výroční zpráva 2015

EN

Doprovodné kulturní a vzdělávací akce pro dospělé i dětské návštěvníky

Kulturní a vzdělávací akce

Kulturní a vzdělávací akce obecně velmi zvyšují návštěvnost Národního muzea. Velkou část pravidelných návštěvníků tvoří především školní skupiny využívající nabídky výukových programů ke konkrétním výstavám a expozicím jednotlivých budov Národního muzea. Cílem kulturně vzdělávacích akcí je však přiblížení problematiky výstav a expozic nejen dětským, ale zároveň i dospělým návštěvníkům, pro které byly v průběhu roku připraveny tematické diskuze, komentované prohlídky a především přednášky odborníků na témata vztahující se k aktuálním expozicím. Při individuálních prohlídkách mají návštěvníci v Nové budově k dispozici pracovní listy, které jim pomohou lépe porozumět tématům nově otevřené expozice Archa Noemova. V rámci této expozice byly zavedeny noční komentované prohlídky, které se konají vždy po běžné zavírací době. Poptávka těchto prohlídek, exkluzivních díky tajuplné atmosféře i omezenému množství návštěvníků, vysoce převyšuje kapacitu možných termínů pro jejich konání.

Hravé muzeum

Projekt Hravé muzeum zaštiťuje všechny programy a aktivity, které dětské návštěvníky adekvátní formou seznamují s výstavami Národního muzea. Kromě tradičních Hracích karet a Vycházek nově seznamuje především dětské návštěvníky s jednotlivými budovami a expozicemi Národního muzea soutěžní pracovní list Dědečkovo tajemství. V rámci nových expozic jsou budovány dětské linky a herní koutky, které dětem nabízí aktivity odkazující na hlavní témata expozic (viz expozice Archa Noemova).

Aspoň na víkend

Již tradičně byla vždy jedna sobota v měsíci věnována tzv. Aspoň na víkend…, cyklu doprovodných programů pro rodiny s dětmi. Cílem je představit dětským návštěvníkům téma konkrétní výstavy zábavnou formou, především s využitím tzv. zážitkové pedagogiky. Součástí programu jsou tvořivé dílny, komentované prohlídky a stanoviště se vzdělávacími aktivitami, jejichž programová náplň je vždy koncipována v závislosti na konkrétní výstavě a typu objektu. Cyklus doprovodných programů navštívilo v průběhu roku více než 4 000 lidí.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Dětské vánoční programy v Národním muzeu

Dětské vánoční programy v Národním muzeu
Po celý advent děti mateřských a základních škol navštěvovaly adventní a vánoční workshop „Půjdem spolu do Betléma…“ v Národopisném muzeu Národního...

VIDEO: Na táboře v muzeu se děti nenudily

VIDEO: Na táboře v muzeu se děti nenudily
Dovádět v muzeu? Na příměstském táboře s Národním muzeem dovoleno!

Fotogalerie

Aspoň na víkend v Českém muzeu hudby

Aspoň na víkend v Českém muzeu hudby

Aspoň na víkend v Českém muzeu hudby

Program k výstavě Jak se bude jmenovat?

Program k výstavě Jak se bude jmenovat?

Program k výstavě Jak se bude jmenovat?

Program k výstavě Jak se bude jmenovat?

Program k výstavě Jak se bude jmenovat?

Program k výstavě Jak se bude jmenovat?

Dobrovolníci v Národním muzeu

Dobrovolníci v Národním muzeu

Dobrovolníci v Národním muzeu

Lektorovaný program k expozici Archa Noemova

Lektorovaný program k expozici Archa Noemova

Lektorovaný program k expozici Archa Noemova

Doprovodný program pro neslyšící v expozici Archa Noemova

Doprovodný program pro neslyšící v expozici Archa Noemova

Doprovodný program pro neslyšící v expozici Archa Noemova

Doprovodný program k výstavě Komu asi patřila?

Doprovodný program k výstavě Komu asi patřila?

Doprovodný program k výstavě Komu asi patřila?

Doprovodný program k výstavě Komu asi patřila?

Doprovodný program k výstavě Komu asi patřila?

Doprovodný program k výstavě Komu asi patřila?

Doprovodný program Přírodovědeckého muzea

Doprovodný program Přírodovědeckého muzea

Doprovodný program Přírodovědeckého muzea