výroční zpráva 2020

EN

Sbírkotvorná činnost Národního muzea

Činnost Centrálního poradního sboru pro sbírkotvornou činnost, akvizice 

Centrální poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního muzea v roce 2020 projednal 38 návrhů na nákup sbírkových předmětů nebo souborů předmětů v celkové navrhované výši cca 53 mil. Kč.   

Obsahově byl schválen nákup všech 104 navržených akvizic, s ohledem na omezené prostředky Národního muzea však nebylo možné všechny nákupy realizovat, a proto se přistoupí k jejich realizaci až v roce 2020  

Z dotačního programu Ministerstva kultury ISO/C byl pro Náprstkovo muzeum zakoupena 2. část etnografické sbírky Mnislava Zeleného a dopis Bedřicha Smetany Franzi Lisztovi pro České muzeum hudby 

Nejvíce návrhů na akvizice bylo v roce 2020 financováno z rozpočtu dotace na budování nových stálých expozic Národního muzea, kdy tyto prostředky na akvizice čerpalo Přírodovědecké a Historické muzeum.  

Nově pořízené vybavení a restaurování zdotace ISO/D 

V kalendářním roce 2020 bylo z programu Ministerstva kultury ISO/D hrazeno restaurování sbírkových předmětů pro všechny sbírkové odbory Národního muzea, a sice restaurování souboru divadelních kostýmů ze zámku Kačina – 3. etapa pro historické muzeum, preparace souboru 10 000 herbářových položek botanické podsbírky pro Přírodovědecké muzeum, restaurování cenné knihovny Olgy Scheinpflugové a Karla Čapka pro Knihovnu Národního muzea, restaurování balúčárského sárí pro Náprstkovo muzeum a restaurování kompletu 3 svazků autografu partitury opery Jakobín op. 84 Antonína Dvořáka pro České muzeum hudby.  

Inventarizace 

V roce 2020 probíhala inventarizace sbírky Národního muzea ve dvou paralelních cyklech – v původním I. cyklu, který začal v roce 2003, a v II. cyklu probíhajícím od roku 2015, v jehož rámci jsou inventarizovány podsbírky menšího rozsahu a jejichž inventarizace byla v I. cyklu již dokončena. V roce 2020 byla provedena inventarizace 153 657 předmětů v I. inventarizačním cyklu (4,41 % sbírky Národního muzea) a 11 821 předmětů v II. inventarizačním cyklu (0,34 % sbírky Národního muzea). Celkem bylo inventarizováno v obou inventarizačních cyklech 165 478 sbírkových předmětů, tj. 4,75 % celé sbírky Národního muzea.  

Generální revize 

V roce 2020 proběhla na základě příkazu GŘ č.8/2020 interní kontrola v podsbírce 24. jiná - Sbírka hudebních nástrojů ČMH v Českém muzeu hudby a v depozitáři v Litoměřicích. Dále pak proběhla interní kontrola v podsbírce 24. Entomologická v Horních Počernicích.  
Během roku 2020 proběhla hloubková kontrola v mineralogické podsbírce v depozitáři Přírodovědeckého muzea v Horních Počernicích. V hloubkové kontrole mineralogické podsbírky by se se stejnou frekvencí čtyř kontrol ročně mělo pokračovat i v následujícím roce, trvání kontroly bylo vzhledem k vysokému počtu uložených předmětů na žádost oddělení mineralogie prodlouženo. 
Z důvodu vzniklé a zároveň stále probíhající pandemické situace byly další revize dočasně pozastaveny. 

Podsbírky Národního muzea vyčíslení