výroční zpráva 2020

EN

Muzeum Antonína Dvořáka

Expozice 

Cesty Antonína Dvořáka 

Expozice Cesty Antonína Dvořáka byla částečně repasována z důvodu dlouhodobého vystavení některých originálních předmětů, které byly restaurovány. Z důvodu ochrany a bezpečnosti byly některé z těchto předmětů přemístěny na místa pro návštěvníky nedostupná, ale dobře viditelná, jiné byly nahrazeny vysoce kvalitními replikami. Byly doplněny nové jazykové mutace tištěných průvodců (nově italština, opravena francouzština). Do expozice byl také umístěn nový interaktivní prvek – kukátko na prohlížení trojrozměrných stereoskopických fotografií, z nichž se dva originály dochovaly ve sbírce Muzea Antonína Dvořáka (skladatel s rodinou a přáteli v Americe).     

 Psací náčiní Antonína Dvořáka ve stálé expozici  

Výstavy

Antonín Dvořák – Inspirace přírodou  

Z důvodu přípravy výstavy v Historické budově Národního muzea Slavní čeští skladatelé a nepříznivé epidemické situace bylo přesunuto zahájení plánované výstavy Antonín Dvořák a sláva na rok 2021, na který připadá 180. výročí narození skladatele. V Muzeu Antonína Dvořáka setrvala úspěšná výstava z roku 2019 Antoník Dvořák – Inspirace přírodou, která však byla vzhledem k protiepidemickým opatřením uzavřena nebo měla minimální návštěvnost.

Fotografie Antonína Dvořáka s rodinou ve výstavě Antonín Dvořák – Inspirace přírodou     

Doprovodné programy

O edukační program Rusalka určený dětským skupinám projevily vzdělávací instituce velký zájem i v roce 2020. Vzhledem k situaci se však nakonec uskutečnily pouze 3 doprovodné programy pro celkem 58 dětí.  

Komentované prohlídky 

Na začátku roku 2020 proběhly dvě komentované prohlídky. 

Přednášky 

Komponovaný pořad Antonín Dvořák a ptactvokterý byl původně plánovaný na březen 2020, se uskutečnil v náhradním termínu 17. 9. 2020. Přednáška s hudebním doprovodem návštěvníkům představila jednu z Dvořákových zálib – holuby a zpěvné ptactvo, které bylo Dvořákovi mnohdy také hudební inspirací. Vybrané skladby návštěvníkům představili talentovaní mladí interpreti David Pěruška a Pavol Praženica. 

Komponovaný pořad Antonín Dvořák a ptactvo 

Akce

Z plánovaného cyklu přednášek, besed a koncertů se vzhledem k pandemii uskutečnil pouze komponovaný pořad Antonín Dvořák a ptactvo a koncert Klavírního kvarteta Josefa Suka s programem děl skladatelů Josefa Suka, Antonína Dvořáka, Gustava Mahlera a Alfreda Schnittkeho. Tyto akce měly vynikající návštěvnost i ohlasy. 

Koncert Klavírního kvarteta Josefa Suka 

69. ročník Dvořákovy Nelahozevsi se uskutečnil v plánovaném termínu 6. 9. 2020. V rámci oslav Dvořákova narození mohli návštěvníci navštívit koncert pianisty Ivo Kahánka, mši s doprovodem varhanních skladeb a árií z oratoria Svatá Ludmila v kostele svatého Ondřeje nebo komentovanou prohlídku skladatelova rodného domu. Součástí oslav byl také doprovodný program pro rodiny s dětmi na téma Dvořákovy opery Rusalky. Vyvrcholením slavnostního dne byl koncert Akademie komorní hudby na zámku Nelahozeves. 

 

Večerní koncert Akademie komorní hudby 

Slavnostní zahájení oslav u sochy Antonína Dvořáka