze; 13. 11. 2015, 18. 11. 2015, Atentát; 19. 11. 2015, Ať žije republika  
 • Od Mnichova k osvobození – Speciální vzdělávací program, který provedl expozicí Křižovatky české a československé státnosti se zaměřením na mnichovské události a atentát na protektora Heydricha. Program byl zakončen setkáním a vyprávěním vojáků z Československé obce legionářské.
 • Aspoň na víkend s námi oslav konec 2. světové války (23. 5. 2015) – V květnu 2015 jsme si státním svátkem připomněli 70. výročí ukončení 2. světové války. S jejím ukončením je úzce spojen také Národní památník na Vítkově, kde je uctěna památka neznámých vojínů i z 2. světové války a připomínka osvobození. V sobotu 23. května od 13 do 17 hodin v Národním památníku na Vítkově byla realizována další akce z cyklu „Aspoň na víkend…“. Tentokrát jsme se pod lupou podívali na jeden z největších světových konfliktů. Setkali jsme se s vojáky v dobových uniformách, zábavnou formou jsme si přiblížili historii budovy a její výzdobu a nechyběla ani oblíbená výtvarná dílna. 
 • Přednáška: Andrej Tóth, Situace maďarské menšiny v Československu v bezprostředních letech po druhé světové válce – československo-maďarská výměna obyvatelstva a reslovakizace (8. 1. 2015). Panelová diskuse: Rakousko ve Střední Evropě (8. 1. 2015)
 • Festival Struny podzimu (12. 10. 2015)
 • Varhanní koncert v rámci festivalu Žižkovský nekonvenční podzim (28. 10. 2015)
 • Státní návštěvy, slavn​ostní nástupy a pietní akty v roce 2015 – 12. 2. slavnostní nástup PČR OS; 11. 3. státní návštěva NGŠ Řecko; 10. 4. státní návštěva knížete monackého; 4. 5. slavnostní nástup u příležitosti předání funkce NGŠ; 8. 5. slavnostní nástup u příležitosti Dne vítězství; 13. 5. Státní návštěva prezidenta Vietnamu; 19. 6. slavnostní nástup u příležitosti návratu jednotek ze zahraničních misí; 30. 6. slavnostní nástup u příležitosti Dne ozbrojených sil; 14. 8. slavnostní nástup u příležitosti návratu jednotek ze zahraničních misí; 9. 10. slavnostní nástup u příležitosti návratu jednotek ze zahraničních misí; 22. 10. státní návštěva prezident Izraele; 28. 10. pietní akt na Čestném dvoře; 28. 10. setkání Českého svazu bojovníků za svobodu; 30. 10. jmenování nových plukovníků AČR a vyznamenání NGŠ; 6. 11. slavnostní nástup u příležitosti návratu jednotek ze zahraničních misí; 11. 11. pietní akt na Čestném dvoře a vyznamenání ve Slavnostní síni v rámci Dne válečných veteránů; 12. 11. slavnostní nástup Vojenského zpravodajství; 7. 12. státní návštěva NGŠ Slovenska; 11. 12. slavnostní nástup u příležitosti návratu jednotek ze zahraničních misí
Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Na Vítkově se připomenou slavné pohřby naší historie

Na Vítkově se připomenou slavné pohřby naší historie
Brož z ustřižených vlasů Boženy Němcové, kovový přívěšek z rakve Vojty Náprstka nebo posmrtná maska prezidenta Tomáše G. Masaryka. To vše najdou...

Ivan Kyncl – rebel s kamerou

Ivan Kyncl – rebel s kamerou
Už jako patnáctiletý mladík protestoval Ivan Kyncl proti okupaci sovětských vojsk. Později si jako svoji protirežimní zbraň pořídil fotoaparát,...

Fotogalerie

Slavnostní akt

Slavnostní akt

Slavnostní akt předání funkce Náčelníka generálního štábu.

Slavnostní akt

Slavnostní akt předání funkce Náčelníka generálního štábu.

Pietní akt

Pietní akt

Pietní akt u příležitosti státní návštěvy prezidenta Vietnamu.

Pietní akt

Pietní akt u příležitosti státní návštěvy prezidenta Vietnamu.

Aspoň na víkend

Aspoň na víkend

Návštěvníci se v rámci víkendové akce seznámili s expozicí v Národním památníku na Vítkově.

Aspoň na víkend

Návštěvníci se v rámci víkendové akce seznámili s expozicí v Národním památníku na Vítkově.

Vzpomínková akce

Vzpomínková akce

Vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí návratu Československé samostatné obrněné brigády do osvobozené vlasti v květnu 1945.

Vzpomínková akce

Vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí návratu Československé samostatné obrněné brigády do osvobozené vlasti v květnu 1945.

Zoetrope

Zoetrope

V rámci Pražské muzejní noci si návštěvníci mohli vyzkoušet práci se zoetropem.

Zoetrope

V rámci Pražské muzejní noci si návštěvníci mohli vyzkoušet práci se zoetropem.

Příměstský tábor

Příměstský tábor

Děti v rámci příměstského táboru vyzkoušeli, jak funguje zoetrope.

Příměstský tábor

Děti v rámci příměstského táboru vyzkoušeli, jak funguje zoetrope.

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Nesmlouvavě přímý gentleman, 15. 9. 2015.

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Nesmlouvavě přímý gentleman, 15. 9. 2015.

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Nesmlouvavě přímý gentleman, 15. 9. 2015

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Nesmlouvavě přímý gentleman, 15. 9. 2015

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Nesmlouvavě přímý gentleman, 15. 9. 2015

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Nesmlouvavě přímý gentleman, 15. 9. 2015

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Nesmlouvavě přímý gentleman, 15. 9. 2015

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Nesmlouvavě přímý gentleman, 15. 9. 2015

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Nesmlouvavě přímý gentleman, 15. 9. 2015

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Nesmlouvavě přímý gentleman, 15. 9. 2015

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Na vernisáž výstavy Ivan Medek přišla i jeho manželka Helena Medková (vpravo), 15. 9. 2015.

Vernisáž výstavy Ivan Medek

Na vernisáž výstavy Ivan Medek přišla i jeho manželka Helena Medková (vpravo), 15. 9. 2015.

Pohled do výstavy Slavné pohřby

Pohled do výstavy Slavné pohřby

Pohled do výstavy Slavné pohřby

Pohled do výstavy Slavné pohřby

Pohled do výstavy Slavné pohřby

Pohled do výstavy Slavné pohřby