výroční zpráva 2015

EN

Personální obsazení k 31. 12. 2015

Organigram Národního muzea k 31. 12. 2015 v pdf ke stažení ZDE

 

Ředitelství Národního muzea

generální ředitel Národního muzea
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

statutární zástupce generálního ředitele
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

oddělení vědeckého tajemníka (vytvořeno org. změnou k 1.2.2015, přesunuto do SVN org. změnou k 1.9.2015)
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. pověřen vedením od 1.2.2015 do 31.8.2015

oddělení interního auditu
Ing. Zdeněk Semerád 

oddělení vnějších vztahů 
Mgr. Kateřina Perglová pověřena vedením do 31.5.2015
Mgr. Kristina Kvapilová od 1.6.2015

oddělení Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Mgr., Ing. Petra Belaňová, Ph.D. pověřena vedením 

oddělení marketingu (vytvořeno org. změnou k 1.1.2015)
Mgr. Magdaléna Kroupová

bezpečnostní ředitel
Miroslav Pastrňák  

Odbor ekonomicko-provozního náměstka

náměstek generálního ředitele
Ing. Rudolf Pohl 

obchodní oddělení (vytvořeno org. změnou k 1.1.2015)
Marek Dvořák MBA 

oddělení administrace veřejných zakázek 
Ing. Olga Nezbedová

právní oddělení 
JUDr. Heda Nejedlá do 14.12.2015

Ekonomický úsek

vedoucí 
Ing. Marika Bártová

oddělení finanční účtárny a majetku 
Jiří Pekárek, DiS.

oddělení práce a mzdy
Pavla Grundová 

osobní oddělení
Mgr. Michaela Mruvčinská

referát projektového financování (vytvořeno org. změnou k 1.4.2015)
Ing. Alena Čechmanová

Provozní úsek

vedoucí
Pavel Valter

technické oddělení
Staša Řezníčková

oddělení hospodářské správy
Milan Voříšek 

oddělení bezpečnosti a ochrany majetku
Miroslav Pastrňák  

oddělení automatizace informačních systémů 
Lukáš Bělka pověřen vedením  do 14.1.2015
Ing. Pavel Kraus od 15.1.2015 

oddělení technické správy NpM 
Bohumil Černý 

oddělení  technické správy ČMH
Antonín Slavík

Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

náměstek generálního ředitele
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 

centrální oddělení péče o sbírky
Ing. Petra Štefcová, CSc. do 31.8.2015
Mgr. Petr Brůha od 1.9.2015

oddělení výstav a údržby expozic (úprava názvu na výstavní oddělení org. změnou k 1.2.2015)
Mgr. Martin Musil 

oddělení vzdělávání a kulturních aktivit
Mgr. Jana Stránská 

oddělení koncepčních a programových činností (úprava názvu na ediční oddělení org. změnou k 1.2.2015)
Mgr. Jaroslav Richter

oddělení hlavního manažera expozic (vytvořeno org. změnou k 1.2.2015)
Mgr. Dagmar Fialová

odděleni digitalizace a nových médií (vytvořeno org. změnou k 1.2.2015)
RNDr. Jiří Frank, Ph.D. do 31.8.2015
RNDr. Jiří Frank, Ph.D. pověřen vedením od 8.9.2015 do 8.11.2015
Mgr. Katarína Gatialová od 9.11.2015

oddělení vědeckého tajemníka (přesunuto z ŘNM org. změnou k 1.9.2015)
RNDr. Jiří Frank, Ph.D. od 1.9.2015

Odbor náměstka pro investiční rozvoj

náměstek generálního ředitele
Mgr. Milan Plaček

stavební oddělení
Pavel Uhlíř 

oddělení správy depozitářů Horní Počernice
Ivan Hloušek

oddělení správy depozitářů Terezín
Pavel Panaš

Odbor náměstka pro strategický rozvoj (zrušeno org. změnou k 1.2.2015)

náměstek generálního ředitele
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. pověřen vedením do 31.1.2015

oddělení vědy a projektového řízení
Mgr. Nina Milotová do 31.1.2015 (zrušeno  org. změnou k 1.2.2015)

oddělení správy digitálního obsahu a nových médií
RNDr. Jiří Frank, Ph.D. do 31.1.2015 (zrušeno  org. změnou k 1.2.2015)

Přírodovědecké muzeum

ředitel/ka
RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D.  do 30.9.2015
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. pověřen vedením od 1.10.2015 do 30.11.2015
Mgr., Ing. Ivo Macek od 1.12.2015

mineralogicko-petrologické oddělení
Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.  

paleontologické oddělení
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.

mykologické oddělení
Mgr. Jan Holec, Dr.

botanické oddělení
Mgr. Otakar Šída

entomologické oddělení
Mgr. Jiří Hájek, Ph.D.

zoologické oddělení
Mgr. Radek Šanda, Ph.D. 

antropologické oddělení
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.

kroužkovací stanice
Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.

Historické muzeum

ředitel
Mgr. Marek Junek, Ph.D. 

oddělení pravěku a antického starověku
Mgr. Marika Tisucká, Ph.D. pověřena vedením

oddělení starších českých dějin
PhDr. Martin Musílek, Ph.D. od 5.1.2015 do 31.12.2015

Archiv Národního muzea
PhDr. Milena Běličová

etnografické oddělení
Mgr. Petra  Červinková 

numismatické oddělení
PhDr. Luboš Polanský  pověřen vedením 

divadelní oddělení 
Mgr. Vojtěch Poláček 

oddělení novodobých českých dějin
PhDr. Ivan Malý 

oddělení správy, evidence a péče o sbírky
Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.

referát Československé dokumentační středisko 1948 - 1998
Mgr. Jitka Hanáková

Knihovna Národního muzea

ředitel
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

oddělení základní knihovny
PhDr. Eva Lachmanová

oddělení rukopisů a starých tisků
PhDr. Richard Šípek, Ph.D. pověřen vedením

oddělení časopisů
Marcela Halabrínová

oddělení zámeckých knihoven
PhDr. Petr Mašek

oddělení knižní kultury
Mgr. Pavel Muchka

oddělení služeb
Mgr. Jana Konečná 

oddělení mezinárodní výměny
PhDr. Jarmila Kučerová

Náprstkovo muzeum

ředitelka
PhDr. Eva Dittertová 

sbírkové oddělení
PhDr. Pavel Onderka 

knihovna Náprstkova muzea
PhDr. Michaela Tydlitátová

oddělení správy, evidence a péče o sbírky NpM
Ing. Jana Kadeřábková 

oddělení práce s veřejností a marketingu
Bc. Jana Kálalová 

České muzeum hudby

ředitel
Dott. Emanuele Gadaleta 

hudebně-historické oddělení
PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.

oddělení hudebních nástrojů a správa Státní sbírky hudebních nástrojů
Mgr. Tereza Žůrková od 1.10.2015

Muzeum Bedřicha Smetany
PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D.

Muzeum Antonína Dvořáka
Mgr. Kateřina Nová 

Centrum pro dokumentaci populární  hudby a nových medií
Bc. Peter Balog 

oddělení správy, evidence a péče o sbírky
PhDr. Eva Paulová

oddělení práce s veřejností a marketingu 
Mgr. Kristýna Zámečníková