výroční zpráva 2020

EN

Zajištění provozu objektů Národního muzea

Rok 2020 byl velmi netypický pro nás všechny. Nejinak tomu bylo i v Národním muzeu, kdy se celospolečenská situace zásadně promítla do našeho fungování a zcela změnila chod naší instituce na dlouhé měsíce. Prázdné budovy Národního muzea a jeho expozice v mnoha objektech ovšem byly příležitostí pro nejrůznější úpravy, udržovací práce, opravy a modernizace tak, abychom mohli přivítat návštěvníka v co nejpříjemnějším prostředí. 

V roce 2020 došlo k řadě úprav souvisejících s plynulým odbavením návštěvníků v objektech Národního muzea. V Historické budově byly pořízeny dvě nové automatické pokladny, které umožňují nákup vstupenek bez kontaktu návštěvníka s pokladní, zrychlují odbavení návštěvníků u vstupu, umožňují bezkontaktní platbu a zkracují fronty u pokladen. To nám umožní návštěvníka obsluhovat flexibilněji a způsobem vhodným i v dnešní pandemické situaci. Návštěvník tak v Muzejním komplexu získal možnost zakoupit si vstupenku u pokladny, v samoobslužném automatu nebo online.   

Muzeum také muselo flexibilně reagovat na časté změny v souvislosti s vývojem epidemiologické situace. Reakcí bylo, krom povinných respirátorů a desinfekcí, zprovoznění rezervačního systému, který umožnil snadné sledování počtu návštěvníků a prodeje vstupenek na konkrétní čas. Díky těmto opatřením splnilo Národní muzeum všechny nutné epidemiologické požadavky pro otevření expozic. Pro muzeum i návštěvníky se jednalo o zcela novou zkušenost, která bude v budoucím provozu velmi dobře využitelná. 

Přes všechna opatření došlo několikrát k uzavření muzejních objektů. Poprvé se tak stalo již 16. března, kdy bylo zavřeno nepřetržitě až do 10. května. Druhé uzavření proběhlo od 12. října až do 2. prosince. Po tomto datu fungovalo muzeum v omezeném režimu, kdy návštěvníci využívali právě časové vstupenky. Poslední uzavření následovalo krátce nato od 27. prosince a přetrvalo až do následujícího roku. V součtu byla Historická budova Národního muzea uzavřena celkem 113 dnů. Za dobu uzavření významně vzrostl počet objednávek uskutečněných přes e-shop Národního muzea. Zůstali jsme tak s návštěvníky ve spojení online a nadále je informovali o všech nových knižních titulech souvisejících s aktuálními výstavami, ale i o propagačních předmětech. 

Návštěvníci mají nově možnost ocenit netradiční posezení ve východní dvoraně sestavené z kostek a kvádrů. Zcela nová je i obchodní jednotka v Historické budově umístěná ve druhém podlaží. Nový obchod nabízí zákazníkům na téměř šedesáti metrech čtverečních mnohem širší sortiment zboží, který je nabízen moderním způsobem v otevřeném, vzdušném prostoru a je připraven obsloužit všechny návštěvníky přicházející přímo z expozic.  

Jak bylo předesláno výše, nadále pokračujeme v budování nových expozic pro návštěvníky, s čímž souvisí i níže uvedený příběh, který je těsně spjatý s provozem Historické budovy. 

Stěhování čelistí kostry plejtváka 12. 8. 2020 

Pokud bychom hledali, co zajímavého se stalo v rámci provozu technického úseku, musíme konstatovat, že velmi mnoho zajímavého se děje stále a stále je co řešit. Nicméně jedním ze zajímavých okamžiků bylo stěhování čelistí kostry plejtváka pomocí bodových tahů (háku ve dvoraně).  

Řetězové bodové tahy slouží k zavěšování a pohybu exponátů, konstrukcí či jiných pomocných prvků v prostorách zasklených dvoran a jsou umístěny v západní i východní dvoraně Historické budovy Národního muzea. Řetězové tahy jsou tvořeny soustrojím řetězového kladkostroje, řetězu a schrány na řetěz. Řetězy prochází prostupy mezi vodorovnými stropními nosníky ocelové konstrukce a vyúsťují pod proskleným stropem, kde jsou na jejich konce připevněny háky na zavěšení břemene. Maximální povolené zatížení jednoho háku je 650 kg, a při manipulaci se hák pohybuje rychlostí 8 m/min. Na každé z dvoran je 32 řetězových kladkostrojů. Pohyb řetězů je řízen ovladačem, na obsluhu ovladače jsou proškoleni technici velínu Národního muzea. Tato technologie je aktivně využívána, a i v roce 2020 byla mnohokrát prověřena v rámci provozu. Například během přípravy akcí pořádaných ve dvoraně, jako byla Superdebata 2020 nebo předávání cen Česká hlava. Řetězové tahy byly také využity coby závěsný systém pro fotografie výstavy Sbírka v obrazech umístěné v západní dvoraně.  

Ale zpět ke stěhování čelistí plejtváka. V rámci restaurátorské práce na kostře velryby  plejtváka bylo rozhodnuto, že původní čelisti jsou již velmi křehké a za běžného provozu by byla jejich životnost ohrožena. Restaurátoři vytvořili přesné repliky a bylo třeba původní křehké čelisti přestěhovat. V tom okamžiku nastal problém vinou nedostatku manipulačního prostoru. Běžnou cestou, tzn. po schodišti nebo výtahem, to nebylo možné, a proto padlo rozhodnutí přenést zabalené čelisti oknem na plošinu zavěšenou pomocí řetězových tahů a spuštění na podlahu západní dvorany. Na 6 řetězových tahů u okna horní místnosti byla zavěšena železná konstrukce, plošina, na kterou byly oknem opatrně přeneseny čelisti, a to po částech. Celkem se plošina vyzdvihla 4x, nejdříve se svezly obaly na čelisti a potom samotné čelisti. V prostoru dvorany potom byly čelisti uloženy do obalů a odvezeny na místo jejich uskladnění do depozitářů Národního muzea v Horních Počernicích. Celá akce byla zaznamenaná fotografem panem Jakubem Šedým.  

 

Ovládací panel (PC pro tahy)